Helsingin kaupunki

 

 

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 18.12.2018 klo 16.15

Kokouspaikka: Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle lisämäärärahan käyttämättä jääneen määrärahan siirrosta vuodelle 2019 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Raportit kaupunginhallituksen lisämäärärahoilla (1 milj.) rahoitetuista hankkeista

 

4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti pdf html

 

Päätös
Palautettiin

Palautetaan tulosbudjetti valmisteltavaksi niin, että Pirkkolan jäähallin sulkemisen aiheuttamat budjettivaikutukset voidaan ottaa kaikilta osin huomioon.

Käsittely

- Palautusehdotus 1
Razmyar Nasima + Moisio Elina
Palautetaan tulosbudjetti valmisteltavaksi niin, että Pirkkolan jäähallin sulkemisen aiheuttamat budjettivaikutukset voidaan ottaa kaikilta osin huomioon.

Lautakunta palautti yksimielisesti asian uudelleen valmisteltavaksi Nasima Razmyarin ehdotuksesta.

Liitteet

1

Kulttuurin _ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti 2019, lautakunta ja jaostot

2

Tosu_yhteinen_osuus_kaupunki_taulukko_2019_lautakunnalle ja jaostoille 04122018

3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustusmäärärahat ja tavoitteet vuodelle 2019

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kuvan sisaisen_valvonnan_ja_riskienhallinnan_kuvausluonnos 12.11.2018

2

Kolmen puolustuslinjan malli 2

 

6

Suvilahden Tiivistämön tarveselvityksen hyväksyminen ja Kulttuuriareena Glorian vuokrasopimuksen irtisanominen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Tapahtumayksikön väistötilojen tarvekuvaus

 

7

Toimintakeskus Hapen vuokrasopimuksen irtisanominen pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esitykseen päätettiin tehdä seuraava lisäys:

Lautakunta pitää tärkeänä, että henkilökunnan ja nuorten kanssa keskustellaan kulttuurisen nuorisotyön toiminnasta ja tulevaisuudesta eri alueilla.

Käsittely

- Vastaehdotus 1
Muttilainen Sami + Toivonen Niilo

Lautakunta pitää tärkeänä, että henkilökunnan ja nuorten kanssa keskustellaan kulttuurisen nuorisotyön toiminnasta ja tulevaisuudesta eri alueella.

Lautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

 

8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponnesta koskien mahdollisuuksia kehittää tiedotusta nuorten aloitekanavasta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

9

Eron myöntäminen kulttuuripalvelupäällikölle ja avoimen viran hoitajan määrääminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Erohakemus, Stuba Nikula 30.10.2018

 

10

Pajamäki Seura ry:n oikaisuvaatimus yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuuspäällikön päätökseen 4.11.2018, § 10 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Pajamäki Seura ry:n oikaisuvaatimus, kumppanuuspäällikön päätös 4.11.2018 § 10

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

11

Kultturi- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björn Månssonin ym. aloitteesta koskien museoraitiovaunulinjan perustamista esimerkiksi Kauppatorin ja Linjojen välille pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Månsson Björn Motion Kvsto 12092018 2

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

12

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nelli Ruotsalaisen ym. valtuustoaloitteesta harrastus- ja liikuntapaikkojen intiimitilojen muuttamista kaikki sukupuolet huomioiviksi pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Käsittely

- Vastaehdotus 1
Ebeling Mika

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että sukupuolten tarve yksityisyyteen huomioidaan jatkossakin.

Mika Ebelingin vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

- Eriävä mielipide
Ebeling Mika

Mika Ebeling jätti asiaan seuraavan eriävän mielipiteen:

Yleensä pyritään siihen, että ajattelumme on totuudenmukaista. Jos ajattelumme on tosiasioiden vastaista, pyrimme korjaamaan ajatteluamme. Pyrimme myös auttamaan toisia ymmärtämään asiat totuudenmukaisesti.

Jos esim. 170 cm pitkä nuori nainen painaa 30 kg ja kokee olevansa läski, niin mitä me teemme? Ohjaammeko hänet rasvaimuun, jotta hän pääsee läskeistään eroon, vai toteammeko ystävällisesti, ettei hän on lainkaan läski, pikemminkin aliravittu?

Jos taas joku ihminen kokee olevansa amputoitu ihminen amputoimattomassa ruumiissa, niin ohjaammeko tämän ihmisen amputoitavaksi, vai yritämmekö auttaa häntä muuten?

Kuten Transtukipisteen sivuilta näemme, siellä propagoidaan ajatusta, että sukupuoli ei olisi biologinen tosiasia, vaan asia, jossa ajattelumme ei tulisikaan pyrkiä totuudellisuuteen, vaan jossa tosiasiat muuttuisivat ajattelumme mukaan.

Tähän kielipeliin ei pidä mennä mukaan. Tämän kielipelin voi nähdä myös uskontona, valheellisena uskontona, jota yritetään pakkoistuttaa kaikille. Tähän ei tule suostua.

Riippumatta siitä, millaisia ajatuksia ihmisen päässä liikkuu, pisuaarit soveltuvat niille, joilla on miehen ulkoiset sukupuolielimet, mutta niille, joilla on naisen ulkoiset sukupuolielimet, ne eivät sovi. Naisten pitää päästä istumaan pissatakseen.

Yhteiskunnan ei pidä haaskata rahaansa transuskonnon levittämiseen.

Liitteet

1

Ruotsalainen Nelli Kvsto 29082018 9.pdf

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

13

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Paavo Arhinmäen toivomusponnesta Kumpulanpuron ennallistamiseksi niin, että siihen voisi nousta taimenia pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Arhinmäki Paavo, toivomusponsi 1, Kvsto 13.6.2018 asia 11

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

14

Koulujen iltavalvontapalveluita koskevan hankintasopimuksen optiokauden käyttöönotto pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

15

Maa- ja ranta-alueen pitkäaikainen vuokraus Drumsö Paddarklubb rf:lle Lauttasaaresta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

DPK Sopimusluonnos

2

DPK Kartta

3

Kaava 2950.pdf

4

Kaava 7662.pdf

 

Helsingissä 18.12.2018

Jussi Kaisjoki, viestintäpäällikkö

puhelin 310 29870

jussi.kaisjoki@hel.fi