Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2015

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

LJ/4

 

16.4.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 26.03.2015 § 59

HEL 2014-014535 T 10 00 00

Päätös

Liikuntalautakunta päätti panna asian pöydälle.

22.01.2015 Ehdotuksen mukaan

11.12.2014 Pöydälle

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Martina Jerima, suunnittelija, puhelin: 310 87967

martina.jerima(a)hel.fi