Helsingin kaupunki

 

 

 

Opetuslautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 14.10.2014 klo 16.00

Kokouspaikka: Opetusvirasto, Hämeentie 11 A, 3. krs, huone 324

Opetustoimen johtaja

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ville Jalovaara ja Juha Leoni.

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

4

Kaupungin viranomaisen päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

5

Opetusviraston vuoden 2014 talousarvion kolmas toteutumisennuste pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

6

Opetusviraston vuoden 2015 tulosbudjetin valmisteluperiaatteet pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

TAE 2015 ja TSE 2015-2017 B-osa

2

Muiden kaupunkisen tuottavuustoimenpiteet tae 2015

 

7

Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Leo Straniuksen ym. tyttöjen ja poikien koululiikuntatuntien yhdistämistä koskevasta valtuustoaloitteesta pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan.

Käsittely
- Vastaehdotus
Korolainen Katri + Ekman Johan
Lisäys kappaleen 6 loppuun:
Opetuslautakunta edellyttää, että sekaryhmistä ja niiden toimivuudesta järjestettäisiin Helsingissä kokeilu sellaisissa kouluissa, jotka lähtisivät hankkeeseen vapaaehtoisesti mukaan.
Esittelijä otti ehdotuksen esitykseensä.

- Vastaehdotus
Ahva Toni
Lisätään lausuntoon seuraava kappale:
Opetuslautakunta toteaa, että sukupuoleen perustuvan jaon poistaminen ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että liikuntaryhmien koot kasvavat merkittävästi tai että opettajaresursseista säästetään. Suuret ja epätasaiset liikuntaryhmät voivat johtaa oppimismotivaation laskemiseen eivätkä palvele yksilöllistä oppimista. Ruuti-ydinryhmä on ilmaissut huolensa asiasta lausunnossaan (19.9.2014) kaupunginhallitukselle.
Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Liitteet

1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite

 

8

Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sari Mäkimattilan lähipalvelujen varmistamista Pohjois-Haagan itäosan uudelle asuinalueelle koskevasta toivomusponnesta pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan (esitykseen tehtiin tekninen korjaus).

Liitteet

1

Mäkimattila Sari, toivomusponsi, Kvsto 29.1.2014 asia 11

 

9

Päätösvalta tapaturman hoitoa koskevan edun myöntämisessä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

10

Opetuslautakunnan tekemän toimivallan siirtämistä koskevan päätöksen 22.3.2011 (§ 43) kumoaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

11

Opetuslautakunnan 21.6.2011 (§ 129) tekemän päätöksen muuttaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

12

Opetuslautakunnan 5.3.2013 (§ 20) tekemän päätöksen muuttaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

13

Opetuslautakunnan 10.12.2013 (§ 215) tekemän päätöksen muuttaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Perusopetuslinja

1

Yksityisten sopimuskoulujen perusopetuksen vuoden 2014 korvauksen perusteena olevia kustannuksia koskevan ilmoituksen tarkistaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

2014 Tarkistettu liitelaskelma.pdf

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

Ennakkoilmoitus yksityisille sopimuskouluille perusopetuksen vuoden 2015 korvauksen arvioidusta suuruudesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

2015 Ennakko liitelaskelma.pdf

 

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja

1

Oikaisuvaatimus koskien tuntiopettajan määräaikaista virkasuhdetta (turvallisuusala, aikuiskoulutus, työavain 25-439-14) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus; turvallisuusalan tuntiopettajan virka, työavain 25-439-14

2

Työpaikkailmoitus , työavain 25-439-14

3

Lyhyt yhteenveto hakijoista, työavain 25-439-14

 

2

Oikaisuvaatimus koskien tuntiopettajan määräaikaista virkasuhdetta (turvallisuusala, aikuiskoulutus, työavain 25-439-14) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus

2

Lyhyt yhteenveto hakijoista, työavain 25-439-14

3

Työpaikkailmoitus, työavain 25-439-14

4

Rehtorin päätös 28.5.2014 § 80.pdf

 

Opetustoimen johtaja

14

Opetuslautakunnan 31.1.2006 § 15 tekemän päätöksen muuttaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 14.10.2014

Liisa Suoninen, viestintäpäällikkö

puhelin 310 86365

liisa.suoninen@hel.fi