Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2016

1 (1)

Taidemuseon johtokunta

 

 

 

 

TMJ/3

 

04.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15

Taidemuseon toiminta Helsingin kuvataidekentässä ja kokoelmapolitiikan uusimisen linjaukset

HEL 2016-001587 T 00 01 01

Päätös

Taidemuseon johtokunta päätti hyväksyä valmistelua varten esityksen mukaiset kokoelmapolitiikkaa koskevat linjaukset.

Lisäksi johtokunta päätti lisätä:

Yksi keskeisistä HAM:in johtokunnalle asetetuista tehtävistä on johtaa kaupungin kuvataidepoliittista linjausta ja kehitystä. Johtokunta ei voi suoriutua velvoitteistaan ilman avointa taide- ja museokeskustelua. Kaupungin päätöksenteon avoimuuden lisäämisestä käyty laajempi keskustelu tulee ulottaa koskemaan myös taidelaitoksia ja kaupungin taidepolitiikkaa. Avoimuutta tulee siten lisätä kaupungin ja Guggenheim-Helsinki hankkeen käymään dialogiin.

Johtokunta esittää, että jos Helsingin kaupunki osallistuu mahdollisiin neuvotteluihin Guggenheim- Helsinki taidemuseohankkeessa, mukana neuvotteluissa voi olla myös kaupungin kuvataidepolitiikasta vastaavan Helsingin taidemuseo HAM:in johtokunnan puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja on estynyt, neuvotteluissa on johtokunnan varapuheenjohtaja. Johtokunta toteaa myös, että sen tulee saada tietoa neuvotteluista.

Käsittely

Käsittelyn aikana johtokunta teki kolme kannatettua vastaehdotusta, joista äänestettiin:

Vastaehdotus:
Thomas Wallgren:

Taidemuseon johtokunta päättää:
1. Hyväksyä valmistelua varten esityksen mukaiset kokoelmapolitiikkaa koskevat linjaukset.

2. Lähettää seuraavan kirjeen kaupunginjohtajalle ja tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä kaupunginvaltuustolle:

Helsingin Taidemuseon johtokunta on kokouksessaan tänään käsitellyt asiaa "Taidemuseon toiminta Helsingin kuvataidekentässä ja kokoelmapolitiikan uusimisen linjaukset". Käsittelyn yhteydessä johtokunta hyväksyi valmistelua varten liitteen mukaiset kokoelmapolitiikkaa koskevat linjaukset. Johtokunnan keskustelussa todettiin myös, että julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Taloustutkimus Oy on esittänyt arvioita "Guggenheim Helsinki -museo" taidemuseohankkeen mahdollisista vaikutuksista Helsinkiin kohdistuvaan turismiin. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan on myös mahdollista, että Helsingin kaupunki pitää yhteyttä Guggenheim-säätiön kenties neuvotellen sen kanssa Helsingin osallistumisesta Guggenheim Helsinki taidemuseohankkeeseen.

Johtokunta toteaa, että sitä velvoittaa kaupunginvaltuuston hyväksymä Helsingin taidemuseon johtosääntö. Johtosäännön 1 §:n mukaan taidemuseon johtokunta ja johtokunnan alainen Helsingin kaupungin taidemuseo vastaavat kaupungin kuvataidepolitiikasta ja taidemuseotoiminnasta.

Johtokunta pyytää siksi kaupunginjohtajaa varmistamaan, että Helsingin kaupungin taidemuseon johtokunta ja sen alainen Helsingin kaupungin taidemuseo voivat mahdollisen Guggenheim Helsinki taidemuseohankkeen valmistelussa ottaa sille johtosäännön mukainen vastuu. Tätä tarkoitusta varten johtokunta tarvitsee tarkkaa tietoa seuraavista asioista:

1. Helsingin kaupungin yhteydenpito Guggenheim säätiöön tai sen edustajiin ja mahdollisiin muihin Guggenheim Helsinki -museo hankkeen rahoittajiin, esimerkiksi siltä osin kuin neuvotellaan Guggenheim Helsinki -museo hankkeesta tai halutaan keskustella kaupungin kanssa siitä. Mitkä ovat tällaisten neuvottelujen sisältö, tavoitteet ja aikataulu?

2. Edellä mainittu Taloustutkimuksen selvitys, mukaan lukien tiedot siitä onko Helsingin kaupunki osallistunut raportin tilaukseen ja kustannuksiin.

3. Mitä tietoa Helsingin kaupungilla on Miltton nimisen viestintätoimiston roolista Guggenheim Helsinki -museo hankkeessa ja millä tavalla, jos ollenkaan, Helsingin kaupungin kaupunginjohtajat ovat olleet Miltton viestintätoimistoon yhteydessä?

Kannattaja: Kimmo Sarje

Vastaehdotus:
Kirsikka Moring:

Lisätään esitykseen:
Yksi keskeisistä HAM:in johtokunnalle asetetuista tehtävistä on johtaa kaupungin kuvataidepoliittista linjausta ja kehitystä. Johtokunta ei voi suoriutua velvoitteistaan ilman avointa taide- ja museokeskustelua. Kaupungin päätöksenteon avoimuuden lisäämisestä käyty laajempi keskustelu tulee ulottaa koskemaan myös taidelaitoksia ja kaupungin taidepolitiikkaa. Avoimuutta tulee siten lisätä kaupungin ja Guggenheim-Helsinki hankkeen käymään dialogiin.

Johtokunta esittää, että jos Helsingin kaupunki osallistuu mahdollisiin neuvotteluihin Guggenheim- Helsinki taidemuseohankkeessa, mukana neuvotteluissa voi olla myös kaupungin kuvataidepolitiikasta vastaavan Helsingin taidemuseo HAM:in johtokunnan puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja on estynyt, neuvotteluissa on johtokunnan varapuheenjohtaja. Johtokunta toteaa myös, että sen tulee saada tietoa neuvotteluista.

Kannattaja: Otso Kantokorpi

Vastaehdotus:
Elisa Koponen:

Lisätään esitykseen:
Helsingin taidemuseon johtokunta pyytää kaupunginjohtajaa varmistamaan, että johtokunta saa taidemuseon johtosäännön mukaisen selvityksen Guggenheim Helsinki- museohankkeesta ja kaupungin osallisuudesta hankkeessa, ja katsoessaan sen tarpeelliseksi lähettää taidemuseon (HAM) edustajan tai johtokunnan jäsenen neuvotteluihin.

Kannattaja: Ville Tuominen

1 äänestys:

JAA-ehdotus:
(Thomas Wallgren:) Taidemuseon johtokunta päättää:
1.  Hyväksyä valmistelua varten esityksen mukaiset kokoelmapolitiikkaa koskevat linjaukset.

2. Lähettää seuraavan kirjeen kaupunginjohtajalle ja tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä kaupunginvaltuustolle:

Helsingin Taidemuseon johtokunta on kokouksessaan tänään käsitellyt asiaa "Taidemuseon toiminta Helsingin kuvataidekentässä ja kokoelmapolitiikan uusimisen linjaukset". Käsittelyn yhteydessä johtokunta hyväksyi valmistelua varten liitteen mukaiset kokoelmapolitiikkaa koskevat linjaukset. Johtokunnan keskustelussa todettiin myös, että julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Taloustutkimus Oy on esittänyt arvioita "Guggenheim Helsinki -museo" taidemuseohankkeen mahdollisista vaikutuksista Helsinkiin kohdistuvaan turismiin. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan on myös mahdollista, että Helsingin kaupunki pitää yhteyttä Guggenheim-säätiön kenties neuvotellen sen kanssa Helsingin osallistumisesta Guggenheim Helsinki taidemuseohankkeeseen.

Johtokunta toteaa, että sitä velvoittaa kaupunginvaltuuston hyväksymä Helsingin taidemuseon johtosääntö. Johtosäännön 1 §:n mukaan taidemuseon johtokunta ja johtokunnan alainen Helsingin kaupungin taidemuseo vastaavat kaupungin kuvataidepolitiikasta ja taidemuseotoiminnasta. 

Johtokunta pyytää siksi kaupunginjohtajaa varmistamaan, että Helsingin kaupungin taidemuseon johtokunta ja sen alainen Helsingin kaupungin taidemuseo voivat mahdollisen Guggenheim Helsinki taidemuseohankkeen valmistelussa ottaa sille johtosäännön mukainen vastuu. Tätä tarkoitusta varten johtokunta tarvitsee tarkkaa tietoa seuraavista asioista:

1. Helsingin kaupungin yhteydenpito Guggenheim säätiöön tai sen edustajiin ja mahdollisiin muihin Guggenheim Helsinki -museo hankkeen rahoittajiin, esimerkiksi siltä osin kuin neuvotellaan Guggenheim Helsinki -museo hankkeesta tai halutaan keskustella kaupungin kanssa siitä. Mitkä ovat tällaisten neuvottelujen sisältö, tavoitteet ja aikataulu?

2. Edellä mainittu Taloustutkimuksen selvitys, mukaan lukien tiedot siitä onko Helsingin kaupunki osallistunut raportin tilaukseen ja kustannuksiin.

3. Mitä tietoa Helsingin kaupungilla on Miltton nimisen viestintätoimiston roolista Guggenheim Helsinki -museo hankkeessa ja millä tavalla, jos ollenkaan, Helsingin kaupungin kaupunginjohtajat ovat olleet Miltton viestintätoimistoon yhteydessä?

EI-ehdotus:
(Elisa Koponen:) Lisätään esitykseen:
Helsingin taidemuseon johtokunta pyytää kaupunginjohtajaa varmistamaan, että johtokunta saa taidemuseon johtosäännön mukaisen selvityksen Guggenheim Helsinki- museohankkeesta ja kaupungin osallisuudesta hankkeessa, ja katsoessaan sen tarpeelliseksi lähettää taidemuseon (HAM) edustajan tai johtokunnan jäsenen neuvotteluihin.

Jaa-äänet: 5
Valentina Ahlavuo, Otso Kantokorpi, Kirsikka Moring, Kimmo Sarje, Thomas Wallgren

Ei-äänet: 4
Christian Järnefelt, Elisa Koponen, Jussi Salonranta, Ville Tuominen

2 äänestys:

JAA-ehdotus:
(Thomas Wallgren:) Taidemuseon johtokunta päättää:
1.  Hyväksyä valmistelua varten esityksen mukaiset kokoelmapolitiikkaa koskevat linjaukset.

2. Lähettää seuraavan kirjeen kaupunginjohtajalle ja tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä kaupunginvaltuustolle:

Helsingin Taidemuseon johtokunta on kokouksessaan tänään käsitellyt asiaa "Taidemuseon toiminta Helsingin kuvataidekentässä ja kokoelmapolitiikan uusimisen linjaukset". Käsittelyn yhteydessä johtokunta hyväksyi valmistelua varten liitteen mukaiset kokoelmapolitiikkaa koskevat linjaukset. Johtokunnan keskustelussa todettiin myös, että julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Taloustutkimus Oy on esittänyt arvioita "Guggenheim Helsinki -museo" taidemuseohankkeen mahdollisista vaikutuksista Helsinkiin kohdistuvaan turismiin. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan on myös mahdollista, että Helsingin kaupunki pitää yhteyttä Guggenheim-säätiön kenties neuvotellen sen kanssa Helsingin osallistumisesta Guggenheim Helsinki taidemuseohankkeeseen.

Johtokunta toteaa, että sitä velvoittaa kaupunginvaltuuston hyväksymä Helsingin taidemuseon johtosääntö. Johtosäännön 1 §:n mukaan taidemuseon johtokunta ja johtokunnan alainen Helsingin kaupungin taidemuseo vastaavat kaupungin kuvataidepolitiikasta ja taidemuseotoiminnasta. 

Johtokunta pyytää siksi kaupunginjohtajaa varmistamaan, että Helsingin kaupungin taidemuseon johtokunta ja sen alainen Helsingin kaupungin taidemuseo voivat mahdollisen Guggenheim Helsinki taidemuseohankkeen valmistelussa ottaa sille johtosäännön mukainen vastuu. Tätä tarkoitusta varten johtokunta tarvitsee tarkkaa tietoa seuraavista asioista:

1. Helsingin kaupungin yhteydenpito Guggenheim säätiöön tai sen edustajiin ja mahdollisiin muihin Guggenheim Helsinki -museo hankkeen rahoittajiin, esimerkiksi siltä osin kuin neuvotellaan Guggenheim Helsinki -museo hankkeesta tai halutaan keskustella kaupungin kanssa siitä. Mitkä ovat tällaisten neuvottelujen sisältö, tavoitteet ja aikataulu?

2. Edellä mainittu Taloustutkimuksen selvitys, mukaan lukien tiedot siitä onko Helsingin kaupunki osallistunut raportin tilaukseen ja kustannuksiin.

3. Mitä tietoa Helsingin kaupungilla on Miltton nimisen viestintätoimiston roolista Guggenheim Helsinki -museo hankkeessa ja millä tavalla, jos ollenkaan, Helsingin kaupungin kaupunginjohtajat ovat olleet Miltton viestintätoimistoon yhteydessä?

EI-ehdotus:
(Kirsikka Moring:) Lisätään esitykseen:
Yksi keskeisistä HAM:in johtokunnalle asetetuista tehtävistä on johtaa kaupungin kuvataidepoliittista linjausta ja kehitystä. Johtokunta ei voi suoriutua velvoitteistaan ilman avointa taide- ja museokeskustelua. Kaupungin päätöksenteon avoimuuden lisäämisestä käyty laajempi keskustelu tulee ulottaa koskemaan myös taidelaitoksia ja kaupungin taidepolitiikkaa. Avoimuutta tulee siten lisätä kaupungin ja Guggenheim-Helsinki hankkeen käymään dialogiin.

Johtokunta esittää, että jos Helsingin kaupunki osallistuu mahdollisiin neuvotteluihin Guggenheim- Helsinki taidemuseohankkeessa, mukana neuvotteluissa voi olla myös kaupungin kuvataidepolitiikasta vastaavan Helsingin taidemuseo HAM:in johtokunnan puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja on estynyt, neuvotteluissa on johtokunnan varapuheenjohtaja. Johtokunta toteaa myös, että sen tulee saada tietoa neuvotteluista.

Jaa-äänet: 3
Valentina Ahlavuo, Otso Kantokorpi, Kimmo Sarje

Ei-äänet: 6
Christian Järnefelt, Elisa Koponen, Kirsikka Moring, Jussi Salonranta, Ville Tuominen, Thomas Wallgren

3 äänestys:

JAA-ehdotus:
Esityksen mukaan

EI-ehdotus:
(Kirsikka Moring:) Lisätään esitykseen:
Yksi keskeisistä HAM:in johtokunnalle asetetuista tehtävistä on johtaa kaupungin kuvataidepoliittista linjausta ja kehitystä. Johtokunta ei voi suoriutua velvoitteistaan ilman avointa taide- ja museokeskustelua. Kaupungin päätöksenteon avoimuuden lisäämisestä käyty laajempi keskustelu tulee ulottaa koskemaan myös taidelaitoksia ja kaupungin taidepolitiikkaa. Avoimuutta tulee siten lisätä kaupungin ja Guggenheim-Helsinki hankkeen käymään dialogiin.

Johtokunta esittää, että jos Helsingin kaupunki osallistuu mahdollisiin neuvotteluihin Guggenheim- Helsinki taidemuseohankkeessa, mukana neuvotteluissa voi olla myös kaupungin kuvataidepolitiikasta vastaavan Helsingin taidemuseo HAM:in johtokunnan puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja on estynyt, neuvotteluissa on johtokunnan varapuheenjohtaja. Johtokunta toteaa myös, että sen tulee saada tietoa neuvotteluista.

Jaa-äänet: 2
Valentina Ahlavuo, Jussi Salonranta

Ei-äänet: 7
Christian Järnefelt, Otso Kantokorpi, Elisa Koponen, Kirsikka Moring, Kimmo Sarje, Ville Tuominen, Thomas Wallgren

Esittelijä

vs. taidemuseon johtaja

Erja Pusa

Lisätiedot

Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi

Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokoelmapolitiikka_2012.pdf

2

Kokoelmapolitiikka sisällysluetteloluonnos 2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Taidemuseon johtokunta päättää hyväksyä valmistelua varten esityksen mukaiset kokoelmapolitiikkaa koskevat linjaukset.

Esittelijän perustelut

HAMin, Helsingin taidemuseon ensisijainen tehtävä on kartuttaa, hoitaa ja esitellä Helsingin kaupungin taidekokoelmaa. Kokoelman voidaan katsoa syntyneen jo vuonna 1883, kun kaupunki vastaanotti varhaisimman taidelahjoituksensa, Furuhjelmin kokoelman. Se siirtyi vuonna 2016 kaupunginmuseolta taidemuseon hallintaan. Nykyään Helsingin kaupungin kokoelma sisältää yhteensä noin 14 000 teosta, joista taidemuseon hallinnassa on 9000 teosta ja kaupunginmuseolla 5 000 teosta.

Laajuudeltaan ja arvoltaan Helsingin taidekokoelma on Suomen tärkeimpiä ja siihen kuuluu lukuisia kansallisesti merkittäviä teoksia. Etenkin julkisen taiteen kokoelma on valtakunnallisesti ainutlaatuinen: esimerkiksi Havis Amanda, Sibelius-monumentti ja presidenttien patsaat ovat Suomen kansallisaarteita.

Helsingin taidekokoelma sisältää maamme merkittävimpien ja kansainvälisesti kiinnostavimpien taiteilijoiden teoksia. Sen hyödyntäminen näyttelytoiminnassa ja kansainvälisessä yhteistyössä on suuri voimavara Helsingille. Kokoelma lisää kaupungin kiinnostavuutta matkailukohteena. Vuonna 2015 avatut Tennispalatsin uudet näyttelytilat mahdollistavat kokoelman esittelemisen yleisölle laajemmin ja pysyvämmin.

Helsingin kaupungin strategiaohjelma ohjaa HAMin toimintaa. HAM on koko kaupungin kokoinen taidemuseo, ja sen toiminta ulottuu eri puolille kaupunkia. Taidekokoelman teoksia talletetaan kaupungin virastoihin ja laitoksiin. 

Julkisen taiteen avulla rakennetaan kiinnostavaa ja viihtyisää kaupunkiympäristöä. Julkista taidetta sijoitetaan alueille, joilla sitä on vähän tai ei lainkaan. Taidemuseon tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja julkisen taiteen hankkeiden toteuttamisessa. 

Taidemuseo antaa taiteilijoille mahdollisuuksia toteuttaa visioitaan kaupunkitilassa. Taideprojektien tuottaminen julkiseen tilaan vaatii erityisosaamista, jota taidemuseolla on.

Yleisötyötä tehdään aktiivisesti koko Helsingin seudulla yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Monikulttuurisuuden arvostuksen lisääminen ja maahanmuuttajien kotouttamisen hankkeet ovat uusi tärkeä yleisötyön muoto, jossa kaupungin omaa taidekokoelmaa voidaan hyödyntää.

HAMista löytyy maan johtavinta kansainvälisen näyttelytoiminnan osaamista ja laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto, joka on mahdollistanut korkeatasoisen kansainvälisen näyttelytoiminnan aina taidemuseon perustamisesta lähtien. Kansainvälinen näyttelytoiminta mahdollistaa kokoelmateosten hankkimisen näyttelyistä.

Kampin alueelle on muodostumassa vahva kulttuuritoimijoiden keskus: alueella toimii jo useita museoita, ja uusi Amos Rex sekä uusi keskustakirjasto avataan vuonna 2018. Viime vuonna lanseerattu museokortti on jo nyt tuonut museoihin uutta yleisöä.  Museoiden välisessä yhteistyössä on paljon Helsinkiä hyödyntäviä mahdollisuuksia, mm. eri museokokoelmien yhteisesittely näyttelyissä avaa uusia näkökulmia taiteeseen. Yhteisten tapahtumien järjestäminen lisää museoiden näkyvyyttä ja vahvistaa kaupungin tapahtumatuotantoa. Tässä työssä HAM haluaa ottaa aktiivisen roolin.

Uuden yhteisen kokoelmakeskuksen myötä taidemuseon ja kaupunginmuseon yhteistoiminta tiivistyy. Yhteinen Helsingin taide- ja esinekokoelmien hyödyntäminen voisi parhaimmillaan tuottaa uudenlaisia näyttelyformaatteja ja tutkimusta. Katutaidetta esittelevä näyttely on hyvä esimerkki siitä, miten molempien museoiden aineistoja ja asiantuntijuutta voitaisiin hyödyntää.

Kokoelmatoiminnan keskeisenä periaatteina on saavutettavuus. Kokoelmien esilläpitoa pyritään lisäämään eri keinoin. Kokoelma-aineistojen saattamista esille avoimen datan periaatteella edistetään.


Johtokunta vahvistaa taidemuseon kokoelmapolitiikan kerran valtuustokaudessa. Edellinen päivitys on vuodelta 2012 ja se on esityksen liitteenä. Uusitun kokoelmapolitiikan johtokunta hyväksyy syksyllä 2016. Sen valmistelu esitetään aloitettavaksi hyväksymällä kokoelmapolitiikan uusimiseen ja päivittämiseen liittyvät linjaukset. Esitys päivitetyn kokoelmapolitiikan sisällysluetteloksi on myös esityslistan liitteenä.
Johtokunta päättää hyväksyä valmistelua varten seuraavat kokoelmapolitiikkaa koskevat linjaukset:


-     Taidemuseon kokoelmapolitiikka sisältää myös esilläpidon periaatteet. Kokoelmien saavutettavuus on yksi keskeinen periaate. Sijoitettavan taiteen periaatteet päivitetään ja kirjataan.
-     Kokoelmahankkeiden toteuttaminen tukee taidemuseon omaa tavoitetta olla koko kaupungin kokoinen taidemuseo.
-     Julkista taidetta toteutetaan entistä enemmän alueille, joissa ennestään ei ole julkista taidetta tai sitä on vähän.
-     Taidemuseo luo uusia tapoja toteuttaa julkisen taiteen hankkeita. Uusia toimintamalleja kehitetään kaupungin sisällä. Toteutetaan pilottihankkeita, kuten Jakomäki- hanke. Yleisötyötä tehdään aktiivisesti näillä alueilla.
-     Julkisen taiteen hankkeita toteutetaan yhteistyössä taiteen kentän muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi seuraavien tahojen kanssa: erilaiset taiteilijaryhmät ja taiteilijaresidenssit ja muut vastaavat toimijat.
-     Katutaiteen ja kaupunkitaiteen monipuolista toteuttamista tuetaan. 
-     Taidemuseo toteuttaa lisää tapahtumaluonteisia, tilapäisiä tai määräaikaisia julkisen taiteen hankkeita. Taidemuseo esittää, että julkisen taiteen hankintamäärärahoja voisi käyttää myös määräaikaisen taiteen hankintaan.
-     Määräaikaisille hankkeille määritellään elinkaari.  Elinkaaren päättymisen jälkeen teosta ei ylläpidetä ja se voidaan myös poistaa. 
-     Taidemuseon poistopolitiikka päivitetään hyödyntämällä valtakunnallisen Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt –hankkeen tuloksia. Perustetaan poistokokoelma (tiedot poistetuista teoksista säilytetään). Perustetaan arkistokokoelma/käyttökokoelma mm. teoksiin liittyvää aineistoa varten.
-     Taidemuseon kokoelmapolitiikassa määritellään tarkemmin, mitä teoksia otetaan taidemuseon taseeseen.
-     Taidemuseolla on mahdollisuus hyvien kansainvälisten verkostojensa avulla tuottaa merkittäviä kansainvälisiä julkisen taiteen hankkeita tai julkisen taiteen tapahtumia Helsingin kaupunkiin.
-     Kokoelmiin kohdistuvaa tutkimusyhteistyötä yliopistojen ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa lisätään.
-     Kokoelmapolitiikka sisältää kokoelmien ylläpidon periaatteet sekä riskienhallinnan periaatteet. Kokoelmapolitiikkaan kirjataan inventoinnit, dokumentoinnit ja ylläpidon periaatteet. Kaupunginmuseo ja taidemuseo tekevät yhteiset logistiikan ja ylläpidon prosessit uutta kokoelmakeskusta varten.
-     Sijoitustoiminnan periaatteiden tiedottamista lisätään.
-     Kokoelmapolitiikan yleisinä periaatteina on saavutettavuus, asiakaslähtöisyys ja osallistaminen yleisötyössä. Kokoelmiin liittyvää viestintää tehostetaan.
-     Avoimen datan periaatetta toteutetaan erilaisten verkkoon toteutettavien hankkeiden avulla.

Esittelijä

vs. taidemuseon johtaja

Erja Pusa

Lisätiedot

Maija Tanninen, museonjohtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi

Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokoelmapolitiikka_2012.pdf

2

Kokoelmapolitiikka sisällysluetteloluonnos 2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Taidemuseon johtokunta 16.02.2016 § 7

HEL 2016-001587 T 00 01 01

Päätös

Taidemuseon johtokunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle. 

Käsittely

16.02.2016 Pöydälle

Vastaehdotus:
Thomas Wallgren:

Taidemuseon johtokunta päättää:

1. Hyväksyä valmistelua varten esityksen mukaiset kokoelmapolitiikkaa koskevat linjaukset.

2. Lähettää seuraavan kirjeen kaupunginjohtajalle ja tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä kaupunginvaltuustolle:

Helsingin Taidemuseon johtokunta on kokouksessaan tänään käsitellyt asiaa "Taidemuseon toiminta Helsingin kuvataidekentässä ja kokoelmapolitiikan uusimisen linjaukset". Käsittelyn yhteydessä johtokunta hyväksyi valmistelua varten liitteen mukaiset kokoelmapolitiikkaa koskevat linjaukset. Johtokunnan keskustelussa todettiin myös, että julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Taloustutkimus Oy on esittänyt arvioita "Guggenheim Helsinki -museo" taidemuseohankkeen mahdollisista vaikutuksista Helsinkiin kohdistuvaan turismiin. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan on myös mahdollista, että Helsingin kaupunki pitää yhteyttä Guggenheim-säätiöön kenties neuvotellen sen kanssa Helsingin osallistumisesta Guggenheim Helsinki taidemuseohankkeeseen.

Johtokunta toteaa, että sitä velvoittaa kaupunginvaltuuston hyväksymä Helsingin taidemuseon johtosääntö. Johtosäännön 1 §:n mukaan taidemuseon johtokunta ja johtokunnan alainen Helsingin kaupungin taidemuseo vastaavat kaupungin kuvataidepolitiikasta ja taidemuseotoiminnasta.

Johtokunta pyytää siksi kaupunginjohtajaa varmistamaan, että Helsingin kaupungin taidemuseon johtokunta ja sen alainen Helsingin kaupungin taidemuseo voivat mahdollisen Guggenheim Helsinki taidemuseohankkeen valmistelussa ottaa sille johtosäännön mukaisen vastuun. Tätä tarkoitusta varten johtokunta tarvitsee tarkkaa tietoa seuraavista asioista:

1. Helsingin kaupungin yhteydenpito Guggenheim säätiöön tai sen edustajiin ja mahdollisiin muihin Guggenheim Helsinki -museo hankkeen rahoittajiin, esimerkiksi siltä osin kuin neuvotellaan Guggenheim Helsinki -museo hankkeesta tai halutaan keskustella kaupungin kanssa siitä.
2. Edellä mainittu Taloustutkimuksen selvitys, mukaan lukien tiedot siitä onko Helsingin kaupunki osallistunut raportin tilaukseen ja kustannuksiin.
3. Mitä tietoa Helsingin kaupungilla on Miltton nimisen viestintätoimiston roolista Guggenheim Helsinki -museo hankkeessa ja millä tavalla, jos ollenkaan, Helsingin kaupungin kaupunginjohtajat ovat olleet Miltton viestintätoimistoon yhteydessä.

Kannattaja: Saija Salonen

Vastaehdotus:
Valentina Ahlavuo: Lisäys: Pyydämme vakavasti harkitsemaan luopumista Guggenheim-hankkeesta nykyisessä taloustilanteessa ja korvaamaan sen tuoreella kuvataidepoliittisella ohjelmalla.

Kannattaja: -

Pöydällepanoehdotus:
Jussi Salonranta teki pöydällepanoehdotuksen.

Kannattaja: Ville Tuominen.
Johtokunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Esittelijä

taidemuseon johtaja

Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot

Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi

Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Faksi

 

Alv.nro

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566