Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

14.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12

Taide- ja kulttuuriavustukset vuodelle 2018 (toiminta-avustusluonteiset), yli 50 000 euron haku

HEL 2017-012967 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti myöntää vuoden 2018 toimintaan tarkoitetut avustukset liitteenä olevan esityksen mukaisesti, yhteensä 12 427 006 euroa.

Kulttuurijaosto velvoittaa samalla yleisten kulttuuripalveluiden virkamiehiä seuraamaan, miten viiden prosentin leikkaus avustuksista vaikuttaa VOS-tuen piirissä olevien musiikkiopistojen toimintaan ja opetuksen tarjontaan, ja raportoimaan tästä kulttuurijaostolle syyskuun 2018 aikana.

Lisäksi kulttuurijaosto päätti myöntää kulttuurin laitosavustukset vuodelle 2018 valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti, yhteensä 24 331 000 euroa, seuraavasti:

Helsingin teatterisäätiö sr, josta

13 659 000

- laina-avustus

5 245 000

- toiminta-avustus

5 408 000

- vuokra-avustus

3 006 000

Helsinki-viikon säätiö

1 513 000

Korkeasaaren eläintarhan säätiö

4 645 000

Suomen kansallisoopperan säätiö

3 694 000

UMO-säätiö

820 000

 

 

Association WHS ry:n avustusta korotetaan 10 000 eurolla 55 000 euroon taiteellisesti korkeatasoisen esitystoiminnan sekä ainutlaatuisen ohjelmiston vuoksi.

DuvTeatern rf:n avustusta korotetaan 10 000 eurolla 15 000 euroon korkeatasoisen taiteellisen toiminnan sekä sosiaalisen merkityksen vuoksi.

Föreningen för Drama och teater, DOT rf:n avustusta korotetaan 5 000 eurolla 25 000 euroon toiminnan sosiaalisen merkityksen ja saatavuuden vuoksi.

HIT Helsinki yhdistys ry:lle ei myönnetä toiminta-avustusta. Yhdistys voi hakea kulttuuri- ja taideavustuksia hankkeisiinsa avustuskriteerien puitteissa.

Lähiöteatterin Kannatusyhdistys ry:n avustusta lasketaan 15 000 eurolla 20 000 euroon. Teatterin viimeaikaiset toiminnalliset haasteet ja avustushakemuksen mukaiset suunnitelmat eivät enää nykyisellään tue kaupungin vahvaa panostusta teatterin toimintaan. Ehdotettu avustus kattaa yhdistyksen puolen vuoden toiminnan, jonka aikana toimija voi arvioida toimintansa mahdollisia kehittämissuuntia.

OSIRIS teatteriyhdistys ry:n avustusta korotetaan 5 000 eurolla 8 000 euroon toiminnan laajuuden vuoksi.

Quo Vadiksen Tuki ry:lle ei myönnetä toiminta-avustusta. Yhdistyksen kotipaikka on Salo (ytj:n mukaan, tarkastettu 7.12.2017).

Red Nose Company ry:n avustusta korotetaan 7 000 eurolla 12 000 euroon toiminnan laajuuden vuoksi.

Taimine Oy -Teater Taiminen avustusta korotetaan 5 000 eurolla 20 000 euroon toiminnan korkean taiteellisen laadun sekä sosiaalisen merkityksensä vuoksi.

Teatteri Avoimien Ovien Kannatusyhdistys ry:n avustusta korotetaan 2 200 eurolla 115 000 euroon korkean taiteellisen laadun vuoksi.

Teatteriyhdistys Metamorfoosi ry:n avustusta korotetaan 5 000 eurolla 15 000 euroon korkean taiteellisen laadun vuoksi.

Teatteriyhdistys Takomo ry:n avustusta korotetaan 2 900 eurolla 90 000 euroon korkean taiteellisen laadun vuoksi.

Edistyksellinen nykytanssi ja -baletti yhdistys ry:n avustusta korotetaan 7 500 eurolla 33 900 euroon. Yhdistyksen toiminta on erittäin kansainvälistä eikä yhdistyksellä ole enää mahdollisuutta hakea avustuksia kansainväliseen toimintaan, koska kyseinen avustusmuoto on lopetettu.

Into liikkeessä ry:n (Tero Saarinen Company) avustusta korotetaan 15 076 eurolla 100 000 euroon. Yhdistyksen toiminta on erittäin kansainvälistä eikä yhdistyksellä ole enää mahdollisuutta hakea avustuksia kansainväliseen toimintaan, koska kyseinen avustusmuoto on lopetettu.

Liikkeen puolesta kannatusyhdistys ry:n avustusta korotetaan 11 900 eurolla 32 500 euroon. Yhdistyksen toiminta on erittäin kansainvälistä eikä yhdistyksellä ole enää mahdollisuutta hakea avustuksia kansainväliseen toimintaan, koska kyseinen avustusmuoto on lopetettu.

Loikka Kontakti ry otetaan toiminta-avustusten piiriin 12 500 eurolla. Yhdistys on aiemmin saanut kohdeavustuksia toimintaansa.

Nomadi ry:n avustusta korotetaan 7 500 eurolla 39 500 euroon. Yhdistyksen toiminta on erittäin kansainvälistä eikä yhdistyksellä ole enää mahdollisuutta hakea avustuksia kansainväliseen toimintaan, koska kyseinen avustusmuoto on lopetettu.

Taiteen edistämisen yhdistys Myrskynsilmä ry:n avustusta korotetaan 5 000 eurolla 10 000 euroon yhdistyksen toiminnan laajuuden ja sosiaalisen merkityksen vuoksi.

Tanssikaari ry:n avustusta korotetaan 7 500 eurolla 35 900 euroon. Yhdistyksen toiminta on erittäin kansainvälistä eikä yhdistyksellä ole enää mahdollisuutta hakea avustuksia kansainväliseen toimintaan, koska kyseinen avustusmuoto on lopetettu.

Tanssin talo ry:n avustusta korotetaan 176 000 eurolla.

Tanssiteatteri Hurjaruuthin kannatus ry:n Ruutia ja Punainen helmi -festivaalien avustuksia korotetaan kumpaakin 2 500 eurolla 12 500 euroon. Festivaalien merkitys suhteessa myönnettävän avustuksen suuruuteen on huomattava.

Zodiak Presents ry:n avustusta korotetaan 12 562 eurolla 280 000 euroon. Zodiak Presents ry:n taiteellisesti korkeatasoisen esitystoiminnan, ainutlaatuisen ohjelmiston sekä sosiaalisesti arvokkaan työnsä vuoksi.

Aino Acktén kamarifestivaali ry:n avustusta korotetaan 5 000 eurolla 20 000 euroon taiteellisesti korkeatasoisen esitystoiminnan sekä merkityksensä Helsingin kulttuuritarjonnalle vuoksi.

DocPoint - Helsingin dokumenttielokuvayhdistys ry:n avustusta nostetaan 5 000 eurolla 58 000 euroon tukemaan erityisesti yhdistyksen uuden DocPoint IMPACT -konseptin toteuttamista Helsingissä.

Helsingin historiapäivä -yhdistys ry otetaan mukaan toiminta-avustusten piiriin 18 000 eurolla. Yhdistys on aiemmin saanut hankekohtaista rahoitusta produktioihinsa.

Mad House Ystävät ry. / Mad House vänner rf. otetaan mukaan toiminta-avustusten piiriin 30 000 eurolla. Yhdistys oli vuosina 2015–2017 kehittämisavustusten piirissä.

Q-teatteri ry:n Baltic Circle-festivaalin avustusta lasketaan 10 000 eurolla 90 000 euroon. Festivaalin tuki suhteessa muihin festivaaleihin on huomattava.

Amabile - Lasten ja Nuorten Taideyhdistys r.y. otetaan mukaan toiminta-avustusten piiriin 30 000 eurolla. Yhdistys oli vuosina 2015–2017 kehittämisavustusten piirissä.

El Sistema Finland ry:lle ei myönnetä toiminta-avustusta. Yhdistys voi hakea kulttuuri- ja taideavustuksia hankkeisiinsa avustuskriteerien puitteissa.

Fabulous Bäckström Brothers ry:lle ei myönnetä toiminta-avustusta. Yhdistys voi hakea kulttuuri- ja taideavustuksia hankkeisiinsa avustuskriteerien puitteissa.

Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry:n avustusta korotetaan 10 000 eurolla 55 000 euroon. Yhdistyksen toiminta on erittäin kansainvälistä eikä yhdistyksellä ole enää mahdollisuutta hakea avustuksia kansainväliseen toimintaan, koska kyseinen avustusmuoto on lopetettu.

Koko Jazzin Kannatusyhdistys ry:n avustusta korotetaan 10 000 eurolla 25 000 euroon taiteellisesti korkeatasoisen ohjelmiston vuoksi.

RockHubs Oy:lle ei myönnetä toiminta-avustusta. Yhdistys voi hakea kulttuuri- ja taideavustuksia hankkeisiinsa avustuskriteerien puitteissa.

Sulasolin Helsingin piiri ry:n avustusta lasketaan 6 000 eurolla 34 000 euroon. Aikuisten harrastustoiminnan tukeminen ei ole taide- ja kulttuuriavustusten painopiste.

Suomalaisen barokkiorkesterin kannatusyhdistys ry:n avustusta korotetaan 10 000 eurolla 55 000 euroon. Yhdistyksen toiminta on erittäin kansainvälistä eikä yhdistyksellä ole enää mahdollisuutta hakea avustuksia kansainväliseen toimintaan, koska kyseinen avustusmuoto on lopetettu.

Suomalaisen Kamarioopperan kannattajayhdistys ry:lle ei myönnetä toiminta-avustusta. Yhdistys voi hakea kulttuuri- ja taideavustuksia hankkeisiinsa avustuskriteerien puitteissa.

Tiedon tuottamisen kulttuuritehdas ry:lle ei myönnetty avustusta. Rimlab-hanke on lähtökohdiltaan kulttuurista nuorisotyötä ja se myös toteutetaan pitkälti yhteistyössä paikallisten nuorisotalojen kanssa. Tuki biisipajoille voidaan suunnata luontevimmin nuorisopalvelujen kautta.

Checkpoint Helsingin suunniteltu toiminta vastaa kaupungin arviontikriteereihin esimerkiksi toiminnan laadun ja saavutettavuuden mittareilla katsottuna. Yhdistyksellä on kuitenkin merkittävä yksityinen rahoitus sen toiminnan turvaamiseksi vuoden 2019 loppuun. Yhteisö ei ole ensisijaisesti kaupungin avustuksen tarpeessa, vaan voi toteuttaa tehtäväänsä yksityisellä rahoituksella.

Gallaria Huudon avustusta korotetaan 17 000 eurolla 20 000 euroon. Huuto monimuotoistaa kuvataiteen näkyvyyttä, tarjontaa ja keskustelua taiteesta Helsingissä.

Musta Saukko ry otetaan toiminta-avustusten piiriin 8 000 eurolla. Musta saukko ry:n toiminta vahvistaa ja monimuotoistaa kuvataiteen asemaa Helsingissä.

Osuuskunta Forum Boxin avustusta korotetaan 13 000 eurolla 20 000 euroon. Forum Boxin galleriatoiminta ja poikkitaiteellinen esitystila monimuotoistavat kuvataiteen näkyvyyttä ja tarjontaa Helsingissä.

Taidekoulu Maan avustusta pienennetään 7 500 eurolla 42 500 euroon. Taidekoulu Maan toiminta painottuu erityisesti kuvataiteen ammatilliseen koulutukseen, joka koskee verraten rajattua oppilasjoukkoa. Taiteen ammatillinen koulutus ei ole taide- ja kulttuuriavustusten ensisijainen tukikohde.

Vapaan taidekoulun avustusta pienennetään 7 500 eurolla 42 500 euroon. Vapaan taidekoulun toiminta painottuu erityisesti kuvataiteen ammatilliseen koulutukseen, joka koskee verraten rajattua oppilasjoukkoa. Taiteen ammatillinen koulutus ei ole taide- ja kulttuuriavustusten ensisijainen tukikohde.

Emo-säätiölle myönnetään avustusta 10 000 euroa. Emo-säätiö ylläpitää uutta kunnianhimoista taiteen tilaa kehittyvällä Kalasataman alueella yhdistäen kotimaisia ja kansainvälisiä toimijoita kuvataiteen, gallerioiden ja museoiden rajapinnoissa.

Helsingin Konservatorion Säätiön toiminta-avustusta leikataan 22 565 eurolla 428 735 euroon. 5 % leikkaus toiminta-avustukseen siirretään muille taiteen perusopetuksen taiteenlajeille sekä toimijoille, jotka toimivat matalan osallistumisen ja heikon rahoituksen alueilla sekä toimijoille, jotka lisäksi tavoittavat taiteen perusopetuksessa muuten aliedustettuja ryhmiä.

Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n toiminta-avustusta leikataan 31 300 eurolla 594 700 euroon. 5 % leikkaus toiminta-avustukseen siirretään muille taiteen perusopetuksen taiteenlajeille sekä toimijoille, jotka toimivat matalan osallistumisen ja heikon rahoituksen alueilla sekä toimijoille, jotka lisäksi tavoittavat taiteen perusopetuksessa muuten aliedustettuja ryhmiä.

Keski-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n toiminta-avustusta leikataan 9 895 eurolla 188 005 euroon. 5 % leikkaus toiminta-avustukseen siirretään muille taiteen perusopetuksen taiteenlajeille sekä toimijoille, jotka toimivat matalan osallistumisen ja heikon rahoituksen alueilla sekä toimijoille, jotka lisäksi tavoittavat taiteen perusopetuksessa muuten aliedustettuja ryhmiä.

Käpylän musiikkiopiston kannatusyhdisty ry:n toiminta-avustusta leikataan 10 650 eurolla 202 350 euroon. 5 % leikkaus toiminta-avustukseen siirretään muille taiteen perusopetuksen taiteenlajeille sekä toimijoille, jotka toimivat matalan osallistumisen ja heikon rahoituksen alueilla sekä toimijoille, jotka lisäksi tavoittavat taiteen perusopetuksessa muuten aliedustettuja ryhmiä.

Lauttasaaren musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n toiminta-avustusta leikataan 7 975 eurolla 151 525 euroon. 5 % leikkaus toiminta-avustukseen siirretään muille taiteen perusopetuksen taiteenlajeille sekä toimijoille, jotka toimivat matalan osallistumisen ja heikon rahoituksen alueilla sekä toimijoille, jotka lisäksi tavoittavat taiteen perusopetuksessa muuten aliedustettuja ryhmiä.

