Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Ki/3

 

04.06.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 244

Ilmoitusasiat

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Esittelijä

kaupungininsinööri

Raimo K Saarinen

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee merkitä tiedoksi.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto 15.5.2013 § 142 Kaj/6

Länsisataman tontin 20803/1 asemakaavan muuttaminen (nro12101; Jätkäsaaren tornihotelli)

HEL 2011-005696 T 10 03 03

- -

(arkkitehtuuriosasto)

Kaupunginhallitus 6.5.2013 § 553 Kj/5

Lähiöprojektin toimintakertomus 2012

HEL 2013-004638 T 00 01 01

- -

(katu- ja puisto-osasto)

Kaupunginhallitus 20.5.2013 § 610 Ryj/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 20 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

yleisten töiden lautakunta 14.5.2013

(hallinto-osasto)

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.5.2013 § 148 Lsp/1

Liikenneinvestointien talousarvioehdotus vuodeksi 2014 sekä investointiohjelmaehdotus v. 2015 - 2018 (a-asia)

HEL 2013-004932 T 02 02 00

- -

(arkkitehtuuriosasto, katu- ja puisto-osasto)

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 3.5.2013 § 46

Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 12.3.2013 asemakaava-asiassa (nro 12119; Vuosaari, 54084/3, 5 ja 6)

HEL 2011-004988 T 10 03 03

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 12.3.2013 hyväksynyt 54.
kaupunginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari) korttelin nro 54084 tonttien nro 3, 5 ja 6 asemakaavan muutoksen nro 12119 (Ulappasaarentie 1- 3).

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 26.4.2013, jolloin kaava on tullut voimaan.

(arkkitehtuuriosasto)

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 3.5.2013 § 47

Kaupunginvaltuuston päätös 13.3.2013 asemakaava-asiassa (nro 12117; Ullanlinna, 133/5 ja puistoalue, Venäjän Suomen Suurlähetystö)

HEL 2011-007184 T 10 03 03

Kaupunginvaltuusto on 13.3.2013 hyväksynyt 7. kaupunginosan (Ullanlinna) korttelin nro 133 tontin nro 5 ja puistoalueen asemakaavan muutoksen nro 12117 (Tehtaankatu 1d, Vuorimiehenkatu 8b).

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 26.4.2013, jolloin kaava on tullut voimaan.

(arkkitehtuuriosasto)

Esittelijä

kaupungininsinööri

Raimo K Saarinen

Oheismateriaali

1

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.5.2013 § 148 Lsp/1

2

Kaupunginhallitus 6.5.2013 § 553 Kj/5

3

Kaupunginvaltuusto 15.5.2013 § 142 Kaj/6

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro