Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Ki/4

 

04.06.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 245

Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten seuranta

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti, että rakennusviraston viranhaltijoiden päätöksiä ajalta 23. - 29.5.2013 ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

-        Palveluosasto toimistopäällikkö PAK 28.5.2013 § 267 - 286

-        HKR-Rakennuttaja toimistopäällikkö RAT 2 29.5.2013 § 19 - 20

Esittelijä

kaupungininsinööri

Raimo K Saarinen

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee, että rakennusviraston viranhaltijoiden päätöksiä ajalta 23. - 29.5.2013 ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

-        Palveluosasto toimistopäällikkö PAK 28.5.2013 § 267 - 286

-        HKR-Rakennuttaja toimistopäällikkö RAT 2 29.5.2013 § 19 - 20

Esittelijä

kaupungininsinööri

Raimo K Saarinen

Oheismateriaali

1

Toimistopäällikkö PAK viranhaltijan pöytäkirja 28.05.2013/39, julkinen

2

Toimistopäällikkö RAT 2 viranhaltijan pöytäkirja 29.05.2013/09

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro