Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2015

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Ytp/1

 

03.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi kohdan 1.

Esittelijän perustelut

1. Ympäristöterveyspäällikön pöytäkirjat 3.2.2015 (6 §), 11.2.2015 (7–8 §) ja 17.2.2015 (9–11 §)

LadyLine Hakaniemi kuntosalihuoneiston toiminnan aloittaminen, Kolmas linja 2

Villa Aallokko ja Villa Savanni asumispalveluyksiköiden toiminnan aloittaminen, Tenholantie 15

Carousel Nursery School päiväkodin toiminnan muutos, Energiakatu 3

Amiedu II:n toiminnan aloittaminen, Strömberginkatu 3

Päiväkoti Meritähden toiminnan aloittaminen, Kivisaarentie 1

Sakarinmäen peruskoulun toiminnan muutos, Knutersintie 924

Esittelijä

ympäristöterveyspäällikkö

Pertti Forss

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 500

Viikinkaari 2a

+358 9 310 1635

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00790

Faksi

 

Alv.nro

ymk@hel.fi

http://www.hel.fi/ymk

+358 9 310 31633

 

FI02012566