Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2020

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

31.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 51

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Hallintojohtaja

11.3.2020, 7 §
Fredriksbergin toimistorakennuksen turvajärjestelmien suorahankinta

19.3.2020, 8 §
Avustuksen hakeminen Suomen lastenkulttuurikeskusten liitolta kulttuuripalvelukokonaisuuden lasten ja nuorten taidekeskus Annantalolle Taidetestaajat-hankkeen koordinaatioon lukuvuodelle 2020 - 2021

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

9.3.2020, 7 §
Vuotalon teleskooppikatsomon muutostyö

24.3.2020, 8 §
Pakettiauton hankinta kaupunginmuseolle

Taidemuseon johtaja

9.3.2020, 19 §
Taidemuseon prosenttirahahanke, Tehtaankadun ala-aste, tilauspäätös

9.3.2020, 20 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Konalan ala-aste, tilauspäätös

13.3.2020, 21 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Ressun lukio, teostilauspäätös

24.3.2020, 22 §
Taideteoslaina taidemuseolta Kansallisgallerialle, Magnus Enckell, 23.10.2020-14.2.2021 Ateneumin taidemuseo

Kulttuurin edistämisen päällikkö

20.3.2020, 5 §
Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuurin edistämisen päällikön 3. jako

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

12.3.2020, 17 §
Liikuntapalvelukokonaisuuden esihenkilöiden valmentavan koulutuksen hankinta

25.3.2020, 18 §
Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2020-002956

Liikuntapaikkapäällikkö

10.3.2020, 13 §
Töölön kisahallin näyteikkunatilan vuokraus Kulttuuriosuuskunta Sähinälle

10.3.2020, 14 §
Liikkumiskortti ja päätös kortin hinnasta vuonna 2020

20.3.2020, 15 §
Pukuhuonetilojen vuokraus Laajasalon liikuntapuiston yhteydessä olevasta Laajasalon palloiluhallista Laajasalon Jalkapallonurmi Oy:lle

Liikuntapalvelupäällikkö

9.3.2020, 7 §
Tapahtumayhteistyösopimus, Helsinki International Horse Show 2020

Ulkoilupalvelupäällikkö

11.3.2020, 14 §
Keittiötilan vuokraaminen Ateriax Catering Oy:lle Kivikon hiihtohallista

17.3.2020, 15 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraaminen käyttöoikeudella Aurinkolahdenlaiturista EW Finland Oy:lle

18.3.2020, 16 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraaminen käyttöoikeudella Merisataman Kompassilaiturista Rib-Pro Oy:lle

19.3.2020, 17 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraus Hiekkalaiturista Testpoint Oy:lle

20.3.2020, 18 §
Skogsholmenin saaren saunamökin vuokra- ja hoitosopimus Kartanon Venekerho ry:n kanssa

23.3.2020, 19 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraus käyttöoikeudella Kauppatorin Linnnanlaiturista Pluskeli Oy:lle

24.3.2020, 20 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraus käyttöoikeudella Merisataman Kompassilaiturista Juva Shipping Oy:lle

26.3.2020, 21 §
Laituripaikan vuokraus käyttöoikeudella (Kolera-allas paikka 4) City Cruisers Ky:lle

27.3.2020, 22 §
Aluspaikan vuokraus Hietalahden Sillilaiturista Wave and Soul Cruises Oy:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Itäinen nuorisotyö, nuorisotyön aluepäällikkö

9.3.2020, 2 §
Vuokran kohtuullistamispäätös Suomen Diakoniopistolle Östersundomin leirikeskuksessa

Kumppanuuspäällikkö

23.3.2020, 14 §
Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry:n kuljetusavustuspäätöksen 2020 muuttaminen

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

17.3.2020, § 5
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

17.3.2020, § 6
Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaoston 3. jako

17.3.2020, § 7
Korjaus kulttuuri- ja kirjastojaosto päätökseen 04.02.2020, § 4 koskien Maailman musiikin keskus ry:lle myönnettyä avustusta

17.3.2020, § 8
Avustuksia koskevien päätösten delegointi kulttuurin edistämisen päällikölle

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00250

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566