Luoteis-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n toiminta-avustusta leikataan 8 530 eurolla 162 070 euroon. 5 % leikkaus toiminta-avustukseen siirretään muille taiteen perusopetuksen taiteenlajeille sekä toimijoille, jotka toimivat matalan osallistumisen ja heikon rahoituksen alueilla sekä toimijoille, jotka lisäksi tavoittavat taiteen perusopetuksessa muuten aliedustettuja ryhmiä.

Munkkiniemen Musiikkiyhdistys ry:n avustusta leikataan 14 285 eurolla 271 415 euroon. 5 % leikkaus toiminta-avustukseen siirretään muille taiteen perusopetuksen taiteenlajeille sekä toimijoille, jotka toimivat matalan osallistumisen ja heikon rahoituksen alueilla sekä toimijoille, jotka lisäksi tavoittavat taiteen perusopetuksessa muuten aliedustettuja ryhmiä.

Pakilan musiikkiopistoyhdistys ry:n toiminta-avustusta leikataan 11 410 eurolla 216 790 euroon. 5 % leikkaus toiminta-avustukseen siirretään muille taiteen perusopetuksen taiteenlajeille sekä toimijoille, jotka toimivat matalan osallistumisen ja heikon rahoituksen alueilla sekä toimijoille, jotka lisäksi tavoittavat taiteen perusopetuksessa muuten aliedustettuja ryhmiä.

Pohjois-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n toiminta-avustusta leikataan 14 285 eurolla 271 415 euroon. 5 % leikkaus toiminta-avustukseen siirretään muille taiteen perusopetuksen taiteenlajeille sekä toimijoille, jotka toimivat matalan osallistumisen ja heikon rahoituksen alueilla sekä toimijoille, jotka lisäksi tavoittavat taiteen perusopetuksessa muuten aliedustettuja ryhmiä.

Pop & Jazz Konservatorion Säätiön toiminta-avustusta leikataan 14 840 eurolla 281 960 euroon. 5 % leikkaus toiminta-avustukseen siirretään muille taiteen perusopetuksen taiteenlajeille sekä toimijoille, jotka toimivat matalan osallistumisen ja heikon rahoituksen alueilla sekä toimijoille, jotka lisäksi tavoittavat taiteen perusopetuksessa muuten aliedustettuja ryhmiä.

Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut sr:n toiminta-avustusta leikataan 10 955 eurolla 208 145 euroon. 5 % leikkaus toiminta-avustukseen siirretään muille taiteen perusopetuksen taiteenlajeille sekä toimijoille, jotka toimivat matalan osallistumisen ja heikon rahoituksen alueilla sekä toimijoille, jotka lisäksi tavoittavat taiteen perusopetuksessa muuten aliedustettuja ryhmiä.

Helsinkimissio ry:n avustusta korotetaan 9 800 eurolla 49 000 euroon erityislasten taiteen perusopetuksen kehittämisen ja laajentamisen tukemiseksi Helsingissä. Resonaarin musiikkikoulun toiminnassa toteutuvat monimuotoisuuden, tasa-arvon ja saavutettavuuden sekä toiminnallisen laadun arviointiperusteet.

Jamkicks Oy:n toiminta-avustusta nostetaan 5 000 eurolla 22 000 euroon yleisen oppimäärän mukaisen bänditoiminnan ja rytmimusiikin opetuksen tukemiseksi mm. Itäkeskuksessa. Toiminta toteuttaa tasa-arvon ja saavutettavuuden arviointiperusteita.

Musiikkiteatteri-ilmaisun koulu Musti Oy:n toiminta-avustusta nostetaan 8 000 eurolla 15 000 euroon. Musiikkiteatteri on yksi aliedustetuista taiteenaloista taiteen perusopetuksessa ja avustuksella tuetaan toiminnan kehittämistä. Toiminta toteuttaa moninaisuuden arviointiperustetta.

Pitäjänmäen musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n toiminta-avustusta nostetaan 8 200 eurolla 72 000 euroon, sillä Pitäjänmäessä taiteen perusopetuksen saavutettavuus on heikkoa ja kaupunki on tukenut alueen taiteen perusopetusta heikosti. Nostolla tuetaan myös musiikin yleisen oppimäärän opetusta. Toiminta toteuttaa tasa-arvon ja saavutettavuuden arviointiperusteita.

Suomen musiikkikasvatuskeskus ry:n toiminta-avustusta nostetaan 7 700 eurolla 80 000 euroon maahanmuuttajille suunnatun toiminnan tukemiseksi sekä ryhmäopetuksen kehittämiseksi. Nostolla huomioidaan toiminta matalan osallistumisen ja rahoituksen alueella Itäkeskuksessa ja tuetaan musiikin yleisen oppimäärän opetusta. Toiminta toteuttaa tasa-arvon, moninaisuuden ja saavutettavuuden arviointiperusteita.

Viihdepalvelu Esirippu Oy/Pohjois-Helsingin bändikoulun toiminta-avustusta nostetaan 4 700 eurolla 33 000 euroon saavutettavuutta lisäävien kokeilujen, kuten monikielisen muskaritoiminnan kehittämisen tukemiseksi. Toiminta toteuttaa tasa-arvon, moninaisuuden ja saavutettavuuden arviointiperusteita.

Vuosaaren musiikkikoulun Tuki Ry:n toiminta-avustusta nostetaan 13 800 eurolla 69 000 euroon, sillä Vuosaaressa taiteen perusopetuksen saavutettavuus on heikkoa ja kaupunki on tukenut alueen taiteen perusopetusta heikosti. Toiminta toteuttaa tasa-arvon, moninaisuuden ja saavutettavuuden arviointiperusteita.

Circus Helsinki association ry:n avustusta nostetaan 2 800 eurolla 40 000 euroon sirkuksen opetuksen ja poikia tavoittavan taiteen perusopetuksen tukemiseksi. Toiminta toteuttaa tasa-arvon, moninaisuuden ja saavutettavuuden arviointiperusteita.

Helsingin Kuvataidekoulun Kannatusyhdistys ry:n toiminta-avustusta nostetaan 13 300 eurolla 215 000 euroon kuvataiteen taiteen perusopetuksen tukemiseksi sekä opetuksen lisäämiseksi Vuosaaressa, jossa taiteen perusopetuksen saavutettavuus on heikkoa ja kaupunki on tukenut alueen taiteen perusopetuksesta heikosti. Toiminta toteuttaa tasa-arvon, moninaisuuden ja saavutettavuuden arviointiperusteita.

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki ry:n toiminta-avustusta nostetaan 5 500 eurolla 25 000 euroon arkkitehtuurin taiteen perusopetuksen sekä poikia tavoittavan opetuksen laajentamiseksi ja kehittämiseksi. Hakija sopii kaupungin strategiaan ja arviointiperusteisiin mm. osallistamalla lapsia kaupunkisuunnitteluun. Lisäksi koulu tekee strategianmukaista kansainvälisyystyötä. Toiminta toteuttaa myös monimuotoisuuden arviointiperustetta.

Modernin tanssin kannatusyhdistys ry:n toiminta-avustusta nostetaan 9 500 eurolla 92 000 euroon tanssitaiteen taiteen perusopetuksen rahoitusaseman parantamiseksi. Toiminta toteuttaa monimuotoisuuden arviointiperustetta.

Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry:n toiminta-avustusta nostetaan 6 200 eurolla 140 000 euroon kuvataiteen taiteen perusopetuksen tukemiseksi sekä opetuksen lisäämiseksi alueilla, joilla taiteen perusopetuksen rahoitus on ollut heikkoa. Toiminta toteuttaa tasa-arvon, moninaisuuden ja saavutettavuuden arviointiperusteita.

Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry:n toiminta-avustusta nostetaan 5 800 eurolla 105 000 euroon monitaiteisen taiteen perusopetuksen tukemiseksi Koillis-Helsingissä. Toiminta toteuttaa monimuotoisuuden arviointiperustetta.

Suomen Taidetanssin Tuki Ry:n toiminta-avustusta nostetaan 5 500 eurolla 55 500 euroon tanssitaiteen taiteen perusopetuksen rahoitusaseman parantamiseksi. Toiminta toteuttaa monimuotoisuuden arviointiperustetta.

Taideosuuskunta Apinatarha / Kinetic Orchestra:n toiminta-avustusta nostetaan 10 000 eurolla 50 000 euroon tanssitaiteen taiteen perusopetuksen rahoitusaseman parantamiseksi. Nostolla tuetaan myös opetusta Itä-Helsingissä sekä pojille suunnattua taiteen perusopetusta. Toiminta toteuttaa tasa-arvon, monimuotoisuuden ja saavutettavuuden arviointiperusteita.

Taito Etelä-Suomi ry:n toiminta-avustusta nostetaan 2 200 eurolla 50 000 euroon käsityön taiteenperusopetuksen rahoitusaseman parantamiseksi. Toiminta toteuttaa monimuotoisuuden arviointiperustetta.

Teatteriosuuskunta ILMI Ö:n toiminta-avustusta nostetaan 10 000 eurolla 37 500 euroon teatteritaiteen taiteen perusopetuksen rahoitusaseman parantamiseksi. Toiminta toteuttaa monimuotoisuuden arviointiperustetta.

Helsinki Urban Art ry:lle ei myönnetä toiminta-avustusta. Yhdistys on perustettu tammikuussa 2017. Yhdistyksen toiminnasta tulee olla näyttöä vähintään yhden vuoden ajalta. Yhdistys voi hakea kulttuuri- ja taideavustuksia hankkeisiinsa avustuskriteerien puitteissa.

Kriittinen korkeakoulu ry:lle ei myönnetä avustusta. Hakijan toimintakenttä on avustuskriteerejä laajempi. Yhdistys voi hakea tukea projektikohtaisesti taide- ja kulttuurihankkeilleen.

Openhouse ry otetaan mukaan toiminta-avustusten piiriin 15 000 eurolla. Yhdistys on aiemmin saanut hankekohtaista rahoitusta produktioihinsa.

Pro Lapinlahti Mielenterveysseura ry:lle ei myönnetä toiminta-avustusta. Yhdistys voi hakea kulttuuri- ja taideavustuksia hankkeisiinsa avustuskriteerien puitteissa.

Toimintakeskus Semja ry:n avustusta korotetaan 10 000 eurolla 45 000 euroon sosiaalisen merkityksen ja vaikuttavuuden vuoksi.

Tuglas-seuralle ei myönnetä toiminta-avustusta. Seura voi hakea projektikohtaista tukea taide- ja kulttuurihankkeilleen.

Valokuvataiteilijoiden Liitto ry:lle ei myönnetä toiminta-avustusta. Yhdistys voi hakea kulttuuri- ja taideavustuksia hankkeisiinsa avustuskriteerien puitteissa.

Voimauttavan taiteen äärellä ry:lle (Maria Baric Company) ei myönnetä toiminta-avustusta. Yhdistys on kehittämisavustusten piirissä.

Käsittely

Esteelliset: Satu Silvo (Helsinki-viikon säätiön hallituksen jäsen, Helsingin teatterisäätiön hallituksen jäsen alkaen 1.1.2018)

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että esittelijän perusteluista nostetaan päätösosuuteen taulukko kulttuurin laitosavustuksista vuodelle 2018.

Kulttuurijaosto hyväksyi esittelijän esitykseen tekemän muutoksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Otso Kantokorpi: Ehdotan 10 000 euroa vähennettäväksi EMO säätiö stiftelsen sr:lle esitetystä avustuksesta, jolloin avustus vuodelle 2018 on 10 000 euroa. Samalla ehdotan 10 000 euron lisäystä avustukseen Galleria Huudolle (Mehiläispesä ry., Bikupa rf.), jolloin avustus vuodelle 2018 on 20 000 euroa.

Kannattaja: Petrus Pennanen

Kulttuurijaosto hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Otso Kantokorpi: Ehdotan avustusta seuraavasti:
Taidekoulu Maan kannatusyhdistys ry.  42 500 euroa
Vapaan Taidekoulun Kannatusyhdistys ry 42 500 euroa

Kannattaja: Hannu Oskala

Kulttuurijaosto hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Timo Vuori: Seuraava lisäys päätöksen ensimmäisen kappaleen jälkeen:

Kulttuurijaosto velvoittaa samalla yleisten kulttuuripalveluiden virkamiehiä seuraamaan, miten viiden prosentin leikkaus avustuksista vaikuttaa VOS-tuen piirissä olevien musiikkiopistojen toimintaan ja opetuksen tarjontaan, ja raportoimaan tästä kulttuurijaostolle syyskuun 2018 aikana.

Kannattaja: Hannu Oskala

Kulttuurijaosto hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

kulttuuripalvelupäällikkö

Stuba Nikula

Lisätiedot

Petri Rostedt, suunnittelija, puhelin: 310 32988

petri.rostedt(a)hel.fi

Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1

Taide- ja kulttuuriavustukset vuodelle 2018 (toiminta-avustusluonteiset), yli 50 000 euron haku - kulttuurijaoston päätös 14.12.2017 § 12

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Esitysteksti

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päättää myöntää vuoden 2018 toimintaan tarkoitetut avustukset liitteenä olevan esityksen mukaisesti, yhteensä 12 427 006 euroa.

Lisäksi kulttuurijaosto toteaa kulttuurin laitosavustuksista, että vuoden 2018 osalta laitosavustukset ovat valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset, yhteensä 24 331 000 euroa.

Association WHS ry:n avustusta korotetaan 10 000 eurolla 55 000 euroon taiteellisesti korkeatasoisen esitystoiminnan sekä ainutlaatuisen ohjelmiston vuoksi.

DuvTeatern rf:n avustusta korotetaan 10 000 eurolla 15 000 euroon korkeatasoisen taiteellisen toiminnan sekä sosiaalisen merkityksen vuoksi.

Föreningen för Drama och teater, DOT rf:n avustusta korotetaan 5 000 eurolla 25 000 euroon toiminnan sosiaalisen merkityksen ja saatavuuden vuoksi.

HIT Helsinki yhdistys ry:lle ei myönnetä toiminta-avustusta. Yhdistys voi hakea kulttuuri- ja taideavustuksia hankkeisiinsa avustuskriteerien puitteissa.

