Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

LIIKE/1

 

23.3.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Varhaiskasvatuslautakunta 07.03.2017 § 31