Helsingin kaupunki

 

 

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

 

Päätöstiedote nro 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 28.5.2019 klo 16.15

Kokouspaikka: Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. krs

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Tuomas Finne ja Satu Immonen sekä varatarkastajiksi jäsenet Elisa Tarkiainen ja Hannu Oskala.

 

2

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston syyskauden kokousajat vuonna 2019 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

3

Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako

 

4

Kehittämisavustuksia vuodelle 2019 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

5

Esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin laitosavustuksista vuodelle 2020 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kulttuurin laitosavustukset TAE2020

 

6

Maksamatta jääneen vuoden 2018 avustuserän myöntäminen Lähiöteatterin kannatusyhdistys ry:lle pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Lähiöteatterin kannatusyhdistys ry 5.3.2019

 

7

Greta Productions -nimiselle toimijalle myönnetyn avustuksen siirto Greta Tuotanto Oy:lle pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

8

Taiteen perusopetuksen kehittämisavustukset 2020-2022, haun käynnistäminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

9

Taiteen perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien hyväksyminen 2019 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

10

Helsingin kulttuuripalkinto ja vuoden taiteilijat 2019 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kulttuuripalkinnon saajat 1963-2018

2

Vuoden taiteilijat 2017-2018

3

Kulttuuripalkintoehdokkaat 2019 EI JULKISUUTEEN ENNEN PALKINTOJEN JAKOA 12.6.2019

4

Taiteilijapalkintojen ehdokkaat 2019 EI JULKISUUTEEN ENNEN PALKINTOJEN JAKOA 12.6.2019

 

Helsingissä 28.05.2019

Jussi Kaisjoki, viestintäpäällikkö

puhelin 310 29870

jussi.kaisjoki@hel.fi