Helsingin kaupunki

 

 

 

Yleisten töiden lautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 18.3.2014 klo 15.00

Kokouspaikka: Kasarmikatu 21

Kaupungininsinööri

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Yleisten töiden lautakunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Valokainen varalla Möller ja Landén varalla Nyholm tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

4

Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten seuranta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Hallinto-osasto/HKR

1

Kesälahden Maansiirto Oy:n tekemä hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä, 28.1.2014 § 40, koskien Isoisänsillan rakentamista pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Julkista hankintaa koskeva oikaisuvaatimus

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

Oikaisuvaatimus  palveluosaston lakimiehen päätöksestä 16.1.2014 § 24 vahingonkorvausasiassa pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Päätös § 24, 16.1.2014

2

Oikaisuvaatimus

 

Arkkitehtuuriosasto

1

Yleisten töiden lautakunnan lausunto Helsingin liikkumisen kehittämisohjelman luonnoksesta (Liike) pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Muutokset: selvennettiin sanamuotoja ja vaihdettiin kappalejärjestystä.

Liitteet

1

Raporttiluonnos: Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

 

Palveluosasto

1

Yleisten töiden lautakunnan hallinnassa olevien alueiden ja liiketilojen luovuttaminen kioskitoimintaan pdf html

 

Päätös
Palautettiin
Palautetaan valmisteluun seuraavin evästyksin:
- pyydetään elinkeinopalvelun lausunto kokonaisuudesta
- tuodaan selkeä ehdotus yhdelle vuokraajalle samaan aikaan vuokrattavin kioskien määrästä
- tuodaan selkeä esitys ketterien kioskien vuokra-ajasta (nyt 4 h)
- korjataan sopimukset ja ohjeet vastaamaan toisiaan

Käsittely

- Palautusehdotus
Virkamäki Mikko
Palautetaan valmisteluun seuraavin evästyksin:
- pyydetään elinkeinopalvelun lausunto kokonaisuudesta
- tuodaan selkeä ehdotus yhdelle vuokraajalle samaan aikaan vuokrattavin kioskien määrästä
- tuodaan selkeä esitys ketterien kioskien vuokra-ajasta (nyt 4 h)
- korjataan sopimukset ja ohjeet vastaamaan toisiaan

Liitteet

1

Liikehuone sopimusluonnos

2

Kioskialue sopimusluonnos

3

Ketterät kioskit sopimusluonnos

4

Kaupallinen selvitys

5

Kioskit keskustassa

6

Kioskit koko kaupunki

7

Kioskiohjeluonnos

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

Pysäköinnin mobiilia kertamaksamista koskevan yhteistyösopimuksen hyväksyminen pdf html

 

Päätös
Ehdotus hylättiin

Käsittely

- Hylkäysehdotus
Virkamäki Mikko
Hylätään ehdotus

1 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hylkäysehdotus / Virkamäki Mikko
JAA: 2, EI: 6, Tyhjiä: 0, Poissa: 1
JAA: Nyholm Henrik, Pasterstein Dennis
EI: Landén Maria, Möller Antti, Nieminen Jarmo, Sahlberg Pörrö, Valokainen Tuomo, Virkamäki Mikko
Poissa: Hänninen Tuula

Liitteet

1

Yhteistyösopimus pysäköinnin mobiili kertamaksaminen, sopimusluonnos

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Katu- ja puisto-osasto

1

Kuninkaantammenkierto välillä Kuninkaantammenaukio – Paletinkierto ja Paletinkierto välillä Kuninkaantammenkierto – Paloheinäntunneli, katusuunnitelman hyväksyminen sekä väliaikainen katuyhteys Hakuninmaantielle, työluvan myöntäminen, nro 29869/1, Kaarela pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro 29869/1

2

Suunnitelmapiirustus nro 29869/1

3

Alikäytävän pääpiirustus nro 29869/2

 

2

Yleisten töiden lautakunnan lausunto Tuomas Rantasen toivomusponnesta koskien sitovaa päätöstä Kruunuvuorensillasta vuoden 2014 aikana pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Rantanen Tuomas toivomusponsi 4, Kvsto 13.11.2013 asia 4

 

3

Yleisten töiden lautakunnan lausunto "Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä" -työryhmän raportista pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 18.2.2014

2

Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä. Työryhmän loppuraportti, LVM julkaisuja 37/2013

3

Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä, työryhmän loppuraportti, LVM julkaisuja 37/2013, julkaisuversio

 

Helsingissä 18.03.2014

Lauri Hänninen, tiedottaja

puhelin 310 38413

lauri.hanninen@hel.fi