Helsingin kaupunki

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 13.3.2018 klo 16.15

Kokouspaikka: Kallion virastotalo Toinen linja 4 A, nh. 1

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Kallion perhekeskuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen. Lautakunta lisäsi esitykseen äänin 10 - 0 jäsen Kati Juvan ehdotuksesta seuraavan kappaleen: "Sosiaali- ja terveyslautakunta korostaa, että Itäkadun perhekeskuksen kokemusten perusteella Kallion perhekeskukseen on varattava riittävästi taustatyöskentelytiloja, mukaan lukien hiljaiset tilat, huolehdittava tilan- ja ajanvarausjärjestelmän toimivuudesta, jatkettava jalkautuvien palveluiden, kuten kotikäyntien kehittämistä, edistettävä HUS:n erikoissairaanhoidon jalkautumista perhekeskukseen ja vahvistettava tilojen lapsiystävällistä suunnittelua. Lopulliset aukioloajat varmistuvat Itäkadun kokemusten pohjalta."

Lisäksi lautakunta lisäsi esitykseen äänin 9 - 3 jäsen Kati Juvan ehdotuksesta, että "Lisäksi lautakunta edellyttää, että erityisesti Herttoniemen kohdalla selvitetään vielä lähineuvolan tarve esimerkiksi lähineuvolakokeilulla (etäpiste tms.) tai muulla keinoin. Tässä yhteydessä selvitetään käyttäjien toiveet ja tarpeet lähineuvolan osalta."


Käsittely

- Vastaehdotus 1
Jäsen Kati Juva teki jäsen Saku Etholenin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan esittelijän perusteluihin kappaleiden 12 - 13 väliin lisätään seuraava kappale: "Sosiaali- ja terveyslautakunta korostaa, että Itäkadun perhekeskuksen kokemusten perusteella Kallion perhekeskukseen on varattava riittävästi taustatyöskentelytiloja, mukaan lukien hiljaiset tilat, huolehdittava tilan- ja ajanvarausjärjestelmän toimivuudesta, jatkettava jalkautuvien palveluiden, kuten kotikäyntien kehittämistä, edistettävä HUS:n erikoissairaanhoidon jalkautumista perhekeskukseen ja vahvistettava tilojen lapsiystävällistä suunnittelua. Lopulliset aukioloajat varmistuvat Itäkadun kokemusten pohjalta."

- Vastaehdotus 2
Jäsen Kati Juva teki jäsen Saku Etholenin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan esittelijän perusteluihin kappaleiden 12 - 13 väliin lisätään: "Lisäksi lautakunta edellyttää, että erityisesti Herttoniemen kohdalla selvitetään vielä lähineuvolan tarve esimerkiksi lähineuvolakokeilulla (etäpiste tms.) tai muulla keinoin. Tässä yhteydessä selvitetään käyttäjien toiveet ja tarpeet lähineuvolan osalta."

1 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Juva Kati
JAA: 0, EI: 10, Tyhjiä: 3, Poissa: 0
EI: Aro Katju, Bergman Leo, Ehrnrooth Cecilia, Etholen Saku, Juva Kati, Oranen Sanna-Mari, Rantanen Mari, Toijonen Karita, Tuure Tuomas, Vesikansa Sanna
Tyhjiä: Heistaro Sami, Kalliola Markus, Sazonov Daniel

Jäsen Kati Juvan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 0.

2 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 / Juva Kati
JAA: 3, EI: 9, Tyhjiä: 1, Poissa: 0
JAA: Heistaro Sami, Kalliola Markus, Sazonov Daniel
EI: Aro Katju, Bergman Leo, Ehrnrooth Cecilia, Etholen Saku, Juva Kati, Oranen Sanna-Mari, Toijonen Karita, Tuure Tuomas, Vesikansa Sanna
Tyhjiä: Rantanen Mari

Jäsen Kati Juvan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 3.

Liitteet

1

Kallion perhekeskuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma (muokattu 5.3.2018)

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan viran täyttämisestä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

työpaikkailmoitus

2

hakijaluettelo

 

5

Drumsö Pensionärer rf:n oikaisuvaatimus toimialajohtajan avustuspäätöksestä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Avustushakemus Drumsö pensionärer ry.

2

Toimialajohtajan päätös avustuksista vuodelle 2018, 19.12.2017, § 106

3

Oikaisuvaatimus Drumsö pensionärer ry, ilman allekirjoitusta

4

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

 

6

Helsingin seudun elatusvelvolliset ry:n oikaisuvaatimus toimialajohtajan avustuspäätöksestä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Avustushakemus Helsingin seudun elatusvelvolliset ry.

2

Toimialajohtajan päätös avustuksista vuodelle 2018, 19.12.2017, § 106

3

Oikaisuvaatimus Helsingin seudun elatusvelvolliset ry, ilman allekirjoitusta

4

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

 

7

Kaapatut Lapset ry:n oikaisuvaatimus toimialajohtajan avustuspäätöksestä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Avustushakemus Kaapatut Lapset ry.

2

Toimialajohtajan päätös avustuksista vuodelle 2018, 19.12.2017, § 106

3

Oikaisuvaatimus Kaapatut Lapset ry, ilman allekirjoitusta

4

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

5

Sosiaali- terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

 

8

Leirikesä ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Avustushakemus Leirikesä ry.

2

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös avustuksista vuodelle 2018, 12.12.2017, § 327

3

Oikaisuvaatimus Leirikesä ry, ilman allekirjoitusta

4

Kaupungin avustusten myöntämmisessä noudatettavat yleisohjeet

5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

 

9

Maria Akatemia yhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä pdf html

 

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian jäsen Katju Aron pyynnöstä pöydälle.

Liitteet

1

Avustushakemus Maria Akatemia yhdistys ry.

2

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös avustuksista vuodelle 2018, 12.12.2017, § 327

3

Oikaisuvaatimus Maria Akatemia yhdistys ry, ilman allekirjoitusta

4

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

 

10

Suomen Punaisen Ristin Pohjois-Helsingin osaston oikaisuvaatimus toimialajohtajan avustuspäätöksestä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Avustushakemus Suomen Punaisen Ristin Pohjois-Helsingin osasto

2

Toimialajohtajan päätös avustuksista vuodelle 2018, 19.12.2017, § 106

3

Oikaisuvaatimus Suomen Punaisen Ristin Pohjois-Helsingin osasto, ilman allekirjoitusta

4

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

 

11

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä pdf html

 

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian jäsen Daniel Sazonovin pyynnöstä pöydälle.

Liitteet

1

Avustushakemus Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry.

2

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös avustuksista vuodelle 2018, 12.12.2017, § 327

3

Oikaisuvaatimus Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry, ilman allekirjoitusta

4

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan  avustusten hakukuulutus

 

12

Kynnys ry:n oikaisuvaatimus toimialajohtajan avustuspäätöksestä pdf html

 

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian jäsen Kati Juvan pyynnöstä pöydälle.

Liitteet

1

Avustushakemus Kynnys ry.

2

Toimialajohtajan päätös avustuksista vuodelle 2018, 19.12.2017, § 106

3

Oikaisuvaatimus Kynnys ry, ilman allekirjoitusta

4

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten hakukuulutus

 

13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Matti Parpalan paperittomien palvelujen seurantaa koskevan ponnen johdosta pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan. Jäsen Mari Rantanen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Käsittely

- Esityksen muutos
Esittelijä muutti lausunnon kohdan "Edellä olevien lukujen perusteella arvio paperittomien palvelujen kokonaiskustannuksista sosiaali- ja terveystoimialalla on noin 1,1 miljoonaa euroa vuodessa" siten, että arvio kokonaiskustannuksista on 1 miljoonaa euroa vuodessa.

Lisäksi esittelijä muutti väliotsikon "Paperittomille annettujen palvelujen arvioituja kustannuksia" muotoon "Paperittomien palvelujen arvioituja kustannuksia".

- Palautusehdotus 1
Jäsen Mari Rantanen teki seuraavan asian palautusehdotuksen:

"Esitän lausuntoa palautettavaksi valmisteluun seuraavin perustein:

- lausunnosta puuttuvat erikoissairaanhoidon sekä lääkemenojen kustannukset kokonaan.
- esityksessä ei ole huomioitu maahanmuuttoviraston ja poliisin arvioita siitä, että laittomasti maassa oleskelevien määrä saattaa kasvaa nopeasti ja on oletettavaa, että suurin osa jää pääkaupunkiseudulle ja Helsinkiin
- Käyntimäärien laskentatapa jää puutteelliseksi, kuinka moneen laittomasti maassa olevaan ihmiseen käyntimäärät ja kustannukset perustuvat
- lausunto ei ota huomioon sosiaali- ja terveysministeriön antamaa kuntainfoa "Kunnille suositukset laittomasti maassa oleskelevien kiireelliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon" eikä valtioneuvoston julkaisemaa toimenpidesuunnitelmaa laittoman maassa oleskelun ehkäisyyn ja hallintaan"
- esityksessä tulisi olla suunnitelma siitä, miten kustannukset ovat selvitettävissä ja seurattavissa kaikilta osin
- lausunnosta puuttuvat ponnessa esitetyt raportoinnin edellytykset ja määrävälit sosiaali- ja terveyslautakunnalle
- On myös syytä pohtia, tuleeko Helsingin tarjota kotouttamispalveluita tilanteessa, jossa lähtökohtaisesti laittomasti maassa olevien tulisi poistua maasta, ei suinkaan kotoutua Suomeen ilman laillista perustetta oleskella maassa."

Jäsen Rantasen palautusehdotus raukesi kannattamattomana. Jäsen Rantanen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Liitteet

1

Parpala Matti, toivomusponsi 2, Kvsto 29.11.2017 asia 22

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

14

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sandra Hagmanin valtuustoaloitteeseen maahanmuuttoyksikön resurssien tarkistamisesta pdf html

 

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian jäsen Saku Etholenin pyynnöstä pöydälle.

Liitteet

1

Hagman Sandra Aloite Kvsto 11102017 3

 

15

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen omaishoitajien liikuntapalveluja koskevasta valtuustoaloitteesta pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen. Lautakunta lisäsi lausunnon loppuun yksimielisesti jäsen Mari Rantasen ehdotuksesta, että "lautakunta katsoo, että omaishoitajien liikunnan vapaakortti voisi olla omaishoitoa ja omaishoitajan jaksamista tukeva elementti".

Käsittely

- Esityksen muutos
Esittelijä muutti esitystään siten, että lausunnossa esitetyt luvut tarkastetaan ja korjataan teknisesti tarvittaessa.

- Vastaehdotus 1
Jäsen Mari Rantanen teki jäsen Saku Etholenin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan lausunnon loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia lisätään, että "lautakunta katsoo, että omaishoitajien liikunnan vapaakortti voisi olla omaishoitoa ja omaishoitajan jaksamista tukeva elementti".

Lautakunta hyväksyi jäsen Mari Rantasen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

1

Rantanen Mari Aloite Kvsto 17012018 9

 

16

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron ym. valtuustoaloitteesta koskien seksuaalisen häirinnän ehkäisemistä Helsingissä pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen. Lautakunta lisäsi lausunnon loppuun yksimielisesti jäsen Katju Aron ehdotuksesta, että "Seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan juuri tähän häirinnän muotoon keskittyvää koulutusta ja ohjeistusta. Lautakunta kannattaa aloitteessa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista."


Käsittely

- Vastaehdotus 1
Jäsen Katju Aro teki jäsen Satu Etholenin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan lausunnon loppuun lisättäisiin seuraava kappale: "Seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan juuri tähän häirinnän muotoon keskittyvää koulutusta ja ohjeistusta. Lautakunta kannattaa aloitteessa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista."

Jäsen Katju Aron vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

1

Aro Katju Aloite Kvsto 13122017 9

2

Helsingin hengessä - sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen

3

Sopua ja sovittelua - toimintaohje

 

17

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteista pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Lausuntopyyntö.pdf

2

Loppuraportti_Kaupungin_tilojen_asukaskäytön_periaatteet_2017_11_13.pdf

 

18

Sosiaali- ja terveyslautakunnan varsinaisten jäsenten virkamatka Tanskaan 18.−20.4.2018 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Opintomatkan ohjelma (luonnos)

2

Kustannukset ja osallistujat

 

19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 13.03.2018

Jaana Juutilainen-Saari, viestintäpäällikkö

puhelin 310 42240

jaana.juutilainen-saari@hel.fi