Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/7

 

23.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätettävä tässä kokouksessa

§ 330

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarveselvitys

HEL 2014-010265 T 10 06 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta poiketen hyväksyä 21.8.2014 päivätyn Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarveselvityksen, johon liittyen sosiaali- ja terveysvirasto sitoutuu seuraaviin päätöksiin:

-        Virasto ottaa käyttöön korttelin 10625 tonttien 1 ja 2 koko rakennusoikeuden mukaisen laajuuden, jonka huoneistoala on noin 18 000 htm2.

-        Tilat suunnitellaan uusien tilakonseptien mukaisesti siten, että ne vastaavat turvallisen ja terveellisen työ- ja asiakaspalveluympäristön vaatimuksia. Tutkitaan myös, voisiko Kalasatamaan sijoittua kolmannen sektorin tila.

-        Ennen pilotointia konkretisoidaan tarkemmin, miten jalkautuvat, lähi-, sähköiset- ja kotiin vietävät palvelut toteutetaan konkreettisesti. Suunnitelma tuodaan lautakunnalle hyväksyttäväksi.

-        Kokonaisvuokra on noin 5,4 miljoonaa euroa vuodessa, joka perustuu kaupungin ja SRV:n allekirjoittamaan sopimukseen 16.8.2011 sisältäen pääomavuokran, tilakeskuksen osuuden sekä omakustannusperusteisen ylläpitovuokran.

-        Tarveselvityksen mukaan rakennuksen käyttöönoton jälkeen vapautuu yhteensä noin 15 000 m2 tiloja.

-        Seuraavista tiloista luovutaan:

o       Vallilan ja Herttoniemen terveysasemarakennukset

o       Hämeentien 31 päihdepoliklinikan sekä talous- ja velka-neuvonnan tilat

o       Dagmarinkatu 6 maahanmuuttoyksikön tilat

o       Herttoniemen sairaalan fysio- ja toimintaterapian tilat

o       Herttoniemen sairaalan laboratorion tilat

o       Sibeliuksenkatu, Kivelä, psykiatrian poliklinikan tilat

-        Seuraavat tilat säilyvät viraston nykyisessä tai muussa käytössä, jolloin pyritään luopumaan vastaavasta määrästä muita tiloja:  

o       Kallion terveysaseman, hammashoitolan, fysioterapian sekä laboratorion tilat

o       Sofianlehdon hammashoitolan tilatAikuissosiaalityön tiloja eri toimipisteistäPalvelukonseptin suunnittelun valmistuttua mahdollisesti muita pieniä tilakokonaisuuksia.  

o       Aikuissosiaalityön tiloja eri toimipisteistäPalvelukonseptin suunnittelun valmistuttua mahdollisesti muita pieniä tilakokonaisuuksia.  

o       Palvelukonseptin suunnittelun valmistuttua mahdollisesti muita pieniä tilakokonaisuuksia.  

Käsittely

Vastaehdotus 1:
Jouko Malinen: Esitän, että päätösesityksessä ja tarveselvityksessä Kallion, Vallilan ja Herttoniemen terveysasemien osalta kirjataan, että niiden jatkosta päätetään palveluverkkopäätöksen yhteydessä.

Kannattajat: Joonas Leppänen

Vastaehdotus 2:
Tuomas Tuure: Kohta: " Seuraavat tilat vapautuvat viraston muuhun käyttöön.." muutetaan muotoon:" Seuraavat tilat säilyvät viraston nykyisessä tai muussa käytössä, jolloin pyritään luopumaan vastaavasta määrästä muita tiloja." 

Kannattajat: Markku Vuorinen

Vastaehdotus 3:
Laura Nordström: Kohdan 1 toisen ranskalaisen viivan perään (eli lauseen "Tilat suunnitellaan uusien tilakonseptien mukaisesti siten, että ne vastaavat turvallisen ja terveellisen työ- ja asiakaspalveluympäristön vaatimuksia." perään) lisätään lause: "TUTKITAAN MYÖS, VOISIKO KALASATAMAAN SIJOITTUA KOLMANNEN SEKTORIN TILA".

Kannattajat: Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Vastaehdotus 4:
Laura Nordström: Kohdan 1 yhdeksi ranskalaiseksi viivaksi: "Ennen pilotointia konkretisoidaan tarkemmin, miten jalkautuvat, lähi-, sähköiset ja kotiin vietävät palvelut toteutetaan konkreettisesti. Suunnitelma tuodaan lautakunnalle hyväksyttäväksi."

Kannattajat: Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Vastaehdotus 5:
Rene Hursti: esitän, että päätösesityksestä ja tarveselvityksestä poistetaan maininnat Vallilan terveysasemasta luopumisesta

Jäsen Hurstin vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 6:
Rene Hursti: esitän, että päätösesityksestä ja tarveselvityksestä poistetaan maininnat Herttoniemen terveysasemasta luopumisesta

Jäsen Hurstin vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 7:
Rene Hursti: esitän, että päätösesityksestä ja tarveselvityksestä poistetaan maininnat Kallion terveysasemasta luopumisesta

Jäsen Hurstin vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esitän, että päätösesityksessä ja tarveselvityksessä Kallion, Vallilan ja Herttoniemen terveysasemien osalta kirjataan, että niiden jatkosta päätetään palveluverkkopäätöksen yhteydessä.
EI-ehdotus: Kohta: " Seuraavat tilat vapautuvat viraston muuhun käyttöön.." muutetaan muotoon:" Seuraavat tilat säilyvät viraston nykyisessä tai muussa käytössä, jolloin pyritään luopumaan vastaavasta määrästä muita tiloja." 

Jaa-äänet: 4
Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 9
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Seija Muurinen, Laura Nordström, Tuomas Nurmela, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kohta: " Seuraavat tilat vapautuvat viraston muuhun käyttöön.." muutetaan muotoon:" Seuraavat tilat säilyvät viraston nykyisessä tai muussa käytössä, jolloin pyritään luopumaan vastaavasta määrästä muita tiloja." 
 

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Tuomas Nurmela

Ei-äänet: 9
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Jouko Malinen

Poissa: 0
 

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kohdan 1 toisen ranskalaisen viivan perään (eli lauseen "Tilat suunnitellaan uusien tilakonseptien mukaisesti siten, että ne vastaavat turvallisen ja terveellisen työ- ja asiakaspalveluympäristön vaatimuksia." perään) lisätään lause: "TUTKITAAN MYÖS, VOISIKO KALASATAMAAN SIJOITTUA KOLMANNEN SEKTORIN TILA".

Jaa-äänet: 0
 

Ei-äänet: 11
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Joonas Leppänen, Seija Muurinen, Laura Nordström, Tuomas Nurmela, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Rene Hursti, Jouko Malinen

Poissa: 0
 

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kohdan 1 yhdeksi ranskalaiseksi viivaksi: "Ennen pilotointia konkretisoidaan tarkemmin, miten jalkautuvat, lähi-, sähköiset ja kotiin vietävät palvelut toteutetaan konkreettisesti. Suunnitelma tuodaan lautakunnalle hyväksyttäväksi."

Jaa-äänet: 0
 

Ei-äänet: 5
Maija Anttila, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 8
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Seija Muurinen, Tuomas Nurmela, Markku Vuorinen

Poissa: 0
 

Eriävät mielipiteet:

Rene Hursti: Haluan esittää eriävän mielipiteen Herttoniemen Vallilan sekä Kallion terveysasemien lakkauttamispäätöksestä sekä säilyttää Kallion.

Jouko Malinen: Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarveselvitys olisi pitänyt päättää palveluverkkosuunnitelman kanssa samaan aikaan, koska päätökset liittyvät kiinteästi toisiinsa.

Anna Vuorjoki: Päätöstä Vallilan ja Herttoniemen terveysasemien lakkauttamisesta ei olisi tullut tehdä tässä vaiheessa, koska palveluverkkoselvityksen linjauksista ei ole vielä päätetty.

Joonas Leppänen: Päätöstä Vallilan ja Herttoniemen terveysasemien lakkauttamisesta ei olisi tullut tehdä tässä vaiheessa, koska palveluverkkoselvityksen linjauksista ei ole vielä päätetty.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Lars Rosengren, johtava ylilääkäri, puhelin: 310 57666

lars.rosengren(a)hel.fi

Liitteet

1

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarveselvitys

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tilakeskus

Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä 21.8.2014 päivätyn Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarveselvityksen, johon liittyen sosiaali- ja terveysvirasto sitoutuu seuraaviin päätöksiin:

-        Virasto ottaa käyttöön korttelin 10625 tonttien 1 ja 2 koko rakennusoikeuden mukaisen laajuuden, jonka huoneistoala on noin 18 000 htm2.

-        Tilat suunnitellaan uusien tilakonseptien mukaisesti siten, että ne vastaavat turvallisen ja terveellisen työ- ja asiakaspalveluympäristön vaatimuksia.

-        Kokonaisvuokra on noin 5,4 miljoonaa euroa vuodessa, joka perustuu kaupungin ja SRV:n allekirjoittamaan sopimukseen 16.8.2011 sisältäen pääomavuokran, tilakeskuksen osuuden sekä omakustannusperusteisen ylläpitovuokran.

-        Tarveselvityksen mukaan rakennuksen käyttöönoton jälkeen vapautuu yhteensä noin 15 000 m2 tiloja.

-        Seuraavista tiloista luovutaan:

o       Vallilan ja Herttoniemen terveysasemarakennukset

o       Hämeentien 31 päihdepoliklinikan sekä talous- ja velka-neuvonnan tilat

o       Dagmarinkatu 6 maahanmuuttoyksikön tilat

o       Herttoniemen sairaalan fysio- ja toimintaterapian tilat

o       Herttoniemen sairaalan laboratorion tilat

o       Sibeliuksenkatu, Kivelä, psykiatrian poliklinikan tilat

-        Seuraavat tilat vapautuvat viraston muuhun käyttöön, jolloin luovutaan vastaavasta määrästä muita tiloja

o       Kallion terveysaseman, hammashoitolan, fysioterapian sekä laboratorion tilat

o       Sofianlehdon hammashoitolan tilatAikuissosiaalityön tiloja eri toimipisteistäPalvelukonseptin suunnittelun valmistuttua mahdollisesti muita pieniä tilakokonaisuuksia.

o       Aikuissosiaalityön tiloja eri toimipisteistäPalvelukonseptin suunnittelun valmistuttua mahdollisesti muita pieniä tilakokonaisuuksia.

o       Palvelukonseptin suunnittelun valmistuttua mahdollisesti muita pieniä tilakokonaisuuksia.

Esittelijän perustelut

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarveselvitys on laadittu sosiaali- ja terveysviraston palveluverkkosuunnitelman kanssa rinnakkain. Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarveselvitys käsittää Kalasataman keskuksen välittömään läheisyyteen toteutettavan uudisrakennuksen viitesuunnitelmat ja toimipisteeseen sijoittuvien palvelujen, uuden toimintakonseptin ja tilojen laatuvaatimusten kuvauksen.

Tarveselvitys korvaa aiemmat sosiaali- ja terveyspalvelujen tarveselvitykset, jotka sosiaalilautakunta ja terveyslautakunta hyväksyivät omalta osaltaan 29.9.2009. Uudessa tarveselvityksessä hankkeen laajuus on suurempi kuin aikaisemmin ja rakennuksen sijaintipaikka on vaihtunut. Rakennukseen sijoittuu monessa toimipisteessä hajallaan sijaitsevia palveluja, joille on suunniteltu uusi toimintakonsepti sekä toimintaa tukevat tilaratkaisut.

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus on palveluverkon pilottikohde, jossa testataan ja toteutetaan vastaanoton uutta toimintamallia. Asiakas saa tarvitsemansa palvelukokonaisuuden yhden yhteydenoton kautta. Rakennukseen sijoittuu seuraavia terveys- ja sosiaalipalveluja: avoterveydenhuollon vastaanottopalveluja, psykiatria- ja päihdepalveluja, nuorten ja aikuisten sosiaalityön palveluja, maahanmuuttoyksikkö, hammashoitola, fysioterapia, toimintaterapia, ikääntyvän väestön palveluohjaus sekä laboratorion näytteenotto.

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa otetaan käyttöön uusi toimintakonsepti ja sitä tukevat uudet muuntojoustavat tilaratkaisut. Asiakkaiden neuvonta, palvelutarpeen arviointi ja ajanvaraus tehdään pääasiallisesti sähköisenä asiointina tai takaisinsoiton ja muun puhelinpalvelun kautta. Ilman ajanvarausta saapuvien asiakkaiden neuvonta ja palvelutarpeen arviointi tehdään sisäänkäyntikerroksen keskitetyssä palvelupisteessä. Ajan varanneet asiakkaat käyttävät itseilmoittautumisautomaatteja, jotka ohjaavat heidät suoraan vastaanottohuoneiden lähiodotustiloihin. Kaikissa kerroksissa toimii moniammatillisia tiimejä, jolloin asiakas voi tarvittaessa saada kaikki palvelut samasta kerroksesta myös ryhmä- ja yhteisvastaanottoina. Kaikki vastaanottohuoneet ovat tehokkaassa käytössä joustavasti ja niitä voidaan varata yhteisen varausjärjestelmän kautta. Asiakasvastaanotto ja muu työ, kuten kirjaaminen, puhelinpalvelu ym., on eriytetty. Muu työ tehdään taustatyöskentelytilassa, josta löytyy erilaisia tiimi- ja hiljaisen työn pisteitä. Yhteiset taustatyöskentelytilat mahdollistavat välittömän konsultoinnin asiantuntijoiden kesken. Uudet tilat ja toimintamalli mahdollistavat uusien työ- ja vastaanottomuotojen käyttöönoton ja kehittämisen.

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus sijoittuu Kalasataman keskuksen ja metrokorttelin välittömään läheisyyteen Työpajankadun varteen kaavoitetun kortteliin 10625 tonteille 1 ja 2. Tarkoituksena on käyttää molempien tonttien koko rakennusoikeus ja saada sosiaali- ja terveysviraston käyttöön bruttoalaltaan noin 22 000 brm2 ja huoneistoalaltaan noin 18 000 htm2 laajuiset tilat. Rakennus suunnitellaan kuusikerroksiseksi, uusien tilakonseptien mukaiseksi ja muuntojoustavaksi. Rakennus valmistuu lokakuussa 2017 ja toiminta käynnistyy vuonna 2018.

Palveluverkon saavutettavuustarkasteluissa on todettu, että Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen paikka metrokorttelin välittömässä läheisyydessä on erinomainen. Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen palvelualueeksi on suunniteltu noin 100 000 asukkaan aluetta, mutta keskus voi palvella paljon suurempaakin aluetta. Puolessa tunnissa Kalasataman saavuttaa noin 480 000 helsinkiläistä jalan tai joukkoliikennettä käyttäen.

Vuokrattavien tilojen kokonaisvuokra on noin 5,4 miljoonaa euroa vuodessa (alv 0 %) perustuen kaupungin ja SRV:n allekirjoittamaan sopimukseen 16.8.2011. Kokonaisvuokra sisältää pääomavuokran 17 euroa/htm2, joka on sidottu viralliseen elinkustannusindeksiin, tilakeskuksen osuuden 0,50 euroa/htm2/kk sekä ylläpitovuokran, joka on omakustannusperusteinen. Tarveselvityksen vuokralaskelmassa ylläpitovuokraksi on arvioitu 6 euroa/htm2/kk.

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää varattavaksi lisäksi noin 7 miljoonaa euroa käyttäjähankintoihin, joita ovat kaikki kiinteät sairaalalaitteet, irtokalusteet, varusteet, instrumentit sekä tietotekniset hankinnat.

Henkilöstöä ja kaupunkilaisia on kuultu ja tietoa jaettu palveluverkkotyön yhteydessä järjestetyissä tilaisuuksissa sekä intra- ja internetverkkosivujen välityksellä.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Lars Rosengren, johtava ylilääkäri, puhelin: 310 57666

lars.rosengren(a)hel.fi

Liitteet

1

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarveselvitys

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tilakeskus

Esitysteksti
Liite 1

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.09.2014 § 297

HEL 2014-010265 T 10 06 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian puheenjohtaja Maija Anttilan pyynnöstä pöydälle.

Käsittely

02.09.2014 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Maija Anttila: Pyydän, että asia pannaan pöydälle.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Lars Rosengren, johtava ylilääkäri, puhelin: 310 57666

lars.rosengren(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566