Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

07.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

Taide- ja kulttuuriavustusten myöntäminen, 2. jako vuonna 2017

HEL 2017-011276 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti jakaa taide- ja kulttuuriavustuksia seuraavasti:

Näyttämötaide:

 

Euroa

Teatteriyhdistys Tuike ry

Aita

 0

UtoUto ry

Teatterin työpajoja ja kohtaamisia

0

Teatteriosuuskunta ILMI Ö

Kalasataman yhteisöllinen Joulukalenteri 2017

 5 000

Yhteensä

 

5 000

 

 

Tanssi:

 

Euroa

Artpreneur Finland rf

Loppuvuoden toimintaan

3 000

Energpriests

Energpriests

2 000

Yhteensä

 

5 000

 

 

Musiikki:

 

Euroa

Stadin Slangi ry

Konsertteja slangilla

2 000

Agencia Latina -yhdistys

Kolmen festivaalin sarja

7 500

MiklagardArts Oy

Mustfest

0

Yhteensä

 

9 500

 

 

Kirjallisuus:

 

Euroa

A.S. 

Juurakko -sarjakuva-kirja

0

Kulttuurikioski osk

Lasten Kirjamessut

6 000

T.F.:lle ja N.K.

Helsingin arvet -kirja

0

Stadin Slangi ry

Slangijulkaisu

2 000

Yhteensä

 

8 000

 

 

Kaupunkikulttuuri:

 

Euroa

M.A. 

Bijoy-festari

0

Inside Job ry

Helsinki Fright Nights / Space Boot Camp

0

Yhteensä

 

0

 

 

Sirkus:

 

Euroa

Lokal Collective ry

NouNous -festivaali

4 000

Yhteensä

 

4 000

 

 

Muut:

 

Euroa

Art Society Soho Helsinki

Vuoden 2017 projektit

7 000

T.M.&M.R

Visual art project

0

S.K. 

#SAAPUA-projekti

0

V.J.

The Floating Studio Project

0

Yhteensä

 

7 000

 

 

Kaikki yhteensä

 

38 500

 

 

Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksen saaja ei noudata lautakunnan hyväksymiä avustusehtoja.

Ohjeet avustuksen saajille ja Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivulta:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/ohje-taide-ja-kulttuuriavustuksen-saajalle

Teatteriyhdistys Tuike ry:lle ei myönnetä avustusta. Hanke, jolle avustusta haetaan, on osa yhdistyksen toimintaa vuoden 2017 toimintasuunnitelman mukaan. Teatteriyhdistys Tuike ry kuuluu toiminta-avustusten piiriin.

Uto Uto ry:lle ei myönnetä avustusta. Hakemus on myöhästynyt. Hakemus on lähetetty 22.9 ja tilaisuuden alkamispäivä on ollut 1.9

MiklagardArts Oy:lle ei myönnetä avustusta. Hankkeen vaikutukset jäävät haettuihin resursseihin nähden vähäisiksi.

A.S.:lle ********** ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustukset on tarkoitettu yleisölle avoimeen toimintaan. Niitä ei myönnetä esimerkiksi julkaisujen valmiiksi saattamiseen.

T.F.:lle ja N.K.:lle ********** ei myönnetä avustusta. Avustuksia ei myönnetä painotuotteiden tekemiseen.

M.A.:lle ********** ei myönnetä avustusta. Hakemus on puutteellinen.

Inside Job ry:lle ei myönnetä avustusta. Hakemus on puutteellinen.

Art Society Soho Helsingin avustus kohdennetaan Taikametsä-hankkeeseen.

T.M. & M.R.:lle ********** ei myönnetä avustusta, koska kyseessä on pääasiassa Helsingin ulkopuolella tapahtuva toiminta

S.K.:n ********** hakemus hylätään eikä hakijalle myönnetä avustusta. Hakijan tulee olla rekisteröitynyt toimija haettavan summan ylittäessä 50 000 euroa. S.K.:n tapauksessa yksityishenkilö hakee 110 000 euron suuruista avustusta.

V.J.:lle ********** ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustukset on tarkoitettu yleisölle avoimeen toimintaan. Hanke ei vuonna 2018 sisällä yleisölle avointa toimintaa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Otso Kantokorpi: Esitän Stadin Slangi ry:n Slangijulkaisuun liittyvälle hankkeelle 2 000 euroa avustusta.

Kannattaja: Petrus Pennanen

Kulttuurijaosto hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

kulttuuripalvelupäällikkö

Stuba Nikula

Lisätiedot

Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Taide- ja kulttuuriavustukset 2017, 2. jako

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päättää jakaa taide- ja kulttuuriavustuksia seuraavasti:

Näyttämötaide:

 

Euroa

Teatteriyhdistys Tuike ry

Aita

 0

UtoUto ry

Teatterin työpajoja ja kohtaamisia

0

Teatteriosuuskunta ILMI Ö

Kalasataman yhteisöllinen Joulukalenteri 2017

 5 000

Yhteensä

 

5 000

 

 

Tanssi:

 

Euroa

Artpreneur Finland rf

Loppuvuoden toimintaan

3 000

Energpriests

Energpriests

2 000

Yhteensä

 

5 000

 

 

Musiikki:

 

Euroa

Stadin Slangi ry

Konsertteja slangilla

2 000

Agencia Latina -yhdistys

Kolmen festivaalin sarja

7 500

MiklagardArts Oy

Mustfest

0

Yhteensä

 

9 500

 

 

Kirjallisuus:

 

Euroa

A.S. 

