Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

16.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja

5.12.2017, 35 §
Kanneltalon kirjaston, nuorisotalon ja kulttuurikeskuksen siivouspalveluiden minikilpailutus

13.12.2017, 36 §
Pitäjänmäen kirjaston, nuorisojaoston ja moottorihallin siivouspalveluiden minikilpailutus H093-17

21.12.2017, 37 §
Erasmus+ -rahoituksen hakeminen yhteistyössä Keks -järjestön kanssa

Hallintojohtaja

29.11.2017, 22 §
Valtionavustuksen hakeminen Aktiivista arkea lähiössä III -hankkeelle

29.11.2017, 23 §
Valtionavustuksen hakeminen Lasten ja nuorten aktiivisuuden askeleet -hankkeelle

30.11.2017, 24 §
Liikkuvan arjen rakenteita varhaiskasvatukseen -hanke

7.12.2017, 25 §
Valtionavustushakemus kaupunginkirjaston Monikielisen kirjaston erityistehtävään

7.12.2017, 26 §
Erityisavustuksen hakeminen lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan Villiä hurjempi länsi -hankkeelle

13.12.2017, 27 §
Valtionavustuksen hakeminen lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan

14.12.2017, 28 §
Etelä-Suomen aluehallintovirastolta haettava valtionavustus Helsinki DigiKult -hankkeelle

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

12.12.2017, 26 §
Taidelahjoituksen vastaanottaminen Helsingin taidemuseolle

13.12.2017, 27 §
Salassa pidettävä

20.12.2017, 28 §
Salassa pidettävä

20.12.2017, 29 §
Salassa pidettävä

Kirjastopalvelujen johtaja

5.12.2017, 10 §
Suomenlinnan kirjaston siivouspalveluiden minikilpailutus H076-17

28.12.2017, 11 §
Kirjastot.fi-Kirjasammon tietokannan ja rajapintojen uudistaminen

28.12.2017, 12 §
Kirjastot.fi-Kirjasammon suosittelupalvelu

28.12.2017, 13 §
Kirjastopalveluiden mielikuvatutkimuksen toteuttaminen

28.12.2017, 14 §
Kirjastot.fi-Raportointipalvelun jatkokehitys 2017

Taidemuseon johtaja

28.11.2017, 28 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Päiväkoti Neulanen, luonnospäätös

28.11.2017, 29 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Suursuon päiväkoti, luonnospäätös

28.11.2017, 30 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Kalasataman peruskoulu, luonnospäätös

28.11.2017, 31 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Lapinmäen päiväkoti, luonnospäätös

4.12.2017, 32 §
Taidemuseon Taidetta sataa Jakomäkeen-hanke, tilauspäätös

21.12.2017, 33 §
Helsingin taidemuseon taidehankinta, taiteilija Jenni Eskolalta

21.12.2017, 34 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Kalasataman Capellanaukio, luonnospäätös

Kaupunginmuseo, museonjohtaja

5.12.2017, 16 §
Kaupunginmuseo, neljännen kerroksen Pelko-näyttelyn tila-, valo- ja äänisuunnittelun hankinta

Kulttuuripalvelupäällikkö

5.12.2017, 4 §
Taiteilijoiden talon Harakan saaren siivouspalveluiden minikilpailutus

19.12.2017, 5 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Vuotalon DCP-projektorin hankinta minikilpailutus

Alueellisten kulttuuripalvelujen päällikkö

21.12.2017, 3 §
Kanneltalon Led Wash-heittimien hankkiminen

Kumppanuuspäällikkö

18.12.2017, 3 §
Taide- ja kulttuuriavustukset, delegoitujen 2. jako vuonna 2017

21.12.2017, 4 §
Taide- ja kulttuuriavustukset, delegoitujen 3. jako vuonna 2017

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

30.11.2017, 23 §
Vahingonkorvaushakemus koskien veneen vahinkoa Rajasaaren venesatamassa

7.12.2017, 24 §
Venepaikka korvauksetta Alppilan Työttömät Työnhakijat ry:lle veneilykaudelle 2018

11.12.2017, 25 §
Liikunnan palvelukokonaisuuden hallinnassa olevien kiinteistöjen isännöinti ja kiinteistönhoidon järjestelyt

12.12.2017, 26 §
Ruskeasuon liikuntapuistossa sijaitsevien hevostallitilojen ja jaloittelutarhojen vuokraaminen Senaatti-kiinteistöille

13.12.2017, 27 §
Liikuntatoimen vuoden 2017 varamäärärahan käyttö

20.12.2017, 28 §
Omavalvontakoulujen avaintenluovutussopimuksen allekirjoitusoikeuden delegointi

Liikuntapaikkapäällikkö

29.11.2017, 26 §
Töölön pallokentän asiakaspalvelu- ja hoitosopimuksen tekeminen Helsinki Stadion Management Oy:n kanssa

13.12.2017, 27 §
Asennuspaikan vuokraaminen Kisahallista Keemotion -järjestelmää varten

15.12.2017, 28 §
Kiinteistötraktorin hankinta liikuntapaikat -palveluiden käyttöön

19.12.2017, 29 §
Töölön kisahallin näyteikkunatilan vuokraaminen Kristallirouva Oy:lle

Ulkoilupalvelupäällikkö

27.11.2017, 35 §
Maa-alueen vuokraus Koivusaaren venesatamasta Nyländska Jaktklubben rf:lle

28.11.2017, 36 §
Maa-alueen lyhytaikainen vuokraus (os. Meripellontie 11) konttien säilytystä varten Kreate Oy:lle

20.12.2017, 37 §
Kuormausnosturin hankinta, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden irtaimen omaisuuden määrärahalla

22.12.2017, 38 §
Pikkukosken uimarannan läheisyydestä alueen (kallioseinämän) vuokraus Adventure Partners Oy:lle

22.12.2017, 39 §
Talvisäilytysalueen vuokraus Sompasaaresta Helsingin Saaristolaivuriyhdistys ry:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Itäinen nuorisotyö, kumppanuuspäällikkö

23.11.2017, 36 §
Nuorten toimintaryhmän Neurofunk Rallyboys projektiavustushakemus

27.11.2017, 37 §
Stadin Nuorisoseurat ry:n kuljetusavustushakemus

12.12.2017, 38 §
Esiintyvät klovnit-ryhmän projektiavustushakemus

20.12.2017, 39 §
Stadin Nuorisoseurat ry:n projektiavustushakemus

Läntinen nuorisotyö, nuorisotyön aluepäällikkö

7.12.2017, 4 §
Lasten liikennekaupungin siivouspalveluiden minikilpailutus

Pohjoinen nuorisotyö, nuorisotyön aluepäällikkö

28.11.2017, 6 §
Pasilan nuorisotalon siivouspalveluiden minikilpailutus

Kulttuurijaosto

14.12.2017, § 10
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

14.12.2017, § 11
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston kevätkauden kokousajat vuonna 2018

14.12.2017, § 12
Taide- ja kulttuuriavustukset vuodelle 2018 (toiminta-avustusluonteiset), yli 50 000 euron haku

14.12.2017, § 13
Kehittämisavustukset vuosille 2017 - 2018

14.12.2017, § 14
Taide- ja kulttuuriavustukset vuodelle 2017, 3. jako

14.12.2017, § 15
Avustuspäätösten delegointi yleisten kulttuuripalvelujen kumppanuuspäällikölle

Nuorisojaosto

30.11.2017, § 8
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjantarkastajien valinta

30.11.2017, § 9
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston kevätkauden kokousajat vuonna 2018

30.11.2017, § 10
Loma-aikojen leiriavustusten käyttö 2017

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566