Lähiöteatterin Kannatusyhdistys ry:n avustusta lasketaan 15 000 eurolla 20 000 euroon. Teatterin viimeaikaiset toiminnalliset haasteet ja avustushakemuksen mukaiset suunnitelmat eivät enää nykyisellään tue kaupungin vahvaa panostusta teatterin toimintaan. Ehdotettu avustus kattaa yhdistyksen puolen vuoden toiminnan, jonka aikana toimija voi arvioida toimintansa mahdollisia kehittämissuuntia.

OSIRIS teatteriyhdistys ry:n avustusta korotetaan 5 000 eurolla 8 000 euroon toiminnan laajuuden vuoksi.

Quo Vadiksen Tuki ry:lle ei myönnetä toiminta-avustusta. Yhdistyksen kotipaikka on Salo (ytj:n mukaan, tarkastettu 7.12.2017).

Red Nose Company ry:n avustusta korotetaan 7 000 eurolla 12 000 euroon toiminnan laajuuden vuoksi.

Taimine Oy -Teater Taiminen avustusta korotetaan 5 000 eurolla 20 000 euroon toiminnan korkean taiteellisen laadun sekä sosiaalisen merkityksensä vuoksi.

Teatteri Avoimien Ovien Kannatusyhdistys ry:n avustusta korotetaan 2 200 eurolla 115 000 euroon korkean taiteellisen laadun vuoksi.

Teatteriyhdistys Metamorfoosi ry:n avustusta korotetaan 5 000 eurolla 15 000 euroon korkean taiteellisen laadun vuoksi.

Teatteriyhdistys Takomo ry:n avustusta korotetaan 2 900 eurolla 90 000 euroon korkean taiteellisen laadun vuoksi.

Edistyksellinen nykytanssi ja -baletti yhdistys ry:n avustusta korotetaan 7 500 eurolla 33 900 euroon. Yhdistyksen toiminta on erittäin kansainvälistä eikä yhdistyksellä ole enää mahdollisuutta hakea avustuksia kansainväliseen toimintaan, koska kyseinen avustusmuoto on lopetettu.

Into liikkeessä ry:n (Tero Saarinen Company) avustusta korotetaan 15 076 eurolla 100 000 euroon. Yhdistyksen toiminta on erittäin kansainvälistä eikä yhdistyksellä ole enää mahdollisuutta hakea avustuksia kansainväliseen toimintaan, koska kyseinen avustusmuoto on lopetettu.

Liikkeen puolesta kannatusyhdistys ry:n avustusta korotetaan 11 900 eurolla 32 500 euroon. Yhdistyksen toiminta on erittäin kansainvälistä eikä yhdistyksellä ole enää mahdollisuutta hakea avustuksia kansainväliseen toimintaan, koska kyseinen avustusmuoto on lopetettu.

Loikka Kontakti ry otetaan toiminta-avustusten piiriin 12 500 eurolla. Yhdistys on aiemmin saanut kohdeavustuksia toimintaansa.

Nomadi ry:n avustusta korotetaan 7 500 eurolla 39 500 euroon. Yhdistyksen toiminta on erittäin kansainvälistä eikä yhdistyksellä ole enää mahdollisuutta hakea avustuksia kansainväliseen toimintaan, koska kyseinen avustusmuoto on lopetettu.

Taiteen edistämisen yhdistys Myrskynsilmä ry:n avustusta korotetaan 5 000 eurolla 10 000 euroon yhdistyksen toiminnan laajuuden ja sosiaalisen merkityksen vuoksi.

Tanssikaari ry:n avustusta korotetaan 7 500 eurolla 35 900 euroon. Yhdistyksen toiminta on erittäin kansainvälistä eikä yhdistyksellä ole enää mahdollisuutta hakea avustuksia kansainväliseen toimintaan, koska kyseinen avustusmuoto on lopetettu.

Tanssin talo ry:n avustusta korotetaan 176 000 eurolla.

Tanssiteatteri Hurjaruuthin kannatus ry:n Ruutia ja Punainen helmi -festivaalien avustuksia korotetaan kumpaakin 2 500 eurolla 12 500 euroon. Festivaalien merkitys suhteessa myönnettävän avustuksen suuruuteen on huomattava.

Zodiak Presents ry:n avustusta korotetaan 12 562 eurolla 280 000 euroon. Zodiak Presents ry:n taiteellisesti korkeatasoisen esitystoiminnan, ainutlaatuisen ohjelmiston sekä sosiaalisesti arvokkaan työnsä vuoksi.

Aino Acktén kamarifestivaali ry:n avustusta korotetaan 5 000 eurolla 20 000 euroon taiteellisesti korkeatasoisen esitystoiminnan sekä merkityksensä Helsingin kulttuuritarjonnalle vuoksi.

DocPoint - Helsingin dokumenttielokuvayhdistys ry:n avustusta nostetaan 5 000 eurolla 58 000 euroon tukemaan erityisesti yhdistyksen uuden DocPoint IMPACT -konseptin toteuttamista Helsingissä.

Helsingin historiapäivä -yhdistys ry otetaan mukaan toiminta-avustusten piiriin 18 000 eurolla. Yhdistys on aiemmin saanut hankekohtaista rahoitusta produktioihinsa.

Mad House Ystävät ry. / Mad House vänner rf. otetaan mukaan toiminta-avustusten piiriin 30 000 eurolla. Yhdistys oli vuosina 2015–2017 kehittämisavustusten piirissä.

Q-teatteri ry:n Baltic Circle-festivaalin avustusta lasketaan 10 000 eurolla 90 000 euroon. Festivaalin tuki suhteessa muihin festivaaleihin on huomattava.

Amabile - Lasten ja Nuorten Taideyhdistys r.y. otetaan mukaan toiminta-avustusten piiriin 30 000 eurolla. Yhdistys oli vuosina 2015–2017 kehittämisavustusten piirissä.

El Sistema Finland ry:lle ei myönnetä toiminta-avustusta. Yhdistys voi hakea kulttuuri- ja taideavustuksia hankkeisiinsa avustuskriteerien puitteissa.

Fabulous Bäckström Brothers ry:lle ei myönnetä toiminta-avustusta. Yhdistys voi hakea kulttuuri- ja taideavustuksia hankkeisiinsa avustuskriteerien puitteissa.

Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry:n avustusta korotetaan 10 000 eurolla 55 000 euroon. Yhdistyksen toiminta on erittäin kansainvälistä eikä yhdistyksellä ole enää mahdollisuutta hakea avustuksia kansainväliseen toimintaan, koska kyseinen avustusmuoto on lopetettu.

Koko Jazzin Kannatusyhdistys ry:n avustusta korotetaan 10 000 eurolla 25 000 euroon taiteellisesti korkeatasoisen ohjelmiston vuoksi.

RockHubs Oy:lle ei myönnetä toiminta-avustusta. Yhdistys voi hakea kulttuuri- ja taideavustuksia hankkeisiinsa avustuskriteerien puitteissa.

Sulasolin Helsingin piiri ry:n avustusta lasketaan 6 000 eurolla 34 000 euroon. Aikuisten harrastustoiminnan tukeminen ei ole taide- ja kulttuuriavustusten painopiste.

Suomalaisen barokkiorkesterin kannatusyhdistys ry:n avustusta korotetaan 10 000 eurolla 55 000 euroon. Yhdistyksen toiminta on erittäin kansainvälistä eikä yhdistyksellä ole enää mahdollisuutta hakea avustuksia kansainväliseen toimintaan, koska kyseinen avustusmuoto on lopetettu.

Suomalaisen Kamarioopperan kannattajayhdistys ry:lle ei myönnetä toiminta-avustusta. Yhdistys voi hakea kulttuuri- ja taideavustuksia hankkeisiinsa avustuskriteerien puitteissa.

Tiedon tuottamisen kulttuuritehdas ry:lle ei myönnetty avustusta. Rimlab-hanke on lähtökohdiltaan kulttuurista nuorisotyötä ja se myös toteutetaan pitkälti yhteistyössä paikallisten nuorisotalojen kanssa. Tuki biisipajoille voidaan suunnata luontevimmin nuorisopalvelujen kautta.

Checkpoint Helsingin suunniteltu toiminta vastaa kaupungin arviontikriteereihin esimerkiksi toiminnan laadun ja saavutettavuuden mittareilla katsottuna. Yhdistyksellä on kuitenkin merkittävä yksityinen rahoitus sen toiminnan turvaamiseksi vuoden 2019 loppuun. Yhteisö ei ole ensisijaisesti kaupungin avustuksen tarpeessa, vaan voi toteuttaa tehtäväänsä yksityisellä rahoituksella.

Gallaria Huudon avustusta korotetaan 3 000 eurolla 10 000 euroon. Huuto monimuotoistaa kuvataiteen näkyvyyttä, tarjontaa ja keskustelua taiteesta Helsingissä.

Musta Saukko ry:n avustusta korotetaan 7 000 eurolla 20 000 euroon.  Musta saukko ry:n toiminta vahvistaa ja monimuotoistaa kuvataiteen asemaa Helsingissä.

Osuuskunta Forum Boxin avustusta korotetaan 13 000 eurolla 20 000 euroon. Forum Boxin galleriatoiminta ja poikkitaiteellinen esitystila monimuotoistavat kuvataiteen näkyvyyttä ja tarjontaa Helsingissä.

Taidekoulu Maan avustusta pienennetään 10 000 eurolla 40 000 euroon. Taidekoulu Maan toiminta painottuu erityisesti kuvataiteen ammatilliseen koulutukseen, joka koskee verraten rajattua oppilasjoukkoa. Taiteen ammatillinen koulutus ei ole taide- ja kulttuuriavustusten ensisijainen tukikohde.

Vapaan taidekoulun avustusta pienennetään 5 000 eurolla 45 000 euroon. Vapaan taidekoulun toiminta painottuu erityisesti kuvataiteen ammatilliseen koulutukseen, joka koskee verraten rajattua oppilasjoukkoa. Taiteen ammatillinen koulutus ei ole taide- ja kulttuuriavustusten ensisijainen tukikohde.

Emo-säätiölle myönnetään avustusta 20 000 euroa. Emo-säätiö ylläpitää uutta kunnianhimoista taiteen tilaa kehittyvällä Kalasataman alueella yhdistäen kotimaisia ja kansainvälisiä toimijoita kuvataiteen, gallerioiden ja museoiden rajapinnoissa.

Helsingin Konservatorion Säätiön toiminta-avustusta leikataan 22 565 eurolla 428 735 euroon. 5 % leikkaus toiminta-avustukseen siirretään muille taiteen perusopetuksen taiteenlajeille sekä toimijoille, jotka toimivat matalan osallistumisen ja heikon rahoituksen alueilla sekä toimijoille, jotka lisäksi tavoittavat taiteen perusopetuksessa muuten aliedustettuja ryhmiä.

Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n toiminta-avustusta leikataan 31 300 eurolla 594 700 euroon. 5 % leikkaus toiminta-avustukseen siirretään muille taiteen perusopetuksen taiteenlajeille sekä toimijoille, jotka toimivat matalan osallistumisen ja heikon rahoituksen alueilla sekä toimijoille, jotka lisäksi tavoittavat taiteen perusopetuksessa muuten aliedustettuja ryhmiä.

Keski-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n toiminta-avustusta leikataan 9 895 eurolla 188 005 euroon. 5 % leikkaus toiminta-avustukseen siirretään muille taiteen perusopetuksen taiteenlajeille sekä toimijoille, jotka toimivat matalan osallistumisen ja heikon rahoituksen alueilla sekä toimijoille, jotka lisäksi tavoittavat taiteen perusopetuksessa muuten aliedustettuja ryhmiä.

Käpylän musiikkiopiston kannatusyhdisty ry:n toiminta-avustusta leikataan 10 650 eurolla 202 350 euroon. 5 % leikkaus toiminta-avustukseen siirretään muille taiteen perusopetuksen taiteenlajeille sekä toimijoille, jotka toimivat matalan osallistumisen ja heikon rahoituksen alueilla sekä toimijoille, jotka lisäksi tavoittavat taiteen perusopetuksessa muuten aliedustettuja ryhmiä.

Lauttasaaren musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n toiminta-avustusta leikataan 7 975 eurolla 151 525 euroon. 5 % leikkaus toiminta-avustukseen siirretään muille taiteen perusopetuksen taiteenlajeille sekä toimijoille, jotka toimivat matalan osallistumisen ja heikon rahoituksen alueilla sekä toimijoille, jotka lisäksi tavoittavat taiteen perusopetuksessa muuten aliedustettuja ryhmiä.

Luoteis-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n toiminta-avustusta leikataan 8 530 eurolla 162 070 euroon. 5 % leikkaus toiminta-avustukseen siirretään muille taiteen perusopetuksen taiteenlajeille sekä toimijoille, jotka toimivat matalan osallistumisen ja heikon rahoituksen alueilla sekä toimijoille, jotka lisäksi tavoittavat taiteen perusopetuksessa muuten aliedustettuja ryhmiä.

Munkkiniemen Musiikkiyhdistys ry;n avustusta leikataan 14 285 eurolla 271 415 euroon. 5 % leikkaus toiminta-avustukseen siirretään muille taiteen perusopetuksen taiteenlajeille sekä toimijoille, jotka toimivat matalan osallistumisen ja heikon rahoituksen alueilla sekä toimijoille, jotka lisäksi tavoittavat taiteen perusopetuksessa muuten aliedustettuja ryhmiä.

Pakilan musiikkiopistoyhdistys ry:n toiminta-avustusta leikataan 11 410 eurolla 216 790 euroon. 5 % leikkaus toiminta-avustukseen siirretään muille taiteen perusopetuksen taiteenlajeille sekä toimijoille, jotka toimivat matalan osallistumisen ja heikon rahoituksen alueilla sekä toimijoille, jotka lisäksi tavoittavat taiteen perusopetuksessa muuten aliedustettuja ryhmiä.

Pohjois-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n toiminta-avustusta leikataan 14 285 eurolla 271 415 euroon. 5 % leikkaus toiminta-avustukseen siirretään muille taiteen perusopetuksen taiteenlajeille sekä toimijoille, jotka toimivat matalan osallistumisen ja heikon rahoituksen alueilla sekä toimijoille, jotka lisäksi tavoittavat taiteen perusopetuksessa muuten aliedustettuja ryhmiä.

Pop & Jazz Konservatorion Säätiön toiminta-avustusta leikataan 14 840 eurolla 281 960 euroon. 5 % leikkaus toiminta-avustukseen siirretään muille taiteen perusopetuksen taiteenlajeille sekä toimijoille, jotka toimivat matalan osallistumisen ja heikon rahoituksen alueilla sekä toimijoille, jotka lisäksi tavoittavat taiteen perusopetuksessa muuten aliedustettuja ryhmiä.

Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut sr:n toiminta-avustusta leikataan 10 955 eurolla 208 145 euroon. 5 % leikkaus toiminta-avustukseen siirretään muille taiteen perusopetuksen taiteenlajeille sekä toimijoille, jotka toimivat matalan osallistumisen ja heikon rahoituksen alueilla sekä toimijoille, jotka lisäksi tavoittavat taiteen perusopetuksessa muuten aliedustettuja ryhmiä.

Helsinkimissio ry:n avustusta korotetaan 9 800 eurolla 49 000 euroon erityislasten taiteen perusopetuksen kehittämisen ja laajentamisen tukemiseksi Helsingissä. Resonaarin musiikkikoulun toiminnassa toteutuvat monimuotoisuuden, tasa-arvon ja saavutettavuuden sekä toiminnallisen laadun arviointiperusteet.

Jamkicks Oy:n toiminta-avustusta nostetaan 5 000 eurolla 22 000 euroon yleisen oppimäärän mukaisen bänditoiminnan ja rytmimusiikin opetuksen tukemiseksi mm. Itäkeskuksessa. Toiminta toteuttaa tasa-arvon ja saavutettavuuden arviointiperusteita.

Musiikkiteatteri-ilmaisun koulu Musti Oy:n toiminta-avustusta nostetaan 8 000 eurolla 15 000 euroon. Musiikkiteatteri on yksi aliedustetuista taiteenaloista taiteen perusopetuksessa ja avustuksella tuetaan toiminnan kehittämistä. Toiminta toteuttaa moninaisuuden arviointiperustetta.

Pitäjänmäen musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n toiminta-avustusta nostetaan 8 200 eurolla 72 000 euroon, sillä Pitäjänmäessä taiteen perusopetuksen saavutettavuus on heikkoa ja kaupunki on tukenut alueen taiteen perusopetusta heikosti. Nostolla tuetaan myös musiikin yleisen oppimäärän opetusta. Toiminta toteuttaa tasa-arvon ja saavutettavuuden arviointiperusteita.

Suomen musiikkikasvatuskeskus ry:n toiminta-avustusta nostetaan 7 700 eurolla 80 000 euroon maahanmuuttajille suunnatun toiminnan tukemiseksi sekä ryhmäopetuksen kehittämiseksi. Nostolla huomioidaan toiminta matalan osallistumisen ja rahoituksen alueella Itäkeskuksessa ja tuetaan musiikin yleisen oppimäärän opetusta. Toiminta toteuttaa tasa-arvon, moninaisuuden ja saavutettavuuden arviointiperusteita.

Viihdepalvelu Esirippu Oy/Pohjois-Helsingin bändikoulun toiminta-avustusta nostetaan 4 700 eurolla 33 000 euroon saavutettavuutta lisäävien kokeilujen, kuten monikielisen muskaritoiminnan kehittämisen tukemiseksi. Toiminta toteuttaa tasa-arvon, moninaisuuden ja saavutettavuuden arviointiperusteita.

Vuosaaren musiikkikoulun Tuki Ry:n toiminta-avustusta nostetaan 13 800 eurolla 69 000 euroon, sillä Vuosaaressa taiteen perusopetuksen saavutettavuus on heikkoa ja kaupunki on tukenut alueen taiteen perusopetusta heikosti. Toiminta toteuttaa tasa-arvon, moninaisuuden ja saavutettavuuden arviointiperusteita.

Circus Helsinki association ry:n avustusta nostetaan 2 800 eurolla 40 000 euroon sirkuksen opetuksen ja poikia tavoittavan taiteen perusopetuksen tukemiseksi. Toiminta toteuttaa tasa-arvon, moninaisuuden ja saavutettavuuden arviointiperusteita.

Helsingin Kuvataidekoulun Kannatusyhdistys ry:n toiminta-avustusta nostetaan 13 300 eurolla 215 000 euroon kuvataiteen taiteen perusopetuksen tukemiseksi sekä opetuksen lisäämiseksi Vuosaaressa, jossa taiteen perusopetuksen saavutettavuus on heikkoa ja kaupunki on tukenut alueen taiteen perusopetuksesta heikosti. Toiminta toteuttaa tasa-arvon, moninaisuuden ja saavutettavuuden arviointiperusteita.

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki ry:n toiminta-avustusta nostetaan 5 500 eurolla 25 000 euroon arkkitehtuurin taiteen perusopetuksen sekä poikia tavoittavan opetuksen laajentamiseksi ja kehittämiseksi. Hakija sopii kaupungin strategiaan ja arviointiperusteisiin mm. osallistamalla lapsia kaupunkisuunnitteluun. Lisäksi koulu tekee strategianmukaista kansainvälisyystyötä. Toiminta toteuttaa myös monimuotoisuuden arviointiperustetta.

Modernin tanssin kannatusyhdistys ry:n toiminta-avustusta nostetaan 9 500 eurolla 92 000 euroon tanssitaiteen taiteen perusopetuksen rahoitusaseman parantamiseksi. Toiminta toteuttaa monimuotoisuuden arviointiperustetta.

Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry:n toiminta-avustusta nostetaan 6 200 eurolla 140 000 euroon kuvataiteen taiteen perusopetuksen tukemiseksi sekä opetuksen lisäämiseksi alueilla, joilla taiteen perusopetuksen rahoitus on ollut heikkoa. Toiminta toteuttaa tasa-arvon, moninaisuuden ja saavutettavuuden arviointiperusteita.

Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry:n toiminta-avustusta nostetaan 5 800 eurolla 105 000 euroon monitaiteisen taiteen perusopetuksen tukemiseksi Koillis-Helsingissä. Toiminta toteuttaa monimuotoisuuden arviointiperustetta.

Suomen Taidetanssin Tuki Ry:n toiminta-avustusta nostetaan 5 500 eurolla 55 500 euroon tanssitaiteen taiteen perusopetuksen rahoitusaseman parantamiseksi. Toiminta toteuttaa monimuotoisuuden arviointiperustetta.

Taideosuuskunta Apinatarha / Kinetic Orchestra:n toiminta-avustusta nostetaan 10 000 eurolla 50 000 euroon tanssitaiteen taiteen perusopetuksen rahoitusaseman parantamiseksi. Nostolla tuetaan myös opetusta Itä-Helsingissä sekä pojille suunnattua taiteen perusopetusta. Toiminta toteuttaa tasa-arvon, monimuotoisuuden ja saavutettavuuden arviointiperusteita.

Taito Etelä-Suomi ry:n toiminta-avustusta nostetaan 2 200 eurolla 50 000 euroon käsityön taiteenperusopetuksen rahoitusaseman parantamiseksi. Toiminta toteuttaa monimuotoisuuden arviointiperustetta.

Teatteriosuuskunta ILMI Ö:n toiminta-avustusta nostetaan 10 000 eurolla 37 500 euroon teatteritaiteen taiteen perusopetuksen rahoitusaseman parantamiseksi. Toiminta toteuttaa monimuotoisuuden arviointiperustetta.

Helsinki Urban Art ry:lle ei myönnetä toiminta-avustusta. Yhdistys on perustettu tammikuussa 2017. Yhdistyksen toiminnasta tulee olla näyttöä vähintään yhden vuoden ajalta. Yhdistys voi hakea kulttuuri- ja taideavustuksia hankkeisiinsa avustuskriteerien puitteissa.

Kriittinen korkeakoulu ry:lle ei myönnetä avustusta. Hakijan toimintakenttä on avustuskriteerejä laajempi. Yhdistys voi hakea tukea projektikohtaisesti taide- ja kulttuurihankkeilleen.

Openhouse ry otetaan mukaan toiminta-avustusten piiriin 15 000 eurolla. Yhdistys on aiemmin saanut hankekohtaista rahoitusta produktioihinsa.

Pro Lapinlahti Mielenterveysseura ry:lle ei myönnetä toiminta-avustusta. Yhdistys voi hakea kulttuuri- ja taideavustuksia hankkeisiinsa avustuskriteerien puitteissa.

Toimintakeskus Semja ry:n avustusta korotetaan 10 000 eurolla 45 000 euroon sosiaalisen merkityksen ja vaikuttavuuden vuoksi.

Tuglas-seuralle ei myönnetä toiminta-avustusta. Seura voi hakea projektikohtaista tukea taide- ja kulttuurihankkeilleen.

Valokuvataiteilijoiden Liitto ry:lle ei myönnetä toiminta-avustusta. Yhdistys voi hakea kulttuuri- ja taideavustuksia hankkeisiinsa avustuskriteerien puitteissa.

Voimauttavan taiteen äärellä ry:lle (Maria Baric Company) ei myönnetä toiminta-avustusta. Yhdistys on kehittämisavustusten piirissä.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29.11.2017 kaupungin vuoden 2018 talousarvioehdotuksen ja siihen kuuluvan taloussuunnitelman vuosille 2018–2020. Valtuuston tekemään talousarvioon sisältyvät myös ehdotukset kulttuurin laitosavustuksiksi vuodelle 2018. Helsingin kaupunginteatteri (Helsingin teatterisäätiö), Helsingin Juhlaviikot (Helsinki-viikon säätiö), Korkeasaaren Eläintarha, Suomen Kansallisoopperan säätiö sekä Umo-säätiö muodostavat näiden kulttuurin laitosavustusten kokonaisuuden.

Helsingin uudistetun organisaation mukaisen hallintosäännön 17 luvun 2 §:n mukaan kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kulttuurijaosto päättää jaoston käytettävissä olevien määrärahojen jakamisesta. Tämän mukaisesti jaosto päättää vuodesta 2018 alkaen myös kulttuurin toimialan laitosavustuksista.

Vuoden 2018 toimintaan myönnettävien yli 50 000 euron taide- ja kulttuuriavustusten hakuaika päättyi 29.9.2017 klo 16.00. Määräaikaan mennessä tuli 130 hakemusta ja haettu summa oli yhteensä 18 424 154 euroa. Hakijoista 116 hakijalle ehdotetaan myönnettävän avustusta yhteensä 12 603 006 euroa. Ehdotettu summa on 428 948 euroa suurempi kuin vuonna 2017 toimijoille myönnetty avustus. On kuitenkin huomioitava, ettei avustusmomenteista taideapurahoja ja avustuksia kansainväliseen toimintaan enää ole haettavissa. Lisäksi Tanssin talo ry:n avustuksen korotus esitetään tehtäväksi lisäyksenä taide- ja kulttuuriavustusten määrärahaan.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 29.11.2017 vahvistanut kaupungin vuoden 2018 talousarvion. Sen avustusliitteessä on vahvistettu lakisääteistä valtionosuutta saavien teattereiden ja tanssiteattereiden, joidenkin orkestereiden ja museoiden sekä kaupungin tiloissa toimivien taidelaitosten avustukset.

Kaupunginvaltuuston vahvistamassa talousarviossa kulttuurijaoston avustuksiin on osoitettu 15 368 000 euroa. Lisäksi kulttuurin laitosavustuksiin on osoitettu 24 331 000 euroa seuraavasti:

Helsingin teatterisäätiö sr, josta

13 659 000

- laina-avustus

5 245 000

- toiminta-avustus

5 408 000

- vuokra-avustus

3 006 000

Helsinki-viikon säätiö

1 513 000

Korkeasaaren eläintarhan säätiö

4 645 000

Suomen kansallisoopperan säätiö

3 694 000

UMO-säätiö

820 000

 

Vuoden 2018 toimintaa varten myönnetyt avustukset maksetaan seuraavasti:

        alle 4 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä

        4 000–11 000 euron suuruiset avustukset kahtena eränä

        yli 11 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä

Maksupäivä on maksukauden ensimmäisen kuukauden 7. päivä (7.1., 7.3., 7.6. ja 7.9.). Jos kuukauden 7. päivä on viikonloppuna, eräpäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi.

Avustuksen saajille ilmoitetaan avustuksen käyttämiseen ja anomiseen seuraavat kaupungin vahvistamat ehdot:

Avustuksen saamisen ehtona on, että yhteisö noudattaa toiminnassaan ja taloudenhoidossaan kaupunginhallituksen antamia ohjeita.

Avustuksen saajan tulee suunnitella vuoden 2018 toimintansa huomioon ottaen, ettei kaupungilla ole mahdollisuuksia lisäavustusten myöntämiseen.

Avustusvarat on palautettava vaadittaessa, jos niitä käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja muita erityisehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaiselle virheellistä tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa.

Yhteisö ei saa käyttää toimintaa varten saamaansa kaupungin avustusta varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuutensa tai muiden pitkäaikaisten sijoitustensa lisäämiseen.

Avustuksen saajien on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla.

Avustuksen saajien tulee antaa kaupungin viranomaiselle niiden tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten sekä sallia tarkastusviraston tarkastusjohtajan tai sisäisen tarkastuksen toimiston päällikön valtuuttamien henkilöiden tarkastaa yhteisön kirjanpito ja hallinto sekä suostua niihin kirjanpidollisiin järjestelyihin, jotka katsotaan välttämättömiksi.

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kaupunkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästyskorkojen) johdosta.

Hakemusten liitteet voi lähettää myös postitse osoitteeseen Kulttuuri- ja vapaa-aika/toiminta-avustukset, PL 4710, 00099 Helsingin kaupunki.

Vaillinaisesti täytetyt hakemukset palautetaan hakijalle uudelleen käsiteltäväksi. Mikäli puutteellista hakemusta ei ole täydennetty viranomaisen antamaan täydentämispäivämäärään mennessä, hakemus esitetään hylättäväksi.

Hylättäväksi esitetään myös myöhästyneet hakemukset ja ne, joissa voidaan todeta hakijan esittäneen hakemuksensa tueksi totuudenvastaisia seikkoja tai jättäneen noudattamatta edellisenä vuonna saadun avustuksen käytölle asetettuja yleisiä tai erityisiä ehtoja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kulttuurijaoston puolesta avustuksen käyttöä valvoo Petri Rostedt ja Ari Tolvanen.

Esittelijä

kulttuuripalvelupäällikkö

Stuba Nikula

Lisätiedot

Petri Rostedt, suunnittelija, puhelin: 310 32988

petri.rostedt(a)hel.fi

Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1

Taide- ja kulttuuriavustukset vuodelle 2018 (toiminta-avustusluonteiset), yli 50 000 euron haku

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4710

Kalevankatu 6

+358 9 3101060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kulttuuri@hel.fi

http://www.hel.fi/kulttuuri

+358 9 31037009

 

FI02012566