Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2014

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

LJ/5

 

20.3.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 27.02.2014 § 37

HEL 2014-001343 T 02 05 03 00

Päätös

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen keskustelun alkamista, ja asia poistettiin esityslistalta.

Käsittely

27.02.2014 Poistettiin

Anssi Rauramo: Esittelijä poistaa asian esityslistalta.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812