Helsingin kaupunki

 

 

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

 

 

Päätöstiedote nro 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 31.10.2013 klo 16.00

Kokouspaikka: Toinen linja 7 4. krs.

Toimitusjohtaja

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Käsittely

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kokkila (varalla Oka), Vepsä (varalla Simonen).

 

2

Johtokunnan kokouksessa 10.10.2013 tehtyjen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.9.2013 ja 9.10.2013 tehtyjen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

4

Automaattimetron tilannekatsaus pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Käsittely
Äänestyksen jälkeen asia päätettiin ehdotuksen mukaan.


- Vastaehdotus
Lehtinen Ari
Vastaehdotus Tj/ 4
Automaattimetron tilannekatsaus, lisäysehdotus esittelijän ehdotukseen:

"HKL:n johtokunta on jo aiemmin pyytänyt riskikartoitus selvitystä siitä jos metronautomaattiprojekti aikataulu tulee pettämään.
Tähän liittyvää selvitystä ei ole vielä saatu tähän mennessä.

HKL:n johtokunta pyytää pikaista selvitystä siitä minkälaisen varasuunnitelmiin HKL:llä aikoo tehdä jos automaattimetronprojekti ei toteudukaan metronetenemissopimuksen mukaisesti.
Tähän pitää myös liittää todellinen riskikartoitus myös taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna."1 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Lehtinen Ari
JAA: 5, EI: 3, Tyhjiä: 1, Poissa: 0
JAA: Kivekäs Otso, Malm Anja, Oka Sakari, Syrjälä Marjaana, Tamminen Lilja
EI: Kokkila Kimmo, Lehtinen Ari, Vepsä Sinikka
Tyhjiä: Simonen Riina

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2014 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

6

HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

HKL-konserni osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013

2

HKL-Liikelaitos osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013

3

HKL-Metroliikenne osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013

4

HKL-Raitioliikenne osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013

 

HKL-Infrapalvelut

1

Esitys kaupunginhallitukselle Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Liitteet

1

Hankesuunnitelman tekstiosa 30.9.2013

2

Kustannusarvio 2.10.2013

3

ArkkitehtisuunnitelmatA3 30.9.2013

 

2

Kaupunkipyörähankkeen tilannekatsaus pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Hallinto- ja talousyksikkö/HKL

1

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös automaattimetron hankintaa koskevassa asiassa pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

KHO_päätös_4.10.2013_Ansaldo_julkista hankintaa koskeva valitus.pdf

 

2

Informaatioasiat johtokunnalle ja jäsenten kokouksessa esille ottamat asiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

1313HKLjk_Ilmoitusasiat

 

4

Liikennelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

1313HKLjk_Päätösten seuranta.pdf

 

5

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 31.10.2013

Elina Maunuksela, viestintäpäällikkö

puhelin 310 35104

elina.maunuksela@hel.fi