Helsingin kaupunki

 

 

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

 

Päätöstiedote nro 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 12.11.2019 klo 16.15

Kokouspaikka: Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. krs

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Elisa Tarkiainen ja Marianne Savallampi sekä varatarkastajiksi jäsenet Jenni Pajunen ja Petrus Pennanen.

 

2

Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kulttuuri- ja kirjastojaoston 6. jako pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kulttuuri- ja kirjastojaoston 6. jako

 

3

Kehittämisavustukset vuodelle 2020 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kehittämisavustukset 2020 hankkeiden kuvaukset

 

4

Taiteen perusopetuksen kehittämisavustukset vuodelle 2020 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Helsingin mallin hankeavustukset vuodelle 2020 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Helsingin mallin hankeavustukset 2020 - Hakemukset

2

Helsingin mallin hankeavustukset 2020 - Kuvaukset hankkeista

 

Helsingissä 12.11.2019

Jussi Kaisjoki, yksikön päällikkö

puhelin 310 29870

jussi.kaisjoki@hel.fi