Helsingin kaupunki

 

 

 

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

Päätöstiedote nro 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 25.4.2017 klo 17.00

Kokouspaikka: Opetusvirasto, Töysänkatu 2 D, 2. krs, huone D232

Opetustoimen johtaja

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää valita pöytäkirjan tarkastajaksi jäsen Jalovaaran ja varatarkastajaksi jäsen Hannulan.

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Stipendien jakaminen suomenkielisille peruskouluille ja Stadin ammattiopistolle 2017 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Lahjoitusrahastojen voittovarat.pdf

 

Perusopetuslinja

1

Meilahden ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Meilahden aa_hakijayhteenveto 25-4-17.pdf

2

Meilahden aa_johtokunnan lausunto_3.4.2017.pdf

 

2

Pikku Huopalahden ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Pikku Huopalahden aa_hakijayhteenveto_ 25-5-17.pdf

2

Pikku Huopalahden aa_johtokunnan lausunto_29.3.2017.pdf

 

3

Taivallahden peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Taivallahden pk_hakijayhteenveto 25-6-17.pdf

2

Taivallahden pk_johtokunnan lausunto_4.5.2017.pdf

 

4

Roihuvuoren ala-asteen koulun ja Porolahden peruskoulun oppilaaksiottoalueiden muutos 1.8.2018 alkaen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Oppilaaksiottoalueen kartta

2

Lausuntopyntö rk013-2017

3

rk013-2017-L1-kartta

4

Roihuvuoren ala-asteen koulun johtokunnan lausunto

5

Porolahden peruskoulun johtokunnan lausunto

 

5

Kannelmäen peruskoulun ilmaisun soveltuvuuskoepainotetun opetuksen opetussuunnitelma pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kannelmäen peruskoulun ilmaisun soveltuvuuskoepainotetun opetuksen opetussunnitelma.pdf

 

6

Arabian peruskoulun opetussuunnitelman muutos pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Arabian peruskoulun opetussuunnitelman muutokset.pdf

2

Arabian peruskoulun johtokunnan pöytäkirjanote OPS muutoksista.pdf

 

7

Kruununhaan yläasteen koulun opetussuunnitelman muutos pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kruununhaan yläasteen opetussuunnitelman muutos.pdf

2

Kruununhaan yläasteen koulun johtokunnan pöytäkirjanote.pdf

 

8

Myllypuron peruskoulun opetussuunnitelman muutos pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Myllypuron pk johtokunnan pöytäkirjanote ops muutos.pdf

 

9

Pakilan ala-asteen koulun opetussuunnitelman muutos pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Pakilan ala-asteen opetussuunnitelman muutos 21 3 2017.pdf

2

Pakilan ala-asteen johtokunnan pöytäkirjan ote 2 2016-2017.pdf

 

10

Pakilan yläasteen koulun opetussuunnitelman muutos ja täydennys pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Pakilan yläasteen koulun opetussuunnitelman muutos ja täydennys.pdf

2

Pakilan yläasteen koulun johtokunta opetussuunnitelma.pdf

 

11

Suutarinkylän peruskoulun opetussuunnitelman muutos pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Suutarinkylän peruskoulu opetussuunnitelman muutos.pdf

2

Suutarinkylän peruskoulu johtokunnan pöytäkirjanote.pdf

 

12

Tahvonlahden ala-asteen koulun liikunnan soveltuvuuskoepainotetun opetuksen oppilasmäärät pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Tahvonlahden ala-asteen johtokunnan pöytäkirjan ote.pdf

 

13

Suomenkielisten peruskoulujen vuosiluokkien 1-6 todistuslomakkeet pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Helsingin kaupungin perusopetuksen suomenkieliset koulut.pdf

 

14

Lisäopetuksen todistukset pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Todistus lisäopetuksen suorittamisesta.pdf

2

Todistus lisäopetuksessa suoritetuista opinnoista.pdf

3

Lisäopetuksen välitodistus.pdf

 

15

Perusopetusta täydentävän oman äidinkielen opetuksen todistukset pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Perusopetusta täydentävän oman äidinkielen opetuksen osallistumistodistus.pdf

2

Perusopetusta täydentävän oman äidinkielen opetuksen todistus päättöarviointi.pdf

 

16

Perusopetusta täydentävän romanikielen opetuksen todistukset pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Perusopetusta täydentävän romanikielen opetuksen osallistumistodistus.pdf

2

Perusopetusta täydentävän romanikielen opetuksen todistus päättöarviointi.pdf

 

17

Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen todistukset pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen osallistumistodistus.pdf

2

Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen todistukset päättöarviointi.pdf

 

18

Perusopetukseen valmistavan opetuksen osallistumistodistus pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Todistus perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistumisesta.pdf

 

19

Lisäys opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston 28.3.2017 tekemään päätökseen koskien perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämispaikkoja lukuvuonna 2017–2018 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

20

Laakavuoren ala-asteen koulun sivupisteestä luopuminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

21

Eron myöntäminen vakinaisen rehtorinviran haltijalle pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

22

Jäsenen valinta Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokuntaan pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja

1

Kallion lukioon sijoitetun lukion rehtorin viran täyttäminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kallion lukio_hakijayhteenveto_25-7-17.pdf

2

Kallion lukio_johtokunnan lausunto_30.3.2017.pdf

 

2

Alppilan lukion painotusopintojen muuttaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Johtokunnan nimenmuutosesitys

2

Kurssikuvaukset

3

Johtokunnan pöytäkirjan ote

 

Helsingissä 25.04.2017

Raija Kaljunen, tiedottaja

puhelin 310 86272

raija.kaljunen@hel.fi