Helsingin kaupunki

Esityslista

23/2018

1 (5)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

18.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.06.2017 § 181

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarveselvityksen (liite 1), jonka huoneistoala on noin 10 300 htm² ja alustava arvio hankkeen kokonaisvuokrasta 4,1 miljoonaa euroa vuodessa.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että

-Keskukseen sijoitettavista sosiaali- ja terveyspalveluista ja muualta luovuttavista tiloista päätetään sote-uudistuksen täsmentyessä ja parhaillaan valmisteltavan kaupunkistrategian mukaisesti. Luovuttavista tiloista tullaan päättämään hankesuunnitelman yhteydessä.

-Hankesuunnitelmaan sisällytetään arvio alueen muusta terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjonnasta sekä mahdollisen perusterveydenhuollon valinnanvapauden vaikutuksista hankkeen toteutukseen ja riskeihin."

-Hankesuunnitelmaan sisällytetään hankkeen toteutusvaihtoehtojen vertailu (mm. kaupungin kiinteistöyhtiömalli, sijoittajaomistukseen toteuttaminen).

Käsittely

20.06.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Projektinjohtaja Erja Erra ja johtava ylilääkäri Lars Rosengren olivat kutsuttuina asiantuntijoina kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Poistetaan esittelijän perusteluista seuraava lause (ja tehdään vastaavat korjaukset tarveselvitykseen): ”Keskukseen sijoitetaan sosiaali- ja terveyspalveluja niin paljon, että voidaan luopua vähintään vastaavasta määrästä tiloja muualta" ja korvataan se seuraavalla lauseella: ”Keskukseen sijoitettavista sosiaali- ja terveyspalveluista ja muualta luovuttavista tiloista päätetään sote-uudistuksen täsmentyessä ja parhaillaan valmisteltavan kaupunkistrategian mukaisesti. Luovuttavista tiloista tullaan päättämään hankesuunnitelman yhteydessä.”

Kannattaja: Jäsen Seija Muurinen

Vastaehdotus 2:
Jäsen Seija Muurinen: Tarveselvitykseen lisätään seuraava lause: "Hankesuunnitelmaan sisällytetään arvio alueen muusta terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjonnasta sekä mahdollisen perusterveydenhuollon valinnanvapauden vaikutuksista hankkeen toteutukseen ja riskeihin."

Kannattaja: Jäsen Katriina Juva

Vastaehdotus 3:
Jäsen Seija Muurinen: Tarveselvitykseen lisätään seuraava lause: "Hankesuunnitelmaan sisällytetään hankkeen toteutusvaihtoehtojen vertailu (mm. kaupungin kiinteistöyhtiömalli, sijoittajaomistukseen toteuttaminen)."

Kannattaja: Jäsen Katriina Juva

Vastaehdotus 4:
Jäsen Mari Rantanen: Esitän, että esittelijän perustelujen loppuun (ja tarveselvitykseen) lisätään seuraava virke: "Selvitetään laboratoriotoiminnan tilojen tarjoaminen sekä apteekille varattavat vuokrattavat tilat samasta rakennuksesta. Kun keskus on tosiasiallisesti perusdiagnostiikkaan kykenevä röntgenin ja laboratorion osalta ja keskuksesta löytyy myös tarvittavat apteekkipalvelut, on keskus kilpailukykyinen tilanteessa, jossa valinnanvapaus astuu voimaan."

Vastaehdotus 4 raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 5:
Jäsen Saku Etholen: Tarveselvitykseen lisätään seuraava kohta: "Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus tulee suunnitella siten, että Lauttasaaresta on jatkossakin saatavilla tavanomaiset ja usein tarvittavat terveys- ja sosiaalipalvelut. Myös Laakson alueen asukkaiden tulee saada vastaavat palvelut kohtuullisen matkan päästä."

Vastaehdotus 5 raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 6:
Jäsen Heidi Ahola: Ehdotan, että esittelijän perustelujen viimeisestä kappaleesta poistetaan seuraava lause (ja tehdään vastaavat korjaukset tarveselvitykseen): ”Keskukseen sijoitetaan sosiaali- ja terveyspalveluja niin paljon, että voidaan luopua vähintään vastaavasta määrästä tiloja muualta" ja lisätään sen tilalle lause: ”Keskukseen sijoitettavista sosiaali- ja terveyspalveluista ja muualta luovuttavista tiloista päätetään sote-uudistuksen täsmentyessä ja parhaillaan valmisteltavan kaupunkistrategian mukaisesti ja siten, että kaupunkilaisten etäisyys palveluihin ei kasva kohtuuttomasti. Luovuttavista tiloista tullaan päättämään hankesuunnitelman yhteydessä.”

Vastaehdotus 6 raukesi kannattamattomana.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestysten tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1: (puheenjohtaja Sanna Vesikansa): Poistetaan esittelijän perusteluista seuraava lause (ja tehdään vastaavat korjaukset tarveselvitykseen): ”Keskukseen sijoitetaan sosiaali- ja terveyspalveluja niin paljon, että voidaan luopua vähintään vastaavasta määrästä tiloja muualta" ja korvataan se seuraavalla lauseella: ”Keskukseen sijoitettavista sosiaali- ja terveyspalveluista ja muualta luovuttavista tiloista päätetään sote-uudistuksen täsmentyessä ja parhaillaan valmisteltavan kaupunkistrategian mukaisesti. Luovuttavista tiloista tullaan päättämään hankesuunnitelman yhteydessä.”

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 13
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Sami Heistaro, Katriina Juva, Esa Olavi Lehtopuro, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Daniel Sazonov, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotuksen äänin 13 - 0.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Seija Muurinen): Tarveselvitykseen lisätään seuraava lause: "Hankesuunnitelmaan sisällytetään arvio alueen muusta terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjonnasta sekä mahdollisen perusterveydenhuollon valinnanvapauden vaikutuksista hankkeen toteutukseen ja riskeihin."

Jaa-äänet: 2
Tapio Bergholm, Esa Olavi Lehtopuro

Ei-äänet: 11
Heidi Ahola, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Sami Heistaro, Katriina Juva, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Daniel Sazonov, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Seija Muurisen vastaehdotuksen äänin 11 - 2.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Seija Muurinen): Tarveselvitykseen lisätään seuraava lause: "Hankesuunnitelmaan sisällytetään hankkeen toteutusvaihtoehtojen vertailu (mm. kaupungin kiinteistöyhtiömalli, sijoittajaomistukseen toteuttaminen)."

Jaa-äänet: 2
Tapio Bergholm, Esa Olavi Lehtopuro

Ei-äänet: 11
Heidi Ahola, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Sami Heistaro, Katriina Juva, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Daniel Sazonov, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Seija Muurisen vastaehdotuksen äänin 11 - 2.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Erja Erra, projektinjohtaja, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi

Lars Rosengren, johtava ylilääkäri, puhelin: 310 57666

lars.rosengren(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.05.2017 § 168

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

23.05.2017 Pöydälle

Arkkitehti Pirjo Sipiläinen oli kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyssä.

Puheenjohtaja Maija Anttila pyysi asian pöydälle.

02.05.2017 Poistettiin

Esittelijä

va. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi