Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

20.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8

Taide- ja kulttuuriavustukset 2018, kulttuurijaoston 3. jako

HEL 2018-002569 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti myöntää taide- ja kulttuuriavustuksia seuraavasti:

Pysyväisluonteinen toiminta:

euroa

Myymälä2 osk. 

10 000

Suomalaisen tanssiteatterin kannatusyhdistys ry

10 000

Pohjoinen liike ry

10 000

Osuuskunta Sirkus Aikamoinen

8 000

IhmeFilmi ry

8 000

Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry

15 000

Viapori Jazz ry

8 000

Café Barock ry

7 500

Ad Astra i Helsingfors rf

6 000

Loukko ry

0

Pysyväisluonteinen toiminta yhteensä:

82 500

 

Teatteri:

euroa

Greta Productions

15 000

HIT Helsinki yhdistys ry

4 000

Koira Complex ry

4 000

Ristin Tien Tuki ry

12 000

Teatteri Helsinki yhdistys ry

10 000

Valmiina muistamaan -työryhmä

4 000

Vuosaaren kesäteatteriyhdistys ry

2 000

Teatteri (projektit) yhteensä:

51 000

 

Musiikki:

euroa

Etno-Espa yhdistys ry

16 000

Favela Funk Finlandia-työryhmä

3 000

Maamme energia -työryhmä

4 000

Opera BOX ry

12 000

Satuooppera Tomtebobarnen

6 000

Suomen Kansanmusiikkiliitto ry

5 000

Uteliaat muusikot ry

6 000

E.L.

0

Musiikki (projektit) yhteensä:

52 000

 

Tanssi:

euroa

Dance Up Refugee

2 000

Taideosuuskunta Apinatarha

3 000

Inner race -työryhmä

0

T.N.

0

Tanssi (projektit) yhteensä:

 5 000

 

Kirjallisuus:

euroa

Helsingin sanataidekoulu ry

4 000

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry

0

P.L.

0

Kirjallisuus (projektit) yhteensä:

4 000

 

Kuvataide ja valokuva:

euroa

Helsinki Urban Art ry

6 000

Työryhmä: Virkkunen-Barbieri

2 000

MMXVIII-MMXIX

0

Finnish Art Agency

0

Inkerikeskus ry

0

A.H.

0

Kuvataide (projektit) yhteensä:

8 000

 

Festivaalit:

euroa

Nukketeatteri Sampon kannatusyhdistys ry.

12 500

Helsingin Kirjallisuusfestivaali ry

7 000

Saura Ohjelmapalvelu Oy

3 000

Kaarela-seura ry

7 000

Käpylän kulttuuriyhdistys ry

2 000

Taide- ja kulttuuriyhdistys Fluidi ry

3 000

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry

9 000

Festivaalit yhteensä:

43 500

 

Alppipuiston kesä:

euroa

Funky Amigos ry

11 500

Helsinkimissio ry, Helsingforsmission rf

11 500

Indieco ry

11 500

Koko Jazzin Kannatusyhdistys ry

11 500

Kulttuurikameleontit ry

17 500

Perinnearkku ry

11 500

Suomalaisen barokkiorkesterin kannatusyhdistys ry

11 500

Suomen Rauhanpuolustajat ry

0

Underground musiikin ja -taiteen yhdistys Original Pranksters ry

0

Alppipuiston kesä yhteensä:

86 500

 

Muut:

euroa

Kriittinen korkeakoulu ry

1 500

Encounter Arts 

3 000

Kulttuuriosuuskunta Partuuna

2 000

Stadin Slangi ry

3 000

Kaupunkikulttuurin ystävät ry

10 000

Open Knowledge Finland ry

0

Myymälä 2 osk. (kehittämishanke)

0

Mamu Keittiössä -työryhmä

0

M.N.

0

Ilmastokirkko

0

Suomen valotaiteen seura FLASH ry

0

Muut (projektit) yhteensä:

19 500

 

Kaikki yhteensä:

352 000

 

Myymälä2 osk.:lle myönnetään 10 000 euron avustus vuoden 2018 toimintaan ajalle 24.1.2018–31.12.2018. Myymälä2:n toimintaa kehitetään aktiivisesti ja tila toimii alustana eri alojen taiteilijoille ja monipuolisille projekteille.

Suomalaisen tanssiteatterin kannatusyhdistys ry:lle myönnetään avustus toimintaan ajalle 24.1.2018–31.12.2018.

Pohjoinen liike ry:lle myönnetään 10 000 euron avustus vuoden 2018 toimintaan ajalle 25.1.2018–31.12.2018. Yhdistyksen toiminta on laadukasta, sitä toteutetaan pitkäjänteisesti ja se monipuolistaa Helsingin tanssitarjontaa.

Osuuskunta Sirkus Aikamoiselle myönnetään avustus toimintaan ajalle 25.1.2018–31.12.2018. Avustusta korotetaan 4 000 eurosta 8 000 euroon. Yhdistyksen toiminta on kansainvälistä eikä yhdistyksellä ole enää mahdollisuutta hakea avustuksia kansainväliseen toimintaan, koska kyseinen avustusmuoto on lopetettu.

IhmeFilmi ry:n avustusta korotetaan 4 000 eurosta 8 000 euroon ja avustus myönnetään yhdistyksen toimintaan ajalle 25.1.2018–31.12.2018. Yhdistyksen toiminta täydentää Helsingin elokuvakasvatustarjontaa ja parantaa elokuvakasvatuksen saavutettavuutta erityisesti nuorten keskuudessa.

Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry:n avustus myönnetään ajalle 26.1.2018–31.12.2018.

Café Barock ry:lle myönnetään 7 500 euron taide- ja kulttuuriavustus vuoden 2018 toimintaan ajalle 23.1.2018–31.12.2018. Yhdistyksen toiminta on ympärivuotista ja pitkäjänteistä, ja se monipuolistaa Helsingin klassisen musiikin tarjontaa ja tuo sitä uudentyyppisiin ympäristöihin.

Ad Astra i Helsingfors rf:lle myönnetään 6 000 euron avustus yhdistyksen yhdistyksen monikulttuurisuuskasvatukseen ja toiminnan vakiinnuttamiseen ajalle 26.1.2018–31.12.2018.

Loukko ry:lle ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä tilojen perustamiskustannuksiin. Yhdistys ei myöskään ole toiminut riittävän pitkään, jotta sille voitaisiin myöntää toimintatyyppistä avustusta.

E.L:lle ********** ei myönnetä avustusta. Hankkeiden keskinäisessä vertailussa hanke jää vaikutuksiltaan vähäiseksi.

Dance Up Refugee -työryhmän avustus kohdennetaan palkkioihin. Avustus myönnetään projektimuotoisena.

Inner race -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hakemusten keskinäisessä vertailussa hanke jää vaikutuksiltaan vähäiseksi.

T.N:lle ********** ei myönnetä avustusta. Hankkeen rahoitus nojaa liian vahvasti kaupungin avustukseen.

P.L:lle ********** ei myönnetä avustusta. Avustusta haetaan romaanin kirjoittamiseen. Taide- ja kulttuuriavustukset on tarkoitettu yleisölle avoimeen toimintaan.

MMXVIII-MMXIX -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hakijan jättämän hankesuunnitelman perusteella kyseessä on kiinnostava projekti, mutta hakemus keskittyy uuden tilan perustamiseen, johon ei ensisijaisesti myönnetä taide- ja kulttuuriavustuksia. Taide- ja kulttuuriavustukset on tarkoitettu yleisölle avoimeen toimintaan, ja hakija voi jättää uuden hakemuksen hankkeen ohjelmistosisältöihin liittyen, mikäli hanke etenee muulla kuin kaupungin rahoituksella.

Finnish Art Agencylle ei myönnetä avustusta. Avustusta haetaan mobiilisovelluksen suunnittelutyöhön ja siihen liittyviin työpajoihin. Taide- ja kulttuuriavustukset on tarkoitettu yleisölle avoimeen toimintaan. Niitä ei myönnetä mobiilisovellusten kehittämiseen.

Inkerikeskus ry:lle ei myönnetä avustusta. Hankkeen rahoitus nojaa liian vahvasti kaupungin avustukseen.

A.H:lle ********** ei myönnetä avustusta. Avustusta haetaan valokuvakirjan tuotantoon. Taide- ja kulttuuriavustukset on tarkoitettu yleisölle avoimeen toimintaan.

Saura Ohjelmapalvelu Oy:n avustus myönnetään projektimuotoisena hakijan järjestämään festivaaliin.

Kulttuurikameleontit ry:lle myönnetään avustusta 17 500 euroa. Avustus kohdennetaan seuraavasti: 11 500 euroa Afrojazz Club goes Kilombo -musiikki- ja tanssitapahtuman järjestämiseen Alppipuistossa, 2 000 euroa taidetyöpajatoimintaan ja 4 000 euroa Afrikan ja afrodiasporan kulttuurifestivaali Kilomboon.

Suomen Rauhanpuolustajat ry:lle ei myönnetä avustusta. Alppipuiston kesän ohjelmiston tuottamiseen avustusta saavien toimijoiden valinnassa kiinnitetään huomiota ohjelmiston uusiutumiseen ja monipuolistumiseen.

Underground musiikin ja -taiteen yhdistys Original Pranksters ry:lle ei myönnetä avustusta. Alppipuiston kesän ohjelmiston tuottamiseen avustusta saavien toimijoiden valinnassa kiinnitetään huomiota ohjelmiston uusiutumiseen ja monipuolistumiseen.

Open Knowledge Finland ry:lle ei myönnetä avustusta. Hankesuunnitelma on ansiokas, mutta kaupunki tarjoaa jo hankkeelle alustan ja muita resursseja Kaupunginmuseon kautta. Suuren avustuksen myöntäminen hankkeelle ei ole perusteltua. 

Myymälä 2 osk:lle ei myönnetä avustusta kehittämishankkeeseen. Osuuskunnan toimintaa tuetaan kohdasta pysyväisluonteiseen toimintaan. Hakija voi jättää vuotta 2019 koskevan kehittämishankehakemuksen kesällä 2018.

Mamu Keittiössä -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hankkeen budjetti nojaa kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin avustukseen.

M.N:lle ********** ei myönnetä avustusta. Avustusta haetaan taiteelliseen työskentelyyn. Taide- ja kulttuuriavustukset on tarkoitettu yleisölle avoimeen toimintaan.

Ilmastokirkko-työryhmälle ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään ensisijassa kuluvana vuonna toteutuvaan yleisölle avoimeen toimintaan. Hankkeen esitykset ovat vuonna 2019. Hakija voi jättää tarkennetun, päivitetyn, vuotta 2019 koskevan hakemuksen aikaisintaan elokuussa 2018 päättyvässä haussa.

Suomen valotaiteen seura FLASH ry:lle ei myönnetä avustusta. Hankkeen rahoitus nojaa liiaksi Helsingin kaupungin avustuksen varaan. Yhdistyksen näyttelyä tuettiin taide- ja kulttuuriavustuksista syksyllä 2017.

Ohjeet avustuksen saajille

Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksen saaja ei noudata avustusehtoja.

Ohjeet projektimuotoiseen toimintaan myönnettyjen avustusten saajille sekä ohjeet Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivulta:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/ohje-taide-ja-kulttuuriavustuksen-saajalle

Vuoden 2018 pysyväisluonteista toimintaa varten myönnetyt avustukset maksetaan seuraavasti:

        alle 4 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä

        4 000–11 000 euron suuruiset avustukset kahtena eränä

        yli 11 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä

Avustuksien 1. erä maksetaan heti päätöksenteon jälkeen. Myöhempien erien maksupäivä on aina seuraavan maksukauden ensimmäisen kuukauden 7. päivä (7.1., 7.3., 7.6. ja 7.9.). Jos kuukauden 7. päivä on viikonloppuna, eräpäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi.

