Helsingin kaupunki

Esityslista

15/2014

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

LJ/6

 

7.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 06.02.2014 § 25

HEL 2014-000883 T 02 02 00

Päätös

Liikuntalautakunta päätti vahvistaa liikuntatoimen vuoden 2014 irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahojen käyttösuunnitelman ja oikeuttaa liikuntaviraston käyttämään talousarviokohdalta 8 09 25 01 yhteensä 984 000 euroa (alv 0 %) jäljempänä mainittuihin hankintoihin. Määräraha sisältää vuonna 2013 käyttämättä jääneiden määrärahojen ylitysoikeutta (Kvsto 29.1.2014) 184 000 euroa.

HANKINTA                                      EUROA

LIIKUNTAJOHTAJAN KEHITTÄMISYKSIKKÖ            130 000
Määrärahalla hankitaan seuraavaa irtainta omaisuutta:
Atk-ohjelmistoja ja laitteita

LIIKUNTALAITOSOSASTO                    354 000
Määrärahalla hankitaan seuraavaa irtainta omaisuutta:
Kassa- ja kulunvalvontajärjestelmien jatko
Kuntosalivälineet (Liikuntamylly)
Siivouskoneet   
Voimisteluvälineet
Nurmenhoitovälineitä 
Jäänhoitokone (Oulunkylä)

ULKOLIIKUNTAOSASTO                      285 000
Määrärahalla hankitaan seuraavaa irtainta omaisuutta:
Keskikokoiset kunnossapitotraktorit 
Monitoimitraktori   
Pienet kiinteistötraktorit   
Maastoajoneuvo    

MERELLINEN OSASTO                       215 000
Määrärahalla hankitaan seuraavaa irtainta omaisuutta:
Hiekanseulainkone, saaristo   
Monitoimitraktori 
Farmariauto 
Perämoottori (työlauttaan)  

LIIKUNTATOIMI YHTEENSÄ              984 000

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 87753