Helsingin kaupunki

Esityslista

12/2015

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

MERI/2

 

5.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Osastopäällikkö 25.02.2015 § 11

HEL 2014-009819 T 10 01 01 03

Päätös

Osastopäällikkö päätti vuokrata Merimelojat ry:lle Eteläisellä Humalluodolla olevan Merimelojien Majan oheisen vuokrasopimuksen (Lilk 7.12.2004, 281 §) mukaisin ehdoin.  

Sopimuksen vuokra-aika jatkuu siten, että se alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2015.

Vuokran suuruus ja muut sopimusehdot määräytyvät liitteenä olevan päätöksen Lilk 7.12.2004, 281 mukaan.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Vuoden aikana neuvotellaan uudet vuokrasopimusehdot kymmenen vuoden sopimusta varten, joka käsitellään liikuntalautakunnassa syksyn aikana.

Lisätiedot

Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi