Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

15.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Liikuntajaoston esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle vuoden 2018 laitos- ja säätiöavustuksista

HEL 2017-008585 T 02 05 01 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto esitti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, että se esittäisi edelleen talousarvioehdotuksen yhteydessä laitos- ja säätiöavustuksia vuodelle 2018 seuraavasti:

        Stadion-säätiölle 1 778 500 euroa, josta tilitysvuokra-avustusta 460 000 euroa, avustusta lainojen korkoihin ja lyhennyksiin 438 500 euroa ja avustusta toimintaan 880 000 euroa.
 

        Jääkenttäsäätiölle 1 045 000 euroa, josta tilitysvuokra-avustusta 223 000 euroa ja avustusta lainojen hoitoon 822 000 euroa.
 

        Helsinki Halli Oy:lle ei esitetä avustusta.
 

        Urheiluhallit Oy:lle 3 330 000 euroa toiminnalliseen alijäämään ja pääomakuluihin
 

        Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle 620 000 euroa toiminnalliseen alijäämään ja pääomakuluihin.
 

        Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle 2 220 000 euroa toiminnalliseen alijäämään ja pääomakuluihin.
 

        Helsinki Stadion Oy:lle 175 000 euroa, josta vuokraan 42 500 euroa ja korko- ja hallintokuluihin 47 500 euroa ja toiminta-avustusta 85 000.

Alle 170 000 euron laitos- ja säätiöavustuksista päätetään talousarvion vahvistamisen jälkeen liikuntajaostossa.

Lisäksi jaosto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo tässä kokouksessa.

Käsittely

Esteelliset:
Joel Harkimo (lähisukulainen Helsinki Halli Oy:n hallituksessa)

Petteri Huurre (Vuosaaren Urheilutalo Oy:n hallituksen jäsen, kevääseen 2017 saakka, sekä Urhea-säätiön hallituksen jäsen)

Tarja Loikkanen-Jormakka (Jääkenttäsäätiön hallituksen jäsen)

Fröberg Stefan (Helsinki Stadion Oy:n toimitusjohtaja ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n hallituksen jäsen)

Esteelliset eivät osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

Puheenjohtaja Joel Harkimon ollessa esteellinen puheenjohtajana toimi tämän asian kohdalla jaoston varapuheenjohtaja Johanna Sydänmaa.

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 040 418 4674

tuuli.salospohja(a)hel.fi

Liitteet

1

Stadion-säätiö hakemus.pdf

2

Stadion-säätiö sr Luettelo kirjanpidosta ja aineistosta v. 2016.pdf

3

Jääkenttäsäätiö hakemus.pdf

4

Jääkenttäsäätiö tulos ja tase 31.12.2016.pdf

5

Helsinki Halli Oy hakemus.pdf

6

Urheiluhallit Oy hakemus.pdf

7

Urheiluhallit Oy Tilinpäätös 2016.pdf

8

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy hakemus.pdf

9

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy Tilinpäätös 2016.pdf

10

Vuosaaren Urheilutalo hakemus.pdf

11

Vuosaaren Urheilutalo Oy Tilinpäätös 2016.pdf

12

Hakemus Helsinki Stadion Oy.pdf

13

Helsinki Stadion Oy TTK Tilinpäätös 2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin sähköiseen avustusjärjestelmään on saapunut 13 laitos- ja säätiöavustushakemusta vuodelle 2018. Laitos ja säätiöavustuksia ovat hakeneet:

        Helsinki Halli Oy

        Helsinki Stadion Oy

        Jääkenttäsäätiö

        Lauttasaaren yhteiskoulu

        Mäkelänrinteen uintikeskus

        Nuorisojääkenttä Oy

        Stadionsäätiö

        Suomalaisen yhteiskoulun Oy

        Suomen Urheilumuseosäätiö

        Tapanilan Urheilutalosäätiö

        Urhea-säätiö

        Urheiluhallit Oy

        Vuosaaren Urheilutalo Oy

Alle 170 000 euron laitos- ja säätiöavustuksista tullaan päättämään talousarvion vahvistamisen jälkeen liikuntajaostossa. Esitetään, että yli 170 000 euron laitos- ja säätiöavustuksia jaetaan yhteensä 9 168 500 euroa seuraavasti:

STADION-SÄÄTIÖ

Stadion-säätiö hakee avustusta vuodelle 2018 toimintansa tukemiseen yhteensä 1 898 500 euroa seuraavasti:

Tilitysvuokraan

460 000

Kiinteistöjen perusparannuslainojen korkoihin ja lyhennyksiin

 
438 500

Toimintaan

1 000 000

Yhteensä (euroa)

1 898 500

 

Toimintatietoja:

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen suunnittelutyö käynnistyi alkuvuodesta 2013. Valtio ja Helsingin kaupunki vastaavat hankkeen kustannuksista yhtä suurin osuuksin. Olympiastadion tarveselvitys valmistui 1/2012. Merkittävää asian osalta oli hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan Olympiastadionin peruskorjaus on luonteeltaan kansallinen hanke, mikä huomioidaan sen rahoituksessa. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 5/2012 puoltaa esitystä Olympiastadionin perusparannuksen rahoittamisesta. Hankkeen rahoitus varmistui 18.1.2017 kun Helsingin kaupunginvaltuusto päätti myöntää Stadion-säätiölle 26 miljoonan euron lisärahoituksen edellytyksellä, että Suomen valtio käyttää hankkeeseen vähintään 26 miljoonaa euroa. Kummankin rahoittajan rahoitusosuus nousi aiemmin päätetystä 104,5 miljoonasta 130,5 miljoonaan euroon. Stadion-säätiö vastaa noin seitsemän miljoonan euron arvoisesta Olympiastadionin varustamisesta. Kustannusarvio on päätösten jälkeen 261 miljoonaa euroa.

Vuonna 2015 Olympiastadionilla vieraili noin 615 000 henkilöä erikokoisissa tapahtumissa. Tapahtumien yleisömäärä oli 360 000. Suurtapahtumien lisäksi Olympiastadionilla järjestettiin lukuisia yritysten ja yhteisöjen tapahtumia.

Stadion-säätiön lainat urheilu- ja ulkoilurahastosta 31.5.2017 ovat 17 620 750 euroa ja niistä maksetaan vuonna 2017 ennusteen mukaan lyhennyksiä 438 500 euroa. Lainat on sidottu peruskorkoon.

Kaupungin avustus Stadion-säätiölle oli 1 740 000 euroa vuonna 2016 ja 1 648 000 euroa vuonna 2017.

Esittelijä esittää Stadion-säätiölle vuodeksi 2018 avustusta 1 778 500 euroa, josta tilitysvuokra-avustusta 460 000 euroa, avustusta lainojen korkoihin ja lyhennyksiin 438 500 euroa sekä toimintaan 880 000 euroa.

JÄÄKENTTÄSÄÄTIÖ

Jääkenttäsäätiö hakee avustusta vuodelle 2018 toimintansa tukemiseen yhteensä 1 097 000 euroa seuraavasti:

Tilitysvuokraan

233 000

Korkoihin ja lyhennyksiin

864 000

Yhteensä (euroa)

1097 000

 

Toimintatietoja:

Jääkenttäsäätiöllä oli vuonna 2016 toimintaa Töölön jäähallissa, jossa on areenan lisäksi harjoitushalli. Säätiö omistaa kokonaan Helsingin Liikuntahallit Oy:n, joka omistaa Paloheinän, Malmin ja Vuosaaren jäähallit ja vuokraa Konalan, Hernesaaren ja Salmisaaren jäähallit.

Töölön Jäähallia vuokrattiin jääkiekko-otteluihin, taitoluistelukilpailuihin ja -näytöksiin sekä erilaisiin muihin yleisötapahtumiin. Liigakiekkoilu päättyi keväällä finaaliotteluihin. Töölön jäähallissa järjestettiin vuoden aikana myös mm. Helsinki Horse Show, nuorten U20 MM-kilpailut, ringeten naisten MM-kilpailut, miesten jääkiekon maaottelu, Cheerleading SM-kilpailut, vanhojen tanssit, koripallo- ja lentopallo- otteluita, konsertteja, uskonnollisia tilaisuuksia ja jne.

Konserttien, kokoustapahtumien sekä näyttelyiden määrä on kasvanut edellisvuodesta. Tapahtumia oli 20kpl, urheilutapahtumia 31kpl.

Jäähallien käyttöaste oli kausitasolla n. 90% - 95% jäähallista riippuen. Jäähalleissa kävi yhteensä 668 067 kävijää (665 427 kävijää vuonna 2015). Tarkemmat laji- ja tapahtumakohtaiset kävijämäärät on liitteenä. Jäävuoroja oli vuoden aikana 41 551 (41 783 vuonna 2015). Tarkemmat halli- ja lajikohtaiset jäävuorojen tuntijakaumat ovat myös liitteenä.

Töölön jäähallin perusparannus toteutettiin vuosina 1997-2000. Kaupunginvaltuusto päätti 28.5.1997 ja 6.10.1999 myöntäessään säätiölle takauksen (yhteensä 4 790 833 euroa) peruskorjauslainoja varten, että lainojen hoitokustannukset otetaan huomioon vuosittain säätiön kaupungin avustusta määriteltäessä. Lisäksi säätiö saa tilitysvuokraa vastaavan avustuksen.

Jääkenttäsäätiöllä ja sen omistamilla yhtiöillä on lainaa kaupungilta ja eri rahoituslaitoksilta ensi vuoden alussa ennusteen mukaan 5 541 467 euroa. Jääkenttäsäätiön korot ja lyhennykset ovat vuonna 2017 nykykorkokannalla tehdyn ennusteen mukaan 100 848 euroa. Helsingin Liikuntahallit Oy:n arvioidut lyhennykset ja korot ovat 528 611 euroa. Hakemuksessa arvioitu tarve kokonaisuudessaan lainojen ja korkojen lyhennysten hoitamiseen on 629 459 euroa.

Kaupungin avustus Jääkenttäsäätiölle oli 863 000 euroa vuonna 2017 ja 813 000 euroa vuonna 2016 .

Esittelijä ehdottaa Jääkenttäsäätiölle vuodelle 2018 avustusta 1 045 000 euroa, josta tilitysvuokra-avustusta on 223 000 euroa ja avustusta lainojen hoitoon 822 000 euroa.
Ehdotettu avustus on 25,15 euroa (2016 toteuma) harjoitustuntia kohti.

HELSINKI HALLI OY

Helsinki Halli Oy hakee avustusta vuodelle 2018 yhtiön toiminnan tukemiseen yhteensä 210 000 euroa seuraavasti:

Tontin vuokraan

210 000

 

Toimintatietoja:

Helsinki Halli Oy:n Hartwall Areenan toimintakaudella 1.5.2016-30.4.2017 Hartwall Areenalla oli tapahtumia 103 kappaletta, joiden katsojamäärä oli noin 671 478 henkilöä. Urheilutapahtumia oli tapahtumista 49% ja urheilutapahtumien kävijöiden osuus kaikista kävijöistä oli n. 51%. Areenan kahta jääkenttää vuokrattiin elokuusta huhtikuuhun. Vuoroja oli keskimäärin yli 50 viikossa.

Kauden merkittävimmät tapahtumat olivat Taitoluistelun  MM-kisat, Koripallon EM karsintalohkon kilpailut,  Salibandy Super, Jokereiden KHL kotiottelut, menestyksekkäät nyrkkeilyillat, Apassionata ja Disney on Ice. Muita tapahtumia olivat mm, Karjala Turnaus, Tubecon, Tattoo, Suuri sirkus, Vain Elämää – konsertti ja Urheilugaala. Esiintyjiä ja esityksiä olivat mm. Mumford & Sons, Elastinen, JVG, 5 Seconds of Summer, Muse, Neil Young, Nickelback, Red Hot Chili Peppers, Justin Bieber, Cure, Placebo, Volbeat, Kent, Brit Floyd, Stars Show XXL, Ennio Morricone, Juha Tapio, Hector, Sami Hedberg, Harry Potter, Avenged Sevenfold, Saara Aalto, Andrea Boccelli ja Profeetat.  

Helsinki Halli Oy:n omistaa Arena Events Oy. Yhtiö luopui jääkiekkotoiminnasta kesäkuussa 2014 myymällä sen Jokerit Hockey Club Oy:lle. Areenan toimintasuunnitelma vuodelle 2018 on jatkaa toimintaa yleishyödyllisenä ja Helsingin kaupunkia palvelevana monitoimihallina. Vuonna 2018 Hartwall Areenalla järjestetään mm. Koripallon EM-kilpailut sekä lentopallon maailmanliiga.

