Helsingin kaupunki

Esityslista

1/2019

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

05.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kulttuuri- ja kirjastojaoston 2. jako

HEL 2019-001245 T 02 05 01 00

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää myöntää taide- ja kulttuuriavustuksia seuraavasti:

Pysyväisluonteinen toiminta

euroa

Teaterföreningen Blaue Frau r.f.

20 000

Ilves-Teatteri ry

12 000

Jalostamo-kollektiivi ry

15 000

Helsingin Kellariteatteri ry

12 000

Teatteri Kultsa ry

10 000

Tanssin Voima ry

0

Kiltit ihmiset ry

0

Klovnit ilman rajoja ry

0

Osuuskunta Sirkus Aikamoinen

12 000

Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ry

30 000

Suomen Jazzliitto ry

27 000

Funky Amigos ry (hakemus 1714741)

10 000

Helsingin Jazz-utopia ry

20 000

AV-arkki ry

8 000

Valokuvataiteilijoiden värivedostusosuuskunta Värinä

3 000

Kuvittajat ry

5 000

Suomen Taidegraafikot ry

8 000

Piknik Frequency ry

20 000

Taiteen, kulttuurin ja oppimisen edistämisen keskus ry

0

Illusia ry

0

Pysyväisluonteinen toiminta yhteensä

212 000

 

Näyttämötaide (projektit)

euroa

Ace-Production

5 000

ES Voices ry

3 000

Kulttuuriyhdistys Culture Current ry (hakemus 1733118)

0

Kulttuuriyhdistys Culture Current ry (hakemus 1727776)

3 000

Nukketeatteritaiteilijayhdistys Aura of Puppets ry

5 000

Ilmastonmuutos Show&Dinner -työryhmä

0

UtoUto

5 000

 

Tanssi (projektit)

euroa

Music+ -työryhmä

0

 

Kuvataide ja valokuva (projektit)

euroa

All Walls Culture ry (hakemus 1734040)

7 000

Helsinki Photo Festival ry

0

 

Musiikki (projektit)

euroa

KalevalaFest -työryhmä

 10 000

Helsinki Chamber ry

6 000

O.K. *

4 000

Kansanmusiikin ja -tanssin edistämiskeskus ry

0

Kontula Electronic ry

 6 000

K.P.H-T. *

4 000

J.P. *

0

 

*) **********

Monitaide ja muut taiteenalat (projektit)

euroa

Luontoretki-työryhmä

0

Equal Events Oy

10 000

ACSF African Civil Society in Finland ry

0

PACUNET Palace and cultural network ry

0

E.S. *

0

Skidit ry

6 000

 

*) **********

Alppipuiston kesä (projektit)

euroa

Perinnearkku ry

13 000

Suomalaisen barokkiorkesterin kannatusyhdistys ry

13 000

Helsinkimissio ry, Helsingforsmission rf

13 000

Loukko ry

0

All Walls Culture ry (hakemus 1741282)

0

Kulttuurikameleontit ry

 
¹)15 000

Funky Amigos ry (hakemus 1741067)

 13 000

Underground musiikin ja -taiteen yhdistys Original Pranksters ry

13 000

Suomen Rauhanpuolustajat ry

0

 

Projektit yhteensä, euroa

154 000

 

Kaikki yhteensä, euroa

366 000

 

Tanssin Voima ry:lle ei myönnetä avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan. Yhdistys voi hakea projektikohtaista tukea Helsinkiin kohdistuville taide- ja kulttuurihankkeilleen.

Kiltit ihmiset ry:lle ei myönnetä avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan. Yhdistys voi hakea projektikohtaista tukea Helsinkiin kohdistuville taide- ja kulttuurihankkeilleen.

Klovnit ilman rajoja ry:lle ei myönnetä avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan. Yhdistys voi hakea projektikohtaista tukea Helsinkiin kohdistuville taide- ja kulttuurihankkeilleen.

Osuuskunta Sirkus Aikamoisen avustusta korotetaