Helsingin kaupunki

 

 

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

 

Päätöstiedote nro 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 19.3.2019 klo 16.15

Kokouspaikka: Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. krs

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Satu Silvo ja Timo Vuori sekä varatarkastajiksi jäsenet Pauliina Lehtinen ja Antti Kauppinen.

 

2

Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kulttuuri- ja kirjastojaoston 3. jako pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Jaosto edellyttää, että jatkossa Flown ja vastaavan kokoluokan tapahtumista päätetään osana kaupungin kumppanuuslinjauksia, ei osana kulttuuriavustuksia.

Jaosto hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Käsittely

- Vastaehdotus 1
Lehtinen Pauliina + Kauppinen Antti
Jaosto edellyttää, että jatkossa Flown ja vastaavan kokoluokan tapahtumista päätetään osana kaupungin kumppanuuslinjauksia, ei osana kulttuuriavustuksia.

Jaosto hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

1

Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kulttuuri- ja kirjastojaoston 3. jako

 

Helsingissä 19.03.2019

Anne Euramaa, vuorovaikutusasiantuntiija

puhelin 09 31032411

anne.euramaa@hel.fi