Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2021

1 (5)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/10

 

11.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 120

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 2.6.2021 § 178 asia/17

Valtuutettu Mai Kivelän aloite ilmastohaitallisesta mainonnasta vapaasta kaupunkitilasta
HEL 2021-001525 T 00 00 03

Linkki pöytäkirjaan

Kvsto 16.6.2021 § 189 asia/7

Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen
HEL 2021-005377 T 00 01 06

Kvsto 16.6.2021 § 190 asia/8

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2020
HEL 2021-003311 T 11 00 01

Kvsto 16.6.2021 § 194 asia/12

Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 (nro 12704)
HEL 2017-001746 T 10 03 02 00

Kvsto 16.6.2021 § 203 asia/21

Valtuutettu Mai Kivelän aloite ilmastohaitallisesta mainonnasta vapaasta kaupunkitilasta
HEL 2021-001525 T 00 00 03

Kvsto 16.6.2021 § 206 asia/24

Valtuutettu Petra Malinin aloite Helsingin kaupungin toimista työnantajana vanhempien uupumisen vähentämiseksi
HEL 2021-000695 T 00 00 03

Linkki pöytäkirjaan

Kvsto 23.6.2021 § 210 asia/3

Vuoden 2020 arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus sekä vastuuvapaus vuodelta 2020
HEL 2020-006250 T 00 03 00

Kvsto 23.6.2021 § 211 asia/4

Helsingin kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen
HEL 2021-003003 T 02 02 01

Kvsto 23.6.2021 § 213 asia/6

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen
HEL 2021-002358 T 00 00 02

Kvsto 23.6.2021 § 215 asia/8

Valtuutettu Mia Haglundin aloite ilmastobudjetoinnin ottamisesta käyttöön
HEL 2020-013684 T 00 00 03

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 24.5.2021 § 391 asia/3

Muutos kaupunginhallituksen kokousaikoihin 2021
HEL 2020-009204 T 00 00 02

Khs 24.5.2021 § 395 asia/7

Periaatepäätös sähkölauttahankkeen jatkovalmistelusta
HEL 2021-005767 T 00 01 04 00

Khs 24.5.2021 § 398 asia/10

Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2020 arviointikertomuksesta
HEL 2020-006250 T 00 03 00

Khs 24.5.2021 § 400 asia/12

Valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponsi Laajasalon ratikkakorttelin kaava-alueen eteläpuolelle jäävän metsäalueen luonnonrauhan säilyttämisestä
HEL 2020-012225 T 00 00 03

Linkki pöytäkirjaan

Khs 7.6.2021 § 424 asia/3

V 23.6.2021, Helsingin kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen
HEL 2021-003003 T 02 02 01

Khs 7.6.2021 § 429 asia/8

V 23.6.2021, Valtuutettu Mia Haglundin aloite ilmastobudjetoinnin ottamisesta käyttöön
HEL 2020-013684 T 00 00 03

Khs 7.6.2021 § 430 asia/9

V 23.6.2021 Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen
HEL 2021-002358 T 00 00 02

Khs 7.6.2021 § 431 asia/10

V 16.6.2021 Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 (nro 12704)
HEL 2017-001746 T 10 03 02 00

Khs 7.6.2021 § 433 asia/12

V 16.6.2021, Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2020
HEL 2021-003311 T 11 00 01

Khs 7.6.2021 § 436 asia/15

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2021 talousarvion kohdasta 8 03 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi
HEL 2021-005220 T 02 02 02

Khs 7.6.2021 § 447 asia/26

Valtuutettu Hannu Oskalan toivomusponsi Ruoholahden metroaseman itäisen sisäänkäynnin rakentamismahdollisuuksista
HEL 2020-010229 T 00 00 03

Khs 7.6.2021 § 455 asia/34

Pasilan raitioteiden raiteistomuutosten hankesuunnitelma
HEL 2021-004787 T 08 00 02

Linkki pöytäkirjaan

Khs 14.6.2021 § 461 asia/4

V 23.6.2021, Valtuutettu Mia Haglundin aloite ilmastobudjetoinnin ottamisesta käyttöön
HEL 2020-013684 T 00 00 03

Khs 14.6.2021 § 462 asia/5

V 23.6.2021 Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen
HEL 2021-002358 T 00 00 02

Linkki pöytäkirjaan

Khs 21.6.2021 § 481 asia/3

V 23.6.2021 Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen
HEL 2021-002358 T 00 00 02

Khs 21.6.2021 § 494 asia/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 24
===
liikenneliikelaitos 15.6.2021
===

Linkki pöytäkirjaan

Khs 28.6.2021 § 513 asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 25.
===
liikenneliikelaitos 23.6.2021
===

Linkki pöytäkirjaan

Konsernijaosto (Koja)

Koja 14.6.2021 § 75 asia/2

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat syyskaudella 2021
HEL 2021-006066 T 00 00 02

Koja 14.6.2021 § 79 asia/8

Itärata Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen
HEL 2021-005377 T 00 01 06

Koja 14.6.2021 § 82 asia/11

PKS-yhteisöraportti 1/2021
HEL 2021-005990 T 00 01 06

Linkki pöytäkirjaan

Elinkeinojaosto (Elja)

Elja 21.6.2021 § 12 asia/2

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokousajat syyskaudelle 2021
HEL 2019-011276 T 00 00 02

Elja 21.6.2021 § 14 asia/4

Päärautatieaseman ympäristön hankkeiden vaikutuksia ydinkeskustan elinvoimaan
HEL 2021-007022 T 08 00 00

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä

yksikön johtaja

Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566