Pysyväisluonteista toimintaa varten myönnettyjen avustusten saajille ilmoitetaan avustuksen käyttämiseen ja anomiseen seuraavat kaupungin vahvistamat ehdot:

Avustuksen saamisen ehtona on, että yhteisö noudattaa toiminnassaan ja taloudenhoidossaan kaupunginhallituksen antamia ohjeita.

Avustuksen saajan tulee suunnitella vuoden 2018 toimintansa huomioon ottaen, ettei kaupungilla ole mahdollisuuksia lisäavustusten myöntämiseen.

Avustusvarat on palautettava vaadittaessa, jos niitä käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja muita erityisehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaiselle virheellistä tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa.

Yhteisö ei saa käyttää toimintaa varten saamaansa kaupungin avustusta varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuutensa tai muiden pitkäaikaisten sijoitustensa lisäämiseen.

Avustuksen saajien on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla.

Avustuksen saajien tulee antaa kaupungin viranomaiselle niiden tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten sekä sallia tarkastusviraston tarkastusjohtajan tai sisäisen tarkastuksen toimiston päällikön valtuuttamien henkilöiden tarkastaa yhteisön kirjanpito ja hallinto sekä suostua niihin kirjanpidollisiin järjestelyihin, jotka katsotaan välttämättömiksi.

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kaupunkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästyskorkojen) johdosta.

Vaillinaisesti täytetyt hakemukset palautetaan hakijalle uudelleen käsiteltäväksi. Mikäli puutteellista hakemusta ei ole täydennetty viranomaisen antamaan täydentämispäivämäärään mennessä, hakemus esitetään hylättäväksi.

Hylättäväksi esitetään myös myöhästyneet hakemukset ja ne, joissa voidaan todeta hakijan esittäneen hakemuksensa tueksi totuudenvastaisia seikkoja tai jättäneen noudattamatta edellisenä vuonna saadun avustuksen käytölle asetettuja yleisiä tai erityisiä ehtoja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kulttuurijaoston puolesta avustuksen käyttöä valvoo Petri Rostedt ja Ari Tolvanen.

Käsittely

Esteelliset: Lasse Pipinen (avustuksen hakijana olevan Suomalaisen barokkiorkesterin kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäsen)

Vastaehdotus:
Otso Kantokorpi: Vastaesitys kohtaan Alppipuiston kesä. Suomen Rauhanpuolustajat ja Original Pranksters nostetaan mukaan tuensaajien joukkoon. Summa jaetaan tasaisesti kaikkien hakijoiden kesken. Kaupungin ei mielestäni ole syytä ohjailla ikään kuin itseorganisoituvaa ja avoimeen verkostoon perustuvaa perinteistä ja hyvin toimivaa tapahtumaa.

Kannattaja: Satu Immonen

Vastaehdotus:
Otso Kantokorpi: Ehdotan Vuosaaren kesäteatteriyhdistys ry:lle 1 000 euroa lisää avustusta, eli yhteensä 2 000 euroa.

Kannattaja: Hannu Oskala

Jaosto hyväksyi Otso Kantokorven vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Satu Immonen: Ehdotan Open Knowledge Finland ry:lle 10 000 euroa avustusta.

Satu Immosen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaesitys kohtaan Alppipuiston kesä. Suomen Rauhanpuolustajat ja Original Pranksters nostetaan mukaan tuensaajien joukkoon. Summa jaetaan tasaisesti kaikkien hakijoiden kesken. Kaupungin ei mielestäni ole syytä ohjailla ikään kuin itseorganisoituvaa ja avoimeen verkostoon perustuvaa perinteistä ja hyvin toimivaa tapahtumaa.

Jaa-äänet: 6
Elisa Gebhard, Pauliina Lehtinen, Hannu Oskala, Satu Silvo, Elisa Tarkiainen, Timo Vuori

Ei-äänet: 2
Satu Immonen, Otso Kantokorpi

Tyhjä: 0
 

Poissa: 1
Lasse Pipinen

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Otso Kantokorven vastaehdotuksen äänin 6-2. Poissa 1.

Esittelijä

kulttuuripalvelupäällikkö

Stuba Nikula

Lisätiedot

Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 37934

anna.vonbagh(a)hel.fi

Liitteet

1

Pysyväisluonteiset avustukset, 20.3.2018

2

Projektimuotoiset avustukset 20.3.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päättää myöntää taide- ja kulttuuriavustuksia seuraavasti:

Pysyväisluonteinen toiminta:

euroa

Myymälä2 osk. 

10 000

Suomalaisen tanssiteatterin kannatusyhdistys ry

10 000

Pohjoinen liike ry

10 000

Osuuskunta Sirkus Aikamoinen

8 000

IhmeFilmi ry

8 000

Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry

15 000

Viapori Jazz ry

8 000

Café Barock ry

7 500

Ad Astra i Helsingfors rf

6 000

Loukko ry

0

Pysyväisluonteinen toiminta yhteensä:

82 500

 

Teatteri:

euroa

Greta Productions

15 000

HIT Helsinki yhdistys ry

4 000

Koira Complex ry

4 000

Ristin Tien Tuki ry

12 000

Teatteri Helsinki yhdistys ry

10 000

Valmiina muistamaan -työryhmä

4 000

Vuosaaren kesäteatteriyhdistys ry

1 000

Teatteri (projektit) yhteensä:

50 000

 

Musiikki:

euroa

Etno-Espa yhdistys ry

16 000

Favela Funk Finlandia-työryhmä

3 000

Maamme energia -työryhmä

4 000

Opera BOX ry

12 000

Satuooppera Tomtebobarnen

6 000

Suomen Kansanmusiikkiliitto ry

5 000

Uteliaat muusikot ry

6 000

E.L.

0

Musiikki (projektit) yhteensä:

52 000

 

Tanssi:

euroa

Dance Up Refugee

2 000

Taideosuuskunta Apinatarha

3 000

Inner race -työryhmä

0

T.N.

0

Tanssi (projektit) yhteensä:

 5 000

 

Kirjallisuus:

euroa

Helsingin sanataidekoulu ry

4 000

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry

0

P.L.

0

Kirjallisuus (projektit) yhteensä:

4 000

 

Kuvataide ja valokuva:

euroa

Helsinki Urban Art ry

6 000

Työryhmä: Virkkunen-Barbieri

2 000

MMXVIII-MMXIX

0

Finnish Art Agency

0

Inkerikeskus ry

0

A.H.

0

Kuvataide (projektit) yhteensä:

8 000

 

Festivaalit:

euroa

Nukketeatteri Sampon kannatusyhdistys ry.

12 500

Helsingin Kirjallisuusfestivaali ry

7 000

Saura Ohjelmapalvelu Oy

3 000

Kaarela-seura ry

7 000

Käpylän kulttuuriyhdistys ry

2 000

Taide- ja kulttuuriyhdistys Fluidi ry

3 000

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry

9 000

Festivaalit yhteensä:

43 500

 

Alppipuiston kesä:

euroa

Funky Amigos ry

11 500

Helsinkimissio ry, Helsingforsmission rf

11 500

Indieco ry

11 500

Koko Jazzin Kannatusyhdistys ry

11 500

Kulttuurikameleontit ry

17 500

Perinnearkku ry

11 500

Suomalaisen barokkiorkesterin kannatusyhdistys ry

11 500

Suomen Rauhanpuolustajat ry

0

Underground musiikin ja -taiteen yhdistys Original Pranksters ry

0

Alppipuiston kesä yhteensä:

86 500

 

Muut:

euroa

Kriittinen korkeakoulu ry

1 500

Encounter Arts 

3 000

Kulttuuriosuuskunta Partuuna

2 000

Stadin Slangi ry

3 000

Kaupunkikulttuurin ystävät ry

10 000

Open Knowledge Finland ry

0

Myymälä 2 osk. (kehittämishanke)

0

Mamu Keittiössä -työryhmä

0

M.N.

0

Ilmastokirkko

0

Suomen valotaiteen seura FLASH ry

0

Muut (projektit) yhteensä:

19 500

 

Kaikki yhteensä:

351 000

 

Myymälä2 osk.:lle myönnetään 10 000 euron avustus vuoden 2018 toimintaan ajalle 24.1.2018–31.12.2018. Myymälä2:n toimintaa kehitetään aktiivisesti ja tila toimii alustana eri alojen taiteilijoille ja monipuolisille projekteille.

Suomalaisen tanssiteatterin kannatusyhdistys ry:lle myönnetään avustus toimintaan ajalle 24.1.2018–31.12.2018.

Pohjoinen liike ry:lle myönnetään 10 000 euron avustus vuoden 2018 toimintaan ajalle 25.1.2018–31.12.2018. Yhdistyksen toiminta on laadukasta, sitä toteutetaan pitkäjänteisesti ja se monipuolistaa Helsingin tanssitarjontaa.

Osuuskunta Sirkus Aikamoiselle myönnetään avustus toimintaan ajalle 25.1.2018–31.12.2018. Avustusta korotetaan 4 000 eurosta 8 000 euroon. Yhdistyksen toiminta on kansainvälistä eikä yhdistyksellä ole enää mahdollisuutta hakea avustuksia kansainväliseen toimintaan, koska kyseinen avustusmuoto on lopetettu.

IhmeFilmi ry:n avustusta korotetaan 4 000 eurosta 8 000 euroon ja avustus myönnetään yhdistyksen toimintaan ajalle 25.1.2018–31.12.2018. Yhdistyksen toiminta täydentää Helsingin elokuvakasvatustarjontaa ja parantaa elokuvakasvatuksen saavutettavuutta erityisesti nuorten keskuudessa.

Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry:n avustus myönnetään ajalle 26.1.2018–31.12.2018.

Café Barock ry:lle myönnetään 7 500 euron taide- ja kulttuuriavustus vuoden 2018 toimintaan ajalle 23.1.2018–31.12.2018. Yhdistyksen toiminta on ympärivuotista ja pitkäjänteistä, ja se monipuolistaa Helsingin klassisen musiikin tarjontaa ja tuo sitä uudentyyppisiin ympäristöihin.

Ad Astra i Helsingfors rf:lle myönnetään 6 000 euron avustus yhdistyksen yhdistyksen monikulttuurisuuskasvatukseen ja toiminnan vakiinnuttamiseen ajalle 26.1.2018–31.12.2018.

Loukko ry:lle ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä tilojen perustamiskustannuksiin. Yhdistys ei myöskään ole toiminut riittävän pitkään, jotta sille voitaisiin myöntää toimintatyyppistä avustusta.

E.L:lle ********** ei myönnetä avustusta. Hankkeiden keskinäisessä vertailussa hanke jää vaikutuksiltaan vähäiseksi.

Dance Up Refugee -työryhmän avustus kohdennetaan palkkioihin. Avustus myönnetään projektimuotoisena.

Inner race -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hakemusten keskinäisessä vertailussa hanke jää vaikutuksiltaan vähäiseksi.

T.N:lle ********** ei myönnetä avustusta. Hankkeen rahoitus nojaa liian vahvasti kaupungin avustukseen.

P.L:lle ********** ei myönnetä avustusta. Avustusta haetaan romaanin kirjoittamiseen. Taide- ja kulttuuriavustukset on tarkoitettu yleisölle avoimeen toimintaan.

MMXVIII-MMXIX -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hakijan jättämän hankesuunnitelman perusteella kyseessä on kiinnostava projekti, mutta hakemus keskittyy uuden tilan perustamiseen, johon ei ensisijaisesti myönnetä taide- ja kulttuuriavustuksia. Taide- ja kulttuuriavustukset on tarkoitettu yleisölle avoimeen toimintaan, ja hakija voi jättää uuden hakemuksen hankkeen ohjelmistosisältöihin liittyen, mikäli hanke etenee muulla kuin kaupungin rahoituksella.

Finnish Art Agencylle ei myönnetä avustusta. Avustusta haetaan mobiilisovelluksen suunnittelutyöhön ja siihen liittyviin työpajoihin. Taide- ja kulttuuriavustukset on tarkoitettu yleisölle avoimeen toimintaan. Niitä ei myönnetä mobiilisovellusten kehittämiseen.

Inkerikeskus ry:lle ei myönnetä avustusta. Hankkeen rahoitus nojaa liian vahvasti kaupungin avustukseen.

A.H:lle ********** ei myönnetä avustusta. Avustusta haetaan valokuvakirjan tuotantoon. Taide- ja kulttuuriavustukset on tarkoitettu yleisölle avoimeen toimintaan.

Saura Ohjelmapalvelu Oy:n avustus myönnetään projektimuotoisena hakijan järjestämään festivaaliin.

Kulttuurikameleontit ry:lle myönnetään avustusta 17 500 euroa. Avustus kohdennetaan seuraavasti: 11 500 euroa Afrojazz Club goes Kilombo -musiikki- ja tanssitapahtuman järjestämiseen Alppipuistossa, 2 000 euroa taidetyöpajatoimintaan ja 4 000 euroa Afrikan ja afrodiasporan kulttuurifestivaali Kilomboon.

Suomen Rauhanpuolustajat ry:lle ei myönnetä avustusta. Alppipuiston kesän ohjelmiston tuottamiseen avustusta saavien toimijoiden valinnassa kiinnitetään huomiota ohjelmiston uusiutumiseen ja monipuolistumiseen.

Underground musiikin ja -taiteen yhdistys Original Pranksters ry:lle ei myönnetä avustusta. Alppipuiston kesän ohjelmiston tuottamiseen avustusta saavien toimijoiden valinnassa kiinnitetään huomiota ohjelmiston uusiutumiseen ja monipuolistumiseen.

Open Knowledge Finland ry:lle ei myönnetä avustusta. Hankesuunnitelma on ansiokas, mutta kaupunki tarjoaa jo hankkeelle alustan ja muita resursseja Kaupunginmuseon kautta. Suuren avustuksen myöntäminen hankkeelle ei ole perusteltua. 

Myymälä 2 osk:lle ei myönnetä avustusta kehittämishankkeeseen. Osuuskunnan toimintaa tuetaan kohdasta pysyväisluonteiseen toimintaan. Hakija voi jättää vuotta 2019 koskevan kehittämishankehakemuksen kesällä 2018.

Mamu Keittiössä -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hankkeen budjetti nojaa kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin avustukseen.

M.N:lle ********** ei myönnetä avustusta. Avustusta haetaan taiteelliseen työskentelyyn. Taide- ja kulttuuriavustukset on tarkoitettu yleisölle avoimeen toimintaan.

Ilmastokirkko-työryhmälle ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään ensisijassa kuluvana vuonna toteutuvaan yleisölle avoimeen toimintaan. Hankkeen esitykset ovat vuonna 2019. Hakija voi jättää tarkennetun, päivitetyn, vuotta 2019 koskevan hakemuksen aikaisintaan elokuussa 2018 päättyvässä haussa.

Suomen valotaiteen seura FLASH ry:lle ei myönnetä avustusta. Hankkeen rahoitus nojaa liiaksi Helsingin kaupungin avustuksen varaan. Yhdistyksen näyttelyä tuettiin taide- ja kulttuuriavustuksista syksyllä 2017.

Ohjeet avustuksen saajille

Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksen saaja ei noudata avustusehtoja.

