Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2015

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Ysp/1

 

03.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi kohdan 1.

Esittelijän perustelut

1. Ympäristönsuojelupäällikön pöytäkirjat 30.1.2015 (9–11 §), 4.2.2015 (12–14 §) ja 16.2.2015 (15–19 §)

Auratum Asunnot Helsinki Oy:n ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta Taka-Töölössä, osoitteessa Mechelininkatu 32

Maarakennusliike Raimo T.A. Virtanen Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava louhintatyö, Pajuniityntie 3 ja 5

Louhintahiekka Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava louhinta 12.2.–9.5.2015, Gunillantie 17, Laajasalo

Live Nation Finland Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava ulkoilmakonsertti, Olympiastadion

Louhintahiekka Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava louhintatyö, Ilmalanpolku

Lemminkäinen Talo Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava paalutustyö, Leonkatu 21

Lemminkäinen Talo Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava louhinta-, maanrakennus- ja purkutyö, Mannerheimintie 30 (Eduskuntatalo)

Lujatalo Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttavat paalutus ja louhinta osoitteessa Kuusamakuja 6

YIT Rakennus Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava louhintatyö osoitteessa Professorintie 14, Munkkiniemi

Jokioisten Maanrakennus Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava louhintatyö, Mechelininkatu 32 (Taivallahden kasarmi)

Asunto Oy Orisaarentie 5–6:n käytöstä poistetun öljysäiliön jättäminen maaperään

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 500

Viikinkaari 2a

+358 9 310 1635

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00790

Faksi

 

Alv.nro

ymk@hel.fi

http://www.hel.fi/ymk

+358 9 310 31633

 

FI02012566