Helsingfors stad

Protokoll

1/2017

1 (1)

Direktionen för svenska arbetarinstitutet

 

 

 

 

Rektor/6

 

26.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12

Rapport om den grundläggande reparationen

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade anteckna rapporten för kännedom.

Behandling

Rektors rapport från mötet dagen innan:
Möte nr 9 om den grundläggande reparationen hölls 25.1.2017 på Dagmarsgatan 3. Man kunde konstatera att de delmål angående tidtabellen som ställts upp, har uppnåtts. Det senaste som har blivit färdigt är:
- vattentaket
- mellanväggarna i de nya arbetsrummen och i några klassrum som ändrats
- akustikrappningen i klassrummen (80 %)
- målningen av väggarna i fjärde våningen (95 %)
- avloppsbrunnar på innergården (gården uppgrävd)
Slutgranskningen för hela reparationen hålls enligt planerna den 25 augusti 2017.

Föredragande

rektor

Moa Thors

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor: 0931049461

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Onsdagen den 25 januari hålls årets första möte om den grundläggande reparationen på Dagmarsgatan 3 och rektor redogör för direktionen om nuläget på direktionens möte följande dag.

Föredragande

rektor

Moa Thors

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor: 0931049461

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

 

 

 

 

 

 

 

Telefax

 

Moms nr