Helsingin kaupunki

Esityslista

6/2013

1 (1)

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

 

 

 

 

Tj/5

 

02.05.2013

 

 

 

 

 

 

5

Johtokunnan osallistuminen Helsingin uuden raitiovaunun julkistamistilaisuuteen Otanmäessä

HEL 2013-005167 T 01 02 02 00

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee oikeuttaa nimeämänsä johtokunnan jäsenet ja jäsenen estyneenä ollessa tämän varajäsenen osallistumaan Helsingin uuden raitiovaunun julkistamistilaisuuteen Transtech Oy:n tehtaalla Otanmäessä sekä iltatilaisuuteen juhlapaikassa Kajaanin keskustassa 13.6.2013.

Esittelijä

HKL:n johtokunta teki päätöksen Helsingin uuden raitiovaunun toimittajasta vuonna 24.3.2011. Kotimainen kiskokalustoyhtiö Transtech Oy voitti tarjouskilvan 40 uuden vaunun toimittamisesta HKL:lle.

Helsingin raitiovaunuliikenteeseen tulee 40 uutta raitiovaunua. Hankinnan arvo oli päätöstä tehtäessä 113.000.000 euroa. Ensimmäiset kaksi vaunua tulevat liikenteeseen kuluvan vuoden aikana.

Transtech Oy järjestää tehtaallaan Kainuun Otanmäessä raitiovaunun julkistamistilaisuuden (Roll Out -tilaisuus), jonne kutsutaan vaunu-hankkeessa mukana olleita yhteistyötahoja kuten kuntapäättäjiä ja toimittajia sekä Suomesta että ulkomailta. Myös tiedotusvälineiden edustajat ovat kutsuvieraslistalla. Lisäksi Transtech järjestää iltatilaisuuden Kajaanissa.

Tilaisuuden alustava ohjelma on esityslistan liitteenä.

Arvioidut matkakustannukset henkilöä kohti ovat seuraavat:

-        lennot                                    238–268 euroa

-        hotelli                                     99 euroa

-        kotimaan päiväraha               38 euroa

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Lahdenranta

Lisätiedot

Minna Kivioja, yksikön sihteeri, puhelin: 310 78455

minna.kivioja(a)hel.fi

Liitteet

1

NRV2010_RollOut_alustava ohjelma.pdf

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

+358 9 310 35091

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

matti.lahdenranta@hel.fi

http://www.hkl.fi

+358 9 310 35090

 

FI02012566