Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

05.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 31

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Vesa Korkkulan ym. valtuustoaloitteesta Suvilahden skeittipuiston virallistamiseksi

HEL 2017-003249 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimialalla ollaan laatimassa asemakaavan muutosta Suvilahden voimalaitoksen alueelle. Kaavamuutokseen sisältyy Kaasukellonpuiston alue. Kaavamuutoksen arvioidaan tulevan valtuuston käsittelyyn keväällä 2019. Tulevassa Kaasukellonpuistossa sijaitsee nykyinen Suvilahden skeittipuisto. Kaasukellonpuistoon ollaan laatimassa kokonaissuunnitelmaa, jossa skeittipuistotoiminnot sisällytetään osaksi Kaasukellonpuiston toimintoja. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että kaavoituksessa tulisi huomioida, että nykyisen skeittipuiston toimintoja säilytettäisiin osana aluetta.

Helsingissä skeittipalveluita järjestävät kaupunkiympäristön toimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelu- ja nuorisopalvelukokonaisuudet.

Suvilahden skeittiparkki on poikkeuksellisesti kokonaan skeittaajien talkootyönä rakentama skeittiparkki. Helsingin kaupunki on osallistunut kustannuksiin nuorisoasiainkeskuksen, rakennusviraston ja Helsinki World Design Capital -hankkeen kautta. Parkki on osana Helsingin Skeittiohjelmaa 2015–2019. Osa parkin rahoituksesta on saatu joukkorahoituskampanjan avulla.

Suvilahden skeittipuisto sijaitsee kaupunkiympäristön hallinnoimalla alueella. Suomen Rullalautaliitto vuokrasi Suvilahden parkin alueen (n. 900 m²) Helsingin Tilakeskukselta vuonna 2011. Vuokrasopimus on väliaikainen, sillä alueelle rakentuu Kalasataman kaupunginosa. Sopimuksen mukaan väliaikainen skeittiparkki voi toimia siihen asti, kunnes rakentaminen sen kohdalla alkaa.

Kerrokartalla-osallistumiskanavan kyselystä saadussa palautteessa vastaajat ylistivät Suvilahden skeittiparkkia. Erityisenä toiveena oli, että väliaikaiseksi tarkoitettu parkki saisi pysyvän aseman. Skeittiparkissa on järjestetty useita tapahtumia. Esimerkiksi Suomen suurin skeittitapahtuma HELride täytti Helsingin kadut 13.–15.7.2017, sekä lajista kiinnostuneilla harrastajilla että ammattiskeittareilla. Yksi tapahtuman keskeisistä tapahtumapaikoista oli Suvilahden ainutlaatuinen skeittiparkki

Alustavia suunnitelmia Kaasukellonpuistoon ajatelluista toiminnoista, joissa skeittipuisto on mukana, on esitelty Skeittipaikkatyöryhmälle 20.6.2017. Skeittipaikkatyöryhmä on epävirallinen poikkihallinnollinen työryhmä joka koordinoi kaupungilla skeittiasioita. Työryhmä on teettänyt skeittiohjelman, joka päivitetään noin 4 vuoden välein. Suunnitelma päivitettiin viimeiseksi vuonna 2015 ja ohjelma ulottuu vuodelle 2019. Skeittiohjelman päivittämisen valmistelu aloitetaan vuoden 2018 aikana.

Päivityksessä arvioidaan kaupunkitasoisesti olemassa olevat skeittaamisen edellytykset sekä tulevat verkoston kehittämistarpeet vuorovaikutteisesti palvelun käyttäjien kanssa. Tässä yhteydessä huomioidaan myös Suvilahden skeittiparkin tai mahdollisesti parkille korvaavan skeittipaikan tarve.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta korostaa, että Suvilahden skeittipuisto on skeittikulttuurihistoriallisesti merkittävä sekä kansainvälisesti tunnettu ja pitää erittäin tärkeänä, että sen olemassaolo pyritään säilyttämään.

Tuleva kaupunkistrategia tukee asiaa, jossa linjataan Suvilahden vakiinnuttaminen kulttuuri- ja tapahtuma-alueena. Skeittipuisto on keskeinen osa aluetta. Paikan toteuttaminen ja olemassaolo on erinomainen esimerkki elävästä kaupunkikulttuurista ja aktiivisesta kansalaistoiminnasta joka yhdistää eri-ikäisiä ihmisiä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään seuraavat kappaleet lausunnon loppuun:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta korostaa, että Suvilahden skeittipuisto on skeittikulttuurihistoriallisesti merkittävä sekä kansainvälisesti tunnettu ja pitää erittäin tärkeänä, että sen olemassaolo pyritään säilyttämään.

Tuleva kaupunkistrategia tukee asiaa, jossa linjataan Suvilahden vakiinnuttaminen kulttuuri- ja tapahtuma-alueena. Skeittipuisto on keskeinen osa aluetta. Paikan toteuttaminen ja olemassaolo on erinomainen esimerkki elävästä kaupunkikulttuurista ja aktiivisesta kansalaistoiminnasta joka yhdistää eri-ikäisiä ihmisiä

Kannattaja: Johanna Sydänmaa

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään seuraavat kappaleet lausunnon loppuun: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta korostaa, että Suvilahden skeittipuisto on skeittikulttuurihistoriallisesti merkittävä sekä kansainvälisesti tunnettu ja pitää erittäin tärkeänä, että sen olemassaolo pyritään säilyttämään. Tuleva kaupunkistrategia tukee asiaa, jossa linjataan Suvilahden vakiinnuttaminen kulttuuri- ja tapahtuma-alueena. Skeittipuisto on keskeinen osa aluetta. Paikan toteuttaminen ja olemassaolo on erinomainen esimerkki elävästä kaupunkikulttuurista ja aktiivisesta kansalaistoiminnasta joka yhdistää eri-ikäisiä ihmisiä

Jaa-äänet: 1
Mika Ebeling

Ei-äänet: 11
Elisa Gebhard, Simon Granroth, Mari Holopainen, Heimo Laaksonen, Raine Luomanen, Otto Meri, Päivi Meros, Sami Muttilainen, Terhi Peltokorpi, Johanna Sydänmaa, Niilo Toivonen

Tyhjä: 1
Arja Karhuvaara

Poissa: 0
 

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Liitteet

1

Allekirjoitettu Korkkula Vesa ym. valtuustoaloite kvsto 15.3.2017 asia 26

2

Korkkula Vesa ym. valtuustoaloite kvsto 15.3.2017 asia 26

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimialalla ollaan laatimassa asemakaavan muutosta Suvilahden voimalaitoksen alueelle. Kaavamuutokseen sisältyy Kaasukellonpuiston alue. Kaavamuutoksen arvioidaan tulevan valtuuston käsittelyyn keväällä 2019. Tulevassa Kaasukellonpuistossa sijaitsee nykyinen Suvilahden skeittipuisto. Kaasukellonpuistoon ollaan laatimassa kokonaissuunnitelmaa, jossa skeittipuistotoiminnot sisällytetään osaksi Kaasukellonpuiston toimintoja. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että kaavoituksessa tulisi huomioida, että nykyisen skeittipuiston toimintoja säilytettäisiin osana aluetta.

Helsingissä skeittipalveluita järjestävät kaupunkiympäristön toimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelu- ja nuorisopalvelukokonaisuudet.

Suvilahden skeittiparkki on poikkeuksellisesti kokonaan skeittaajien talkootyönä rakentama skeittiparkki. Helsingin kaupunki on osallistunut kustannuksiin nuorisoasiainkeskuksen, rakennusviraston ja Helsinki World Design Capital -hankkeen kautta. Parkki on osana Helsingin Skeittiohjelmaa 2015–2019. Osa parkin rahoituksesta on saatu joukkorahoituskampanjan avulla.

Suvilahden skeittipuisto sijaitsee kaupunkiympäristön hallinnoimalla alueella. Suomen Rullalautaliitto vuokrasi Suvilahden parkin alueen (n. 900 m²) Helsingin Tilakeskukselta vuonna 2011. Vuokrasopimus on väliaikainen, sillä alueelle rakentuu Kalasataman kaupunginosa. Sopimuksen mukaan väliaikainen skeittiparkki voi toimia siihen asti, kunnes rakentaminen sen kohdalla alkaa.

Kerrokartalla-osallistumiskanavan kyselystä saadussa palautteessa vastaajat ylistivät Suvilahden skeittiparkkia. Erityisenä toiveena oli, että väliaikaiseksi tarkoitettu parkki saisi pysyvän aseman. Skeittiparkissa on järjestetty useita tapahtumia. Esimerkiksi Suomen suurin skeittitapahtuma HELride täytti Helsingin kadut 13.–15.7.2017, sekä lajista kiinnostuneilla harrastajilla että ammattiskeittareilla. Yksi tapahtuman keskeisistä tapahtumapaikoista oli Suvilahden ainutlaatuinen skeittiparkki

Alustavia suunnitelmia Kaasukellonpuistoon ajatelluista toiminnoista, joissa skeittipuisto on mukana, on esitelty Skeittipaikkatyöryhmälle 20.6.2017. Skeittipaikkatyöryhmä on epävirallinen poikkihallinnollinen työryhmä joka koordinoi kaupungilla skeittiasioita. Työryhmä on teettänyt skeittiohjelman, joka päivitetään noin 4 vuoden välein. Suunnitelma päivitettiin viimeiseksi vuonna 2015 ja ohjelma ulottuu vuodelle 2019. Skeittiohjelman päivittämisen valmistelu aloitetaan vuoden 2018 aikana.

Päivityksessä arvioidaan kaupunkitasoisesti olemassa olevat skeittaamisen edellytykset sekä tulevat verkoston kehittämistarpeet vuorovaikutteisesti palvelun käyttäjien kanssa. Tässä yhteydessä huomioidaan myös Suvilahden skeittiparkin tai mahdollisesti parkille korvaavan skeittipaikan tarve.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 23.10.2017 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Vesa Korkkulan ja 35:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta Suvilahden skeittipuiston aseman virallistamiseksi skeittipuistona osana seuraavaa Helsingin kaupungin skeittiohjelmaa ja että kaavoituksessa huomioidaan nykyinen skeittipuisto siten, että puistoa ei tuhota. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Liitteet

1

Allekirjoitettu Korkkula Vesa ym. valtuustoaloite kvsto 15.3.2017 asia 26

2

Korkkula Vesa ym. valtuustoaloite kvsto 15.3.2017 asia 26

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566