Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos

 

 

 

 

 

 

07.02.2017

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

 

 

 

7 §

Helsingin kaupungin työterveyshuollon ultraääni - ja magneettitutkimusten hankinta, H007-15, optiokaudesta päättäminen

HEL 2015-002843 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti ottaa hankintapäätökseen HEL 2015-002843 sisältyvät  optiokaudet käyttöön:
* City-Terveys Oy, yksi kahden vuoden optiokausi
* Suomen Radiologikeskus Oy, yksi kahden vuoden optiokausi

Päätöksen perustelut

City-Terveys Oy (Y-tunnus 26086463) tuottaa magneettitutkimukset. Optiokausi on 22.6.2017 - 21.6.2019. Optiokauden arvo kahden vuoden ajalta on n.120 000€.

Suomen Radiologikeskus (Y-tunnus 0728044-7, ent. M.A.S.T Data Oy) tuottaa ultraäänitutkimukset. Optiokausi on 22.6.2017 - 21.6.2019. Optiokauden arvo kahden vuoden ajalta on n.340 000€.

Lisätiedot

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5600 (Helsinginkatu 24)

Helsinginkatu 24

 

 

 

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 00099

Faksi

 

Alv.nro

tyoterveyshelsinki@hel.fi