Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Ki/1

 

04.06.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 242

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Sahlberg ja Pasterstein tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

kaupungininsinööri

Raimo K Saarinen

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Valokainen varalla Hänninen ja Sahlberg varalla Möller tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

kaupungininsinööri

Raimo K Saarinen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro