Helsingfors stad

Protokoll

2/2017

1 (1)

Direktionen för svenska arbetarinstitutet

 

 

 

 

Rektor/5

 

23.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21

Rapport om den grundläggande reparationen

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade anteckna rapporten för kännedom.

Föredragande

rektor

Moa Thors

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Med anledning av att den finska grundskolan Aleksis Kiven persuskoulu är i akut behov av en grundläggande reparation och därmed också tillfälliga lokaler i närheten, har Lokalcentralen bett Arbis flytta ut från Sturegatan redan under våren. I gengäld utlovar man en tidigare inflyttning på Dagmarsgatan. Huvudentreprenören Hartela har på ett möte 6.3.2017 meddelat att detta är möjligt förutsatt att också deras underentreprenörer går med på det och att alla myndighetsinspektioner kan genomföras en månad tidigare än planerat. Enligt ett mejl till rektor av Hartelas representant 16.3.2017 har underentreprenörerna accepterat tidigareläggningen av slutdatumet för reparationen. Om slutinspektionerna kan göras i slutet av juli, betyder det att Arbis kan flytta tillbaka till Dagmarsgatan redan i början av augusti.

Föredragande

rektor

Moa Thors

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

 

 

 

 

 

 

 

Telefax

 

Moms nr