Helsingin kaupunki

Esityslista

1/2019

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

5.2.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto 11.12.2018 § 35