Ohjeet projektimuotoiseen toimintaan myönnettyjen avustusten saajille sekä ohjeet Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivulta:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/ohje-taide-ja-kulttuuriavustuksen-saajalle

Vuoden 2018 pysyväisluonteista toimintaa varten myönnetyt avustukset maksetaan seuraavasti:

        alle 4 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä

        4 000–11 000 euron suuruiset avustukset kahtena eränä

        yli 11 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä

Avustuksien 1. erä maksetaan heti päätöksenteon jälkeen. Myöhempien erien maksupäivä on aina seuraavan maksukauden ensimmäisen kuukauden 7. päivä (7.1., 7.3., 7.6. ja 7.9.). Jos kuukauden 7. päivä on viikonloppuna, eräpäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi.

Pysyväisluonteista toimintaa varten myönnettyjen avustusten saajille ilmoitetaan avustuksen käyttämiseen ja anomiseen seuraavat kaupungin vahvistamat ehdot:

Avustuksen saamisen ehtona on, että yhteisö noudattaa toiminnassaan ja taloudenhoidossaan kaupunginhallituksen antamia ohjeita.

Avustuksen saajan tulee suunnitella vuoden 2018 toimintansa huomioon ottaen, ettei kaupungilla ole mahdollisuuksia lisäavustusten myöntämiseen.

Avustusvarat on palautettava vaadittaessa, jos niitä käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja muita erityisehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaiselle virheellistä tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa.

Yhteisö ei saa käyttää toimintaa varten saamaansa kaupungin avustusta varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuutensa tai muiden pitkäaikaisten sijoitustensa lisäämiseen.

Avustuksen saajien on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla.

Avustuksen saajien tulee antaa kaupungin viranomaiselle niiden tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten sekä sallia tarkastusviraston tarkastusjohtajan tai sisäisen tarkastuksen toimiston päällikön valtuuttamien henkilöiden tarkastaa yhteisön kirjanpito ja hallinto sekä suostua niihin kirjanpidollisiin järjestelyihin, jotka katsotaan välttämättömiksi.

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kaupunkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästyskorkojen) johdosta.

Vaillinaisesti täytetyt hakemukset palautetaan hakijalle uudelleen käsiteltäväksi. Mikäli puutteellista hakemusta ei ole täydennetty viranomaisen antamaan täydentämispäivämäärään mennessä, hakemus esitetään hylättäväksi.

Hylättäväksi esitetään myös myöhästyneet hakemukset ja ne, joissa voidaan todeta hakijan esittäneen hakemuksensa tueksi totuudenvastaisia seikkoja tai jättäneen noudattamatta edellisenä vuonna saadun avustuksen käytölle asetettuja yleisiä tai erityisiä ehtoja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kulttuurijaoston puolesta avustuksen käyttöä valvoo Petri Rostedt ja Ari Tolvanen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on hyväksynyt taide- ja kulttuuriavustusten jakoperiaatteet kokouksessaan 13.12.2016, § 129. Kaupungin uudessa organisaatiossa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto vastaa taide- ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuuripolitiikkaan tarkoitettujen avustusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä. Jaosto käsittelee taide- ja kulttuuriavustuksia kaikissa kokouksissaan.

Avustusmäärärahaa on vuodelle 2018 käytettäväksi yhteensä 15 543 000 euroa. Tästä määrärahasta on kolmanteen kulttuurijaoston kokoukseen mennessä jaettu 14 363 366 euroa. Taide- ja kulttuuriavustuksiin on vuonna 2018 käytettävissä yhteensä 1 179 634 euroa ennen tämän kokouksen päätöksiä.

Kolmannessa kulttuurijaoston kokouksessa on käsiteltävänä 65 hakemusta ja haettu summa oli yhteensä 1 273 232 euroa. 47 hakijalle ehdotetaan myönnettävän avustusta yhteensä 351 000 euroa.

Esittelijä

kulttuuripalvelupäällikkö

Stuba Nikula

Lisätiedot

Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 37934

anna.vonbagh(a)hel.fi

Liitteet

1

Pysyväisluonteiset avustukset, 20.3.2018

2

Projektimuotoiset avustukset 20.3.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10404

Kalevankatu 6

+358 9 3101060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kulttuuri@hel.fi

http://www.hel.fi/kulttuuri

+358 9 31037009

 

FI02012566