Juurakko -sarjakuva-kirja

0

Kulttuurikioski osk

Lasten Kirjamessut

6 000

T.F.:lle ja N.K.

Helsingin arvet -kirja

0

Stadin Slangi ry

Slangijulkaisu

0

Yhteensä

 

6 000

 

 

Kaupunkikulttuuri:

 

Euroa

M.A. 

Bijoy-festari

0

Inside Job ry

Helsinki Fright Nights / Space Boot Camp

0

Yhteensä

 

0

 

 

Sirkus:

 

Euroa

Lokal Collective ry

NouNous -festivaali

4 000

Yhteensä

 

4 000

 

 

Muut:

 

Euroa

Art Society Soho Helsinki

Vuoden 2017 projektit

7 000

T.M.&M.R

Visual art project

0

S.K. 

#SAAPUA-projekti

0

V.J.

The Floating Studio Project

0

Yhteensä

 

7 000

 

 

Kaikki yhteensä

 

36 500

 

 

Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksen saaja ei noudata lautakunnan hyväksymiä avustusehtoja.

Ohjeet avustuksen saajille ja Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivulta:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/ohje-taide-ja-kulttuuriavustuksen-saajalle

Teatteriyhdistys Tuike ry:lle ei myönnetä avustusta. Hanke, jolle avustusta haetaan, on osa yhdistyksen toimintaa vuoden 2017 toimintasuunnitelman mukaan. Teatteriyhdistys Tuike ry kuuluu toiminta-avustusten piiriin.

Uto Uto ry:lle ei myönnetä avustusta. Hakemus on myöhästynyt. Hakemus on lähetetty 22.9 ja tilaisuuden alkamispäivä on ollut 1.9

MiklagardArts Oy:lle ei myönnetä avustusta. Hankkeen vaikutukset jäävät haettuihin resursseihin nähden vähäisiksi.

A.S.:lle ********** ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustukset on tarkoitettu yleisölle avoimeen toimintaan. Niitä ei myönnetä esimerkiksi julkaisujen valmiiksi saattamiseen.

T.F.:lle ja N.K.:lle ********** ei myönnetä avustusta. Avustuksia ei myönnetä painotuotteiden tekemiseen.

Stadin Slangi ry:lle ei myönnetä avustusta. Avustuksia ei myönnetä painotuotteiden tekemiseen.

M.A.:lle ********** ei myönnetä avustusta. Hakemus on puutteellinen.

Inside Job ry:lle ei myönnetä avustusta. Hakemus on puutteellinen.

Art Society Soho Helsingin avustus kohdennetaan Taikametsä-hankkeeseen.

T.M. & M.R.:lle ********** ei myönnetä avustusta, koska kyseessä on pääasiassa Helsingin ulkopuolella tapahtuva toiminta

S.K.:n ********** hakemus hylätään eikä hakijalle myönnetä avustusta. Hakijan tulee olla rekisteröitynyt toimija haettavan summan ylittäessä 50 000 euroa. S.K.:n tapauksessa yksityishenkilö hakee 110 000 euron suuruista avustusta.

V.J.:lle ********** ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustukset on tarkoitettu yleisölle avoimeen toimintaan. Hanke ei vuonna 2018 sisällä yleisölle avointa toimintaa.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on hyväksynyt taide- ja kulttuuriavustusten jakoperiaatteet kokouksessaan 13.12.2016, § 129. Kaupungin uudessa organisaatiossa kulttuurijaosto vastaa taide- ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuuripolitiikkaan tarkoitettujen avustusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä. Jaosto käsittelee taide- ja kulttuuriavustuksia kaikissa kokouksissaan.

Avustusmäärärahaa on vuodelle 2017 käytettäväksi yhteensä 17 701 000 euroa. Tästä määrärahasta on toiseen kulttuurijaoston kokoukseen mennessä jaettu 17 387 834 euroa. Taide- ja kulttuuriavustuksiin on vuonna 2017 käytettävissä takaisin palautuneiden avustusten jälkeen yhteensä 335 966 euroa ennen tämän kokouksen päätöksiä.

Marraskuun kokouksessa on käsiteltävänä 19 avustushakemusta, joista kahdeksalle hakijalle ehdotetaan myönnettäväksi avustusta yhteensä 36 500 euroa.

Hakemusten tarkemmat kuvaukset löytyvät listan liitteestä.

Esittelijä

kulttuuripalvelupäällikkö

Stuba Nikula

Lisätiedot

Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Taide- ja kulttuuriavustukset 2017, 2. jako

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4710

Kalevankatu 6

+358 9 3101060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kulttuuri@hel.fi

http://www.hel.fi/kulttuuri

+358 9 31037009

 

FI02012566