Helsingin kaupunki

 

 

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

 

Päätöstiedote nro 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 1.10.2019 klo 16.15

Kokouspaikka: Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. krs

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Aino Toiviainen-Koskinen ja Antti Kauppinen sekä varatarkastajiksi jäsenet Satu Silvo ja Timo Vuori.

 

2

Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kulttuuri- ja kirjastojaoston 5. jako pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kulttuuri- ja kirjastojaoston 5. jako

 

3

Avustus painotetun musiikinopetuksen kerhotoiminnan tuottamiseen vuonna 2020 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 01.10.2019

Anne Euramaa, vuorovaikutusasiantuntija

puhelin 09 3103 2411

anne.euramaa@hel.fi