Helsingin kaupunki

 

 

 

Ympäristölautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 1.4.2014 klo 16.15

Kokouspaikka: Viikinkaari 2a, kokoushuone Fastholma

Ympäristöjohtaja

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Ympäristökeskuksen toimintakertomus vuodelta 2013 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

4

Vuoden 2015 talousarvio- ja 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Vuoden 2015 talousarvion laatimisohjeet.pdf

 

Ympäristönsuojeluosasto

1

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Ympäristölautakunnan lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Helsingin Energian Munkkisaaren huippu- ja varalämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamisesta ja toiminnan muuttamisesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

ESAVIn lausuntopyyntö Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta Munkkisaaren lämpökeskus

2

ESAVIn lausuntopyynnön liitteet Munkkisaaren lämpökeskus

 

3

Ympäristölautakunnan lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan tarkkailusuunnitelmasta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

ESAVIn lausuntopyyntö Helsingin kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle

2

ESAVIn lausuntopyyntö Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle

3

Lausuntopyynnön asiakirjat

 

4

Ympäristölautakunnan lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Energian Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamismääräajan pidentämisestä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

ESAVIn lausuntopyyntö, Ruskeasuon lämpökeskus, tarkistamismääräajan pidentäminen

2

Ruskeasuo_ylupa_jatkoaika.pdf

 

5

Ympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittäneen työryhmän raportista pdf html

 

Päätös

Käsittely

- Vastaehdotus
Niemi Matti + Palaste-Eerola Tuula
Lisätään kappaleen (3) perään uusi lause: "Uuden verojärjestelmän sosioekonomiset ja tulonjaolliset vaikutukset sekä vaikutukset valtion ja kuntien verokertymään on selvitettävä tarkkaan ennen veron käyttöönottoa".

- Vastaehdotus
Latikka Timo + Lähteenmäki Hanna
Poistetaan kappale 3.

- Vastaehdotus
Latikka Timo
Poistetaan kappale 3.

- Vastaehdotus
Pyhälahti Timo + Niemi Matti
Lisätään kappaleen (4) "Valtakunnallinen kilometriverojärjestelmä on polttoaineen verotuksen kiristämistä parempi vaihtoehto, koska systeemissä olisi mahdollista vaihdella hintaa tarpeen mukaan huomioiden kulloisetkin sekä alueelliset liikenne- ja ympäristöpoliittiset tavoitteet." loppuun seuraava lisäys:
"Yhteiskuntarakenteen hajautumiskehityksen ja siitä seuraavan henkilöautoilla suoritettavien päivittäisten työmatkojen pituuden kasvun hillitsemiseksi on tärkeää, että maksun taso on kaikkialla kohtuullinen ja ohjaava. Yhteiskuntarakenteen hajautumista ei pidä tukea vapauttamalla joidenkin alueiden asukkaita kokonaan kilometriveroista, joilla korvataan nykyistä verotusta. Se ei myöskään olisi taajaan asutuilla alueilla asuville oikeudenmukaista. Toisaalta koko maassa samansuuruisena kerättävä maksu ei olisi käytännössä toimintaa ohjaava vaikkapa pääkaupunkiseudulla, mikäli sen halutaan pysyvän kohtuullisena haja-asutusalueilla nyt asuville."

- Vastaehdotus
Pyhälahti Timo
Lisätään kappaleen (4) "Valtakunnallinen kilometriverojärjestelmä on polttoaineen verotuksen kiristämistä parempi vaihtoehto, koska systeemissä olisi mahdollista vaihdella hintaa tarpeen mukaan huomioiden kulloisetkin sekä alueelliset liikenne- ja ympäristöpoliittiset tavoitteet." loppuun seuraava lisäys:
"Yhteiskuntarakenteen hajautumiskehityksen ja siitä seuraavan henkilöautoilla suoritettavien päivittäisten työmatkojen pituuden kasvun hillitsemiseksi on tärkeää, että maksun taso on kaikkialla kohtuullinen ja ohjaava. Yhteiskuntarakenteen hajautumista ei pidä tukea vapauttamalla joidenkin alueiden asukkaita kokonaan kilometriveroista, joilla korvataan nykyistä verotusta. Se ei myöskään olisi taajaan asutuilla alueilla asuville oikeudenmukaista. Toisaalta koko maassa samansuuruisena kerättävä maksu ei olisi käytännössä toimintaa ohjaava vaikkapa pääkaupunkiseudulla, mikäli sen halutaan pysyvän kohtuullisena haja-asutusalueilla nyt asuville."

- Vastaehdotus
Pyhälahti Timo + Niemi Matti
Kappaleen (7) "Tuoton kohdentaminen" loppuun lisättäisiin seuraava virke:
"On selvitettävä miten kilometriverojärjestelmä ja pääkaupunkiseudun lippujärjestelmät voisivat parhaiten tukea toisiaan teknisesti ja taloudellisesti siten, että tehokkaalle joukkoliikenteelle otollisella alueella perinteistä joukkoliikennettä ja erilaisia kutsuliikennejärjestelyitä voitaisiin käytännössä tarjota esim työelämän vaatimaan palvelutasoon yltäen."

- Vastaehdotus
Pyhälahti Timo
Kappaleen (7) "Tuoton kohdentaminen" loppuun lisättäisiin seuraava virke:
"On selvitettävä miten kilometriverojärjestelmä ja pääkaupunkiseudun lippujärjestelmät voisivat parhaiten tukea toisiaan teknisesti ja taloudellisesti siten, että tehokkaalle joukkoliikenteelle otollisella alueella perinteistä joukkoliikennettä ja erilaisia kutsuliikennejärjestelyitä voitaisiin käytännössä tarjota esim työelämän vaatimaan palvelutasoon yltäen."

1 Äänestys
JAA-ehdotus: Vastaehdotus / Latikka Timo
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Niemi Matti
JAA: 2, EI: 7, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Latikka Timo, Lähteenmäki Hanna
EI: Haavisto Joona, Niemi Matti, Norvio Sirpa, Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita

2 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Pyhälahti Timo
JAA: 1, EI: 8, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Latikka Timo
EI: Haavisto Joona, Lähteenmäki Hanna, Niemi Matti, Norvio Sirpa, Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita

3 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Pyhälahti Timo
JAA: 0, EI: 9, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
EI: Haavisto Joona, Latikka Timo, Lähteenmäki Hanna, Niemi Matti, Norvio Sirpa, Palaste-Eerola Tuula, Pyhälahti Timo, Stranius Leo, Vihervaara Anita

Liitteet

1

Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä_raportti.pdf

2

Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö.pdf

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Helsingin kaupungin metsien luonnon monimuotoisuuden inventoinnin loppuraportti vuodelta 2013 pdf html

 

Päätös
Pöydälle
Ympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Liitteet

1

METSO-loppuraportti_liitteineen_final.pdf

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Kiertotie Oy:n ympäristölupa-asia pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

ympäristölupahakemus  Verkkosaarenkuja

2

karttaliitteet Verkkosaarenkuja

3

Kiertotie_liite 3.pdf

4

Kiertotie_liite 4.pdf

5

Kiertotie_liite 5.pdf

 

8

Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle Vantaan Energia Oy:n ympäristölupa-asiassa pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

ESAVIn lausuntopyyntö ympäristönsuojeluviranomaiselle

2

ESAVIn vastinepyynnön liitteet

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

9

Ekotukitoiminta suurissa kaupungeissa 2013 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

10

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta Laajasalossa pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

ESAVIn ympäristölupapäätös 18.3.2014

2

Kohteen sijaintikartta

3

Kuulutus 18.3.-17.4.2014, ympäristölupapäätös Shell International Petroleum Company Ltd

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Ympäristöterveysosasto

1

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Yleiseen käyttöön tarkoitettujen uimahallien, maauimaloiden ja muiden yleisten allastilojen allasvesien laatu ja allastilojentarkastukset Helsingissä 2013 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Uimahallien, maauimaloiden ja muiden yleisten allastilojen allasveden mirkobiologinen laatu sekä fysikaalis-kemiallisissa muuttujissa todetut poikkeamat vuonna 2013

 

Elintarviketurvallisuusosasto

1

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Puheenjohtaja

1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Ympäristöjohtaja

5

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 01.04.2014

Pirjo Moberg, hallintosihteeri

puhelin +358 9 310 31507

pirjo.moberg@hel.fi

 

 

 

 

Jussi Karmala, tiedottaja

puhelin +358 9 310 32024

jussi.karmala@hel.fi