Helsingfors stad

Protokoll

1/2017

1 (1)

Direktionen för svenska arbetarinstitutet

 

 

 

 

Rektor/2

 

26.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

Verkställighet av besluten vid detta sammanträde

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade att de beslut som fattats vid detta sammanträde får verkställas innan de vunnit laga kraft, om inte något annat har beslutats eller senare beslutas separat.

Föredragande

rektor

Moa Thors

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragande

rektor

Moa Thors

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

 

 

 

 

 

 

 

Telefax

 

Moms nr