328 §
LUVAN MYÖNTÄMINEN HELSINGIN KESÄ OY:LLE (PERUSTETTAVA
YHTIÖ) MAKSULLISEN JUHANNUSFESTIVAALIN JÄRJESTÄMISEEN
TERVASAARESSA 22. - 26.6.2011, VUOKRA 6 986 EUROA
 
HKR 2011-1110
Esityslistan asia Ko/3
 
             Yleisten töiden lautakunta päätti, että Helsingin Kesä Oy:lle
(perustettava yhtiö) myönnetään lupa maksullisen juhannusfestivaalin
järjestämiseen Tervasaaressa 22. - 26.6.2011 siten, että luvasta
peritään 6 986 euron kertakaikkinen vuokra ja luvan saajan on
15.6.2011 mennessä maksettava 10 000 euron vakuus
rakennusviraston tilille sekä muutoin katu- ja puisto-osaston
alueidenkäyttöpäällikön määräämin ehdoin.
 
Pöytäkirjanote katu- ja puisto-osastolle.
 
 
Merkittiin, että esittelijä muutti esityslistan sivulla 40 olevan
päätösehdotuksen otsikoineen päätöksestä ilmenevään muotoon.
 
Lisätiedot:
Paasonen Jouni, tarkastaja, puhelin 310 38535