Helsingin kaupunki

Esityslista

15/2014

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

LJ/7

 

7.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 21.08.2014 § 139

HEL 2014-004494 T 02 02 01

Päätös

Liikuntalautakunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2014 toisen liikuntatoimen talousarvion toteutumisennusteen.

10.04.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 87753

Antti Salaterä, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783