Hartwall Areena sijaitsee vuokratontilla, josta on Helsingin kaupungin kanssa tehty 50 vuoden vuokrasopimus, joka päättyy vuonna 2045. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti hallihanketta tuettiin kymmenen vuoden ajan (1996-2005) tontin vuokraa vastaavalla summalla.

Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymän strategiaohjelman vuosille 2013-2016 mukaisesti on linjattu tavoite: Tapahtumien Helsinki on hauska kaupunki. Tavoitteen yhtenä toimenpiteenä on määritelty, että Helsinkiin haetaan suurtapahtumia ja kilpailukyvyn kannalta merkittäviä kongresseja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Ratkaisevaa kansainvälisten suurtapahtumien edellyttämien puitteiden kannalta on, että Helsingistä löytyy sellaisia paikkoja, joissa urheilun ja kulttuurin suurtapahtumia voidaan järjestää. Myös liikuntalautakunnan 13.11.2012 hyväksymän liikuntastrategian vuosille 2013-2017 yhtenä tavoitteena on, että osallistutaan kansainvälisten ja paikallisten urheilu- ja liikuntatapahtumien järjestämiseen ja luodaan puitteita tällaisille tapahtumille.

Helsinki Halli sai avustusta 10 vuoden ajan tontin vuokraa vastaavan summan. Sen jälkeen avustus on ollut 210 000 euroa vuodessa. Vuosina 2016 ja 2017 avustusta ei myönnetty.

Vuonna 2016 liikuntalautakunta siirsi asian Kaupunginhallituksen päätettäväksi todeten ettei Helsinki Halli Oy:n toiminta ole liikuntatoimintaa eikä siten oikeuta liikuntaviraston varoista vuokratukeen. Helsinki Halli Oy:n toiminnan todettiin lisäksi olevan elinkeinotoimintaa, minkä vuoksi asia siirrettiin kaupunginhallituksen päätettäväksi. Kaupunginhallitus ei myöntänyt avustusta tontin vuokraan.

Esittelijä ei ehdota haettua avustusta myönnettäväksi Helsinki Halli Oy:lle viitaten Kaupunginhallituksen vuonna 2015 tekemään päätökseen Khs 9.11.2015, § 1066. Asiaintilassa ei tuon jälkeen ole tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden perusteella avustuksen myöntämistä vuodelle 2018 tulisi esittää.

URHEILUHALLIT OY

Urheiluhallit Oy hakee avustusta vuodelle 2018 yhtiön toiminnan tukemiseen yhteensä 3 450 000 euroa seuraavasti:

Toiminnallisiin alijäämiin ja pääomakuluihin (euroa)

3 450 000

 

Toimintatietoja:

Urheiluhallit Oy:n toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluu seitsemän eri vesiliikuntakeskusta ja Pasilan Urheiluhalli. Urheiluhallit Oy vastaa Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n juoksevasta toiminnasta yhteistyösopimuksen mukaan. Urheiluhallit Oy:n hallintoon liitettiin yhteistyösopimuksella Vuosaaren Urheilutalo Oy 1.1.2009 lähtien.

Konsernitilinpäätökseen sisältyy Kiinteistö Oy Helsinginkatu 25 (Helsingin Urheilutalo). Urheiluhallit Oy on lisäksi osakkaana Töölön Terveys- ja Urheilutalo Oy:ssä (Töölön Urheilutalo), Siltakeskus Oy:ssä (Siltamäen uimahalli) ja Kontulan Palvelutalo Oy:ssä (Kontulan uimahalli). Helsingin kaupunki omistaa 51,3% Urheiluhallit Oy:n osakkeista. Loput osakkeista omistaa kaksitoista valtakunnallista erikoisurheiluliittoa, Urheiluopistosäätiö ja Helsingin NMKY.

Urheiluhallit Oy tarjoaa liikuntapalveluja Helsingin Urheilutalossa, Töölön Urheilutalossa, Pasilan Urheiluhallissa sekä Malmin, Kontulan ja Siltamäen uimahalleissa. Käyntikertoja näissä toimipaikoissa oli 1 213 808 vuonna 2016 ja valvottuja aukiolotunteja vuonna 2016 oli 28 171. Tarkemmat käyntikerrat ovat liitteenä.

Urheiluhallit -konsernin palveluksessa oli keskimäärin 120 (121) henkilöä vuonna 2016.

Viimeaikaisia 2000-luvulla tehtyjä investointeja on Helsingin Urheilutalon kiinteistön sekä uimahallin vuosina 2001-2004 tehty peruskorjaus, jonka investointimenoista Urheiluhallit Oy:n osuus oli 9,3 miljoonaa. Vuosina 2006-2007 toteutettiin Kontulan uimahallin saneeraus ja vuonna 2014 Malmin uimahallin allasosaston ja vedenkäsittelytekniikan peruskorjaus. Malmin peruskorjaus rahoitettiin Helsingin kaupungin 1,0 milj. euron urheilu- ja ulkoilurahastolainalla, 0,72 milj. euron rahoituslainalla sekä OKM:n hankkeelle myöntämällä 0,78 milj. euron avustuksella. Malmin perusparannushankkeen kokonaiskustannukset olivat 2,56 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 merkittävimpiä investointeja olivat mm. Helsingin Urheilutalon uimahallin miesten pesuhuoneen sekä sauna- ja WC-tilojen lattialaatoitusten uusiminen ja Malmin uimahallin paloilmoitinjärjestelmän muuttaminen osoitteelliseksi. Vuoden 2018 alussa on tarkoitus käynnistää Töölön Urheilutalon peruskorjaus hanke. Peruskorjaus on tarkoitus rahoittaa kaupungin myöntämällä urheilu- ja ulkoilurahaston lainalla sekä rahoituslaitoslainalla. Töölön peruskorjauksen kustannusarvio on 10,982 miljoonaa euroa.

Urheiluhallit Oy:n laina urheilu-ja ulkoilurahastosta 31.5.2016 on 1 238 000 euroa, josta maksetaan vuonna 2018 ennusteen mukaan lyhennystä 487 000 euroa. Korko on sidottu peruskorkoon

Kaupungin avustus Urheiluhallit Oy:lle oli 3 202 000 euroa vuonna 2017 ja 2 923 000 euroa vuonna 2016.

Esittelijä ehdottaa Urheiluhallit Oy:lle vuodeksi 2018 avustusta 3 330 000 euroa.

Ehdotettu avustus on 2,74 euroa (2016 toteuma) käyntikertaa kohti.

MÄKELÄNRINTEEN UINTIKESKUS OY

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy hakee avustusta vuodelle 2018 yhtiön toiminnan tukemiseen yhteensä 670 000 euroa seuraavasti:

Toiminnallisiin alijäämiin ja pääomakuluihin (euroa)

670 000

 

Toimintatietoja:

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy on vuonna 1996 perustettu yhtiö, josta Helsingin kaupunki omistaa 66,7%. Muina osakkaina tasaosuuksin ovat Suomen Uimaliiton Tuki ry ja Urheiluopistosäätiö. Vuonna 1999 avattuun Mäkelänrinteen uinti- ja liikuntakeskukseen yhtiö sai valtionavustusta 3 868 322 euroa, opetuslautakunnan investointibudjetista 2 354 631 euroa ja urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 6 054 765 euroa.

Uintikeskus on edelleen suosittu ja sen käyttöaste on korkea. Käyntikertoja vuonna 2016 oli 530 010 (782 461). Käyntikerroista 297 677 oli uimahallissa, 59 827 pallohallissa ja 64 381 FIX -liikuntakeskuksessa. Lisäksi arvioitu koulukäyttö oli 105 000 ja muu käyttö 3 125 kertaa.

Vuonna 2016 toteutettiin Uintikeskuksessa uimahallin pesuhuone- ja saunatilojen peruskorjaus. Samalla parannetiin liikuntaesteisten pukeutumis- ja WC -tiloja, laajennetaan pukuhuoneita, uusitaan pukukaapit sekä lisätään niiden määrää. Peruskorjauksen vuoksi halli oli suljettuna 23.3. – 20.10.2016

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n laina urheilu-ja ulkoilurahastosta 31.5.2016 on 1 784 367 euroa, josta maksetaan vuonna 2018 ennusteen mukaan lyhennystä 153 000 euroa. Korko on sidottu peruskorkoon.

Kaupungin avustus Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle oli 573 000 euroa vuonna 2017 ja 755 000 euroa vuonna 2016.

Esittelijä ehdottaa, että yhtiölle myönnettäisiin vuodeksi 2018 avustusta 620 000 euroa. Ehdotettu avustus on 1,17 euroa (2016 toteuma) käyntikertaa kohti.

VUOSAAREN URHEILUTALO OY

Vuosaaren Urheilutalo Oy hakee avustusta vuodelle 2018 yhtiön toiminnan tukemiseen yhteensä 2 320 000 euroa seuraavasti:

Toiminnallisiin alijäämiin ja pääomakuluihin (euroa)

 2 320 000

 

Toimintatietoja:

Vuosaaren Urheilutalo Oy omistaa urheilutalon, jossa on muun muassa uimahalli, liikuntahalli, kuntosaleja ja muita oheistiloja. Yhtiö perustettiin vuonna 1972 ja urheilutalokiinteistö valmistui Vuosaarentie 5:n tontille vuonna 1979. Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 89,19%. Vuosaaren Urheilutalo Oy ja Urheiluhallit Oy ovat solmineet yhtiökokoustensa päätöksellä hallinto- ja talouspalvelusopimuksen, jonka mukaisesti Urheiluhallit Oy vastaa yhtiön taloushallinnosta ja juoksevasta liiketoiminnasta kokonaisuudessaan. Sopimus on ollut voimassa 1.1.2009 alkaen.

Vuonna 2016 Urheilutalolla oli valvottuja aukiolotunteja 5 240 (5 224) ja käyntikertoja 648 682 (639 668), josta 352 734 (333 551) uimahallissa. Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 40 (40) henkilöä.

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n uimahallia ja liikuntatiloja laajennus valmistui vuonna 2011. Laajennus rahoitettiin 4,1 milj. euron lainalla Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta ja 5,3 milj. euron rahoituslaitoslainoilla sekä 0,75 milj. euron valtion avustuksella. Laajennushanke sisälsi mm. opetusaltaan, 25 metrin altaan ja sen osana hyppytornin ja -altaan, vesiliukumäen ja uudet puku-, pesu- ja saunatilat. Laajennushankkeen jälkeen Vuosaaren Urheilutalon kiinteistön vanha osuus perusparannettiin vuosina 2012-2013. Perusparannus rahoitettiin Helsingin kaupungin myöntämällä 2 174 000 euron lainalla ja 3 261 000 euron rahoituslaitoslainalla. Perusparannusta ja laajennusta varten otetut lainat kasvattavat pääomakuluja lähivuosina vaikuttaen tarvittavaan avustusmäärään.

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n lainat urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 31.5.2016 ovat 5 918 492 euroa. Lainoista maksetaan vuonna 2017 ennusteen mukaan lyhennystä 388 232 euroa. Korko on sidottu voimassa olevaan peruskorkoon.

Kaupungin avustus Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle oli 2 175 000 euroa vuonna 2017 ja 2 230 000 euroa vuonna 2016.

Esittelijä esittää Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle vuodeksi 2018 avustusta 2 220 000 euroa.
Ehdotettu avustus on 1,83 (2016 toteuma) euroa käyntikertaa kohti.

HELISINKI STADION OY

Helsinki Stadion Oy hakee avustusta vuodelle 2018 yhtiön toiminnan tukemiseen yhteensä 210 000 euroa seuraavasti:

Vuokraan

42 500

Korkoihin ja lyhennyksiin

47 500

Hallintokuluihin

120 000

Yhteensä (euroa)

210 000

 

 

Helsinki Stadion Oy (entinen Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy) on yhtiö, joka hallinnoi vuonna 2000 valmistunutta stadionrakennusta Telia 5G areenaa (entinen Sonera Stadium). Stadionin toiminnan pyörittäminen on ulkoistettu HJK Oy:n omistamalle Helsinki Stadion Management Oy:lle vuoteen 2025 saakka. Helsinki Stadion Oy:n palveluksessa ei ole vakinaista henkilökuntaa. Helsingin kaupunki omistaa kaikki Helsinki Stadion Oy:n C-sarjan osakkeet ja ne tuottavat noin 97 prosentin äänivallan yhtiössä. Jalkapalloareenan rakentamiskustannukset olivat 18,5 miljoonaa euroa, josta kaupungin osuus oli urheilu- ja ulkoilurahaston myöntämä 5,4 miljoonan euron laina. Opetusministeriö avusti hanketta 2,4 miljoonalla eurolla. Kaupungin laina 5,4 miljoonaa euroa on muutettu vaihtovelkakirjalainaksi, jonka kaupunki merkitsi kokonaan. Laina maksetaan takaisin 18 tasaerässä. Vaihtovelkakirjalaina oikeuttaa Helsingin kaupungin merkitsemään 18 kpl yhtiön osakkeita. Helsingin kaupunki on sitoutunut vaihtamaan lainaa vuosittain osakkeiksi 1.1.2002 – 31.12.2019 välisenä aikana vuotuisen lyhennyksen määrän. Lyhennyserää varten ei siten tarvita kaupungin avustusta. Lainaa on vuonna 2017 jäljellä 897 002 euroa ja vuonna 2018 598 001 euroa.

Rahoitusjärjestelyjen yhteydessä kaupunki sitoutui (Kvsto 27.5.1998, 13.9.2000, 9.5.2001) myöntämään Helsinki Stadion Oy:lle vuosittain vaihtovelkakirjalainakoron, tontin vuokran, kiinteistöveron ja hallintokulujen suuruisen avustuksen.

Helsingin kaupunginvaltuusto myönsi yhtiölle vuosina 2013 ja 2014 urheilu- ja ulkoilurahastosta 240 000 euron ja 115 000 euron lisälainan Sonera Stadiumin eteläpäädyn kattamiseen. Hanketta on kuitenkin jouduttu lykkäämään, koska hankkeelle ei ole myönnetty haettua valtionapua. Lainoja ei ole tämän vuoksi toistaiseksi nostettu.

Kun hankkeelle ei myönnetty valtionapua, päätti yhtiön hallitus teettää vaihtoehtoisen suunnitelman ratkaisemaan stadionin eteläpäädyn ongelmat vuonna 2016. Yhtiö kartoitti kosteusongelman, suunnittelutti korjauksen ja tilikauden vaihtuessa eteläpäädyn kannen korjaukset olivat meneillään.

Stadionilla suoritetaan vuoden 2018 aikana perusparannuksia vuoden 2016 tehdyn kuntoarvion pohjalta. Perusparannukset on suunniteltu toteutettavan yhtiön omin varoin.

Kaupunginhallitus päätti 27.3.2017 (§ 318 Sivistystoimi/4) myöntää Helsinki Stadion Management Oy:lle suunnitteluvarauksen Sonera Stadiumin peruskorjausta varten ajalle 1.4.2017 – 31.3.2018. Helsinki Stadion Oy päätti, että suunnitteluvarauksen yhteydessä tulee selvittää suunnitteluvarauksessa esitettyjen perusparannusten rahoitusvaihtoehdot. Tarve on vastata UEFAn yhä vaativampiin kriteereihin koskien stadionin tiloja, erityisesti turvallisuus-, lehdistö- ja yleisöpalvelujen osalta. Varauksen yhteydessä selvitetään mahdollisuutta kattaa stadionin eteläpääty. Lähtökohtana suunnitteluvarauksen yhteydessä tehtävälle selvitykselle on, että kaupungin panos stadionin ylläpitoon ei kasva.

Kaupungin avustusta Helsinki Stadion Oy sai 200 000 euroa vuonna 2016 ja 200 000 euroa vuonna 2017.

Esittelijä ehdottaa Helsinki Stadion Oy:lle vuodeksi 2018 avustusta 175 000 euroa.

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö

Tuuli Salospohja

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 040 418 4674

tuuli.salospohja(a)hel.fi

Liitteet

1

Stadion-säätiö hakemus.pdf

2

Stadion-säätiö sr Luettelo kirjanpidosta ja aineistosta v. 2016.pdf

3

Jääkenttäsäätiö hakemus.pdf

4

Jääkenttäsäätiö tulos ja tase 31.12.2016.pdf

5

Helsinki Halli Oy hakemus.pdf

6

Urheiluhallit Oy hakemus.pdf

7

Urheiluhallit Oy Tilinpäätös 2016.pdf

8

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy hakemus.pdf

9

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy Tilinpäätös 2016.pdf

10

Vuosaaren Urheilutalo hakemus.pdf

11

Vuosaaren Urheilutalo Oy Tilinpäätös 2016.pdf

12

Hakemus Helsinki Stadion Oy.pdf

13

Helsinki Stadion Oy TTK Tilinpäätös 2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI7880001501583513

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566