Helsingin kaupunki

 

 

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

 

 

Päätöstiedote nro 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 23.1.2014 klo 16.00

Kokouspaikka: Toinen linja 7 4. krs.

Toimitusjohtaja

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Käsittely

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Oka (varalla Kälviä), Lehtinen (varalla Kokkinen).

 

2

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.11.2013 ja 11.12.2013 tehtyjen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

0214HKLjk_Kvsto

 

3

Automaattimetron tilannekatsaus pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Liikennelaitos -liikelaitoksen hallintomalliselvitys 2013 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

HKL, Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Talousarvion noudattamisohjeet 2014

 

6

Liikelaitoksen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

HKL-Infrapalvelut

1

Länsimetron hankesuunnitelman rakentamiskustannusten enimmäisrajan korottaminen Helsingin osalta pdf html

 

Päätös
Vastaehdotuksen mukaan

Käsittely

Kappaleen 1 jälkeen lisätään jäsen Tammisen ehdotuksesta Kokkilan kannattamana lause: "Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta tiedostaa Länsimetrohankkeen kustannusseurannan tapahtuvan konsernijaostossa, mutta toivoo johtokuntaa pidettävän jatkossa asianmukaisesti ajan tasalla Länsimetrohankkeen kustannusrakenteen muutoksista ja kustannusten kehityksestä."

Kokouksessa tehtiin myös kaksi muuta vastaehdotusta, joista jäsen Lehtisen ehdotuksesta äänestettiin ja jäsen Kälviän ehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätökseen jätettiin kaksi eriävää mielipidettä (Lehtinen, Kälviä).


Rauenneet vastaehdotukset ja kokouksessa käytyjen äänestysten tulokset:

- Vastaehdotus
Lehtinen Ari + Vepsä Sinikka


Liikennelaitos-liikennelaitoksen johtokunta ei voi hyväksyä, että näin suuria hankesuunnitelma ylityksiä Länsimetron hankesuunnitelmassa ilman että asiassa tehdään mitään korjaavia toimenpiteitä. Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus on myös aikaisemmin ottanut voimakkaasti kantaa Liikennelaitoksen hankesuunnitelmiin mm. huonosta valmistelusta ja suunnittelusta.

HKL:n johtokunta päättää, että HKL liikennelaitosta ryhtymään pikaisiin toimiin, ettei vastaavanlaisia hankesuunnitelmien ylityksiä tule toteutumaan.
Toimenpide-ehdotukset tulee tuoda HKL:n johtokunnalle käsiteltäväksi helmikuun aikana.


- Vastaehdotus
Kälviä Kari
Esittelytekstin kohtaan 8. tulee lisätä viimeiseksi lauseeksi:

Länsimetron HKL:lle toimittaman 2.3.2012 päivätyn muistion mukaiset aikataulun pidentymisen kustannusvaikutukset ovat vuositasolla noin 50 milj. euroa.


1 Äänestys
JAA-ehdotus: Vastaehdotus / Tamminen Lilja
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Lehtinen Ari
JAA: 6, EI: 2, Tyhjiä: 0, Poissa: 1
JAA: Kivekäs Otso, Kokkila Kimmo, Kälviä Kari, Oka Sakari, Simonen Riina, Tamminen Lilja
EI: Lehtinen Ari, Vepsä Sinikka
Poissa: Syrjälä Marjaana

2 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Tamminen Lilja
JAA: 0, EI: 6, Tyhjiä: 2, Poissa: 1
EI: Kivekäs Otso, Kokkila Kimmo, Kälviä Kari, Oka Sakari, Simonen Riina, Tamminen Lilja
Tyhjiä: Lehtinen Ari, Vepsä Sinikka
Poissa: Syrjälä Marjaana

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

Itäkeskuksen toisen metroaseman vaihtoyhteyksien selvitys pdf html

 

Päätös
Vastaehdotuksen mukaan

Käsittely

Esittelytekstiin lisättiin vastaehdotuksen mukainen lause:

- Vastaehdotus
Kälviä Kari + Vepsä Sinikka
Mikäli automaattimetro ei toteudu, tulee uudelleen arvioitavaksi Länsimetron asemien pidentäminen ja nyt suunniteltavan Länsimetron jatkeen suunnittelussa tulee asemat suunnitella pitkinä.

Liitteet

1

Itakeskuksen metroaseman kaytto vaihtoasemana_Liitteet_1-11_2013-11-20_LR.pdf

2

Itäkeskuksen metroaseman käyttö vaihtoasemana_raportti_2013-11-20.pdf

 

3

Pyöräilyn edistämisen vuoden 2013 määrärahojen siirtäminen vuodelle 2014 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kaupunginhallituksen § 525 / 29.4.2013 pyöräilyn edistämiseen varatun määrärahan käyttö 2013.pdf

 

4

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto koskien Vesa Korkkulan valtuustoaloitetta: Nuorten tekemää taidetta julkiseen liikenteeseen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Korkkula Vesa valtuustoaloite Kvsto 6.11.2013 asia 14

 

5

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle: Raitiolinjojen 2, 3 ja 7 kehittämisohjelma pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan


Käsittely

Korvataan kappale 7 seuraavilla kappaleilla:


HKL  kehottaa jatkamaan suunnittelua myös niille osa-alueille, joita tässä  suunnitelmassa ei vielä ehdotettu. HKL näkee erityisesti  liikennevalo-ohjauksen kehittämisen olennaisena toimenpiteenä. Myös  ratalinjausten muuttamista ja kaistajärjestelyjen kehittämistä on syytä  tutkia. Mäkelänkadulla myös vasemmalle kääntymisen kieltoja tai fyysisiä  esteitä tulisi harkita pienempiin risteyksiin.

Jatkotyön  yhteydessä myös pysäkkien määrää ja sijaintia on syytä tarkastella  kriittisesti. Pysäkkien poistaminen aiheuttaa aina haittaa matkustajille  ja on siksi viimesijainen nopeutuskeino, mutta raitioliikenteen  pääreiteillä myös sitä tulee harkita, mikäli muut nopeuttamistoimet  eivät yksin riitä.

Liitteet

1

HSL, raitiolinjojen 2, 3, 7 kehittämisohjelma

 

6

HKL-Infrapalveluiden varaston vuositarkastus 2013 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

HKL-Raitioliikenne

1

HKL-Raitioliikenteen varaston vuositarkastus 2013 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

HKL-Metroliikenne

1

HKL-Metroliikenteen varaston vuositarkastus 2013 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Hallinto- ja talousyksikkö/HKL

1

HKL:n pääkassan tarkastukset vuonna 2013 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

0214HKLjk_Ilmoitusasiat

 

3

Liikennelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

0214HKLjk_Päätösten seuranta

 

4

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 23.01.2014

Elina Maunuksela, viestintäpäällikkö

puhelin 310 35104

elina.maunuksela@hel.fi