Helsingin kaupunki

 

 

 

Yleisten töiden lautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 12.11.2013 klo 15.00

Kokouspaikka: Kasarmikatu 21

Kaupungininsinööri

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

4

Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten seuranta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

5

Vuoden 2014 toimintasuunnitelman valmistelu lautakunnassa sekä 19.11.2013 pidettäväksi päätetyn kokouksen peruuttaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

HKR-Rakennuttaja

1

Sörnäistenniemi osa 4 urakan muutostyövarauksen korottaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

HKR-Rakennuttajan toimistojaon muuttaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Henkilöstöryhmän lausunto 28.10.2013

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Hallinto-osasto/HKR

1

Oikaisuvaatimus palveluosaston lakimiehen päätöksestä 29.8.2013 § 464 vahingonkorvausasiassa pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Päätös § 464, 29.8.2013

2

Oikaisuvaatimus

 

Palveluosasto

1

Ajoneuvojen siirtokeskuksen ylläpitopalveluita koskevan sopimuksen jatkaminen Palmia Turvapalveluiden kanssa 1.1.2014 lukien pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Ytlk päätös 16.11.2010 § 596

2

Sopimus siirtokeskuksen ylläpitopalveluista

 

Katu- ja puisto-osasto

1

Maankäyttö- ja rakennuslain 86 pykälän tarkoittamat kadunpitopäätökset vuonna 2013 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Liite - Katulista

 

2

Leikkipuisto Rudolf, puistosuunnitelman hyväksyminen, Laajasalo, nro VIO 5659/1 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro VIO 5659/1

2

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5659/1

 

3

Pyötsaarenkuja, katusuunnitelman hyväksyminen, Vartiokylä, nro 30074 pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun esityksen mukaan

Lisäykset:

Kpl 7: Suunnitelman tavoitteena on saattoliikenteen minimoiminen ja jäljelle jäävän välttämättömän saattoliikenteen järjestäminen siten, että liikenteen aiheuttaman haitan määrä kujan asukkaille vähenee.

Kpl 10:  Asukkaaat esittivät toukokuussa 2012 kirjallisen vaatimuksen kujan saattoliikenteen lopettamisesta.

Liitteet

1

Suunnitelmapiirustus, Pyötsaarenkuja nro 30074/1

2

Suunnitelmaselostus, Pyötsaarenkuja nro 30074/1

3

Pyötsaarenkuja 2 B, muistutus katusuunnitelmaan

4

Asunto Oy Viikingintie 17 A, muistutus katusuunnitelmaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Kaupungininsinööri

6

Jäsenten esille ottamat asiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 12.11.2013

Lauri Hänninen

puhelin

lauri.hanninen@hel.fi