Helsingin kaupunki

 

 

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

 

Päätöstiedote nro 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 5.2.2019 klo 16.15

Kokouspaikka: Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. krs

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Elisa Tarkiainen ja Petrus Pennanen sekä varatarkastajiksi jäsenet Pauliina Lehtinen ja Antti Kauppinen.

 

2

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston pöytäkirjojen pitäminen yleisesti nähtävänä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kulttuuri- ja kirjastojaoston 2. jako pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, pysyväisluonteinen toiminta, kulttuuri- ja kirjastojaoston 2. jako

2

Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, projektit, kulttuuri- ja kirjastojaoston 2. jako

 

4

Avustusmäärärahoista 2019 varaus kulttuurin avustusten käytön tarkastukseen pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Lisäysehdotus: Tehdessään päätöstä jaosto pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että kulttuurin määrärahat on tarkoitettu ensisijaisesti helsinkiläisen kulttuurin tukemiseen. Vaadimme, ettei kulttuurin määrärahoja käytetä enää jatkossa tilintarkastuksellisiin toimenpiteisiin.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti

Käsittely

- Vastaehdotus 1
Vuori Timo + Lehtinen Pauliina
Lisäysehdotus: Tehdessään päätöstä jaosto pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että kulttuurin määrärahat on tarkoitettu ensisijaisesti helsinkiläisen kulttuurin tukemiseen. Vaadime, ettei kulttuurin määrärahoja käytetä enää jatkossa tilintarkastuksellisiin toimenpiteisiin.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti

 

5

Ideahaun toteuttaminen Helsinki Biennaalin oheisohjelmistoksi pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Korjaus kulttuurijaoston päätökseen 11.12.2018 § 35 koskien International School of Music, Finlandin kannatusyhdistys ry:lle myönnettyä avustusta vuodelle 2019 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Helsingin vuoden 2018 kulttuuriteko -palkinto ja kunniamaininnat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Helsingin vuoden 2018 kulttuuriteko -palkinto ja kunniamaininnat EI JULKISUUTEEN ENNEN PALKINNON JAKOA 14.2.2019

2

Kulttuuriteko -palkinnot ja kunniamaininnat vuosilta 2009-2017

 

Helsingissä 05.02.2019

Sari Lehikoinen, viestintäasiantuntija

puhelin 09 310 85504

sari.lehikoinen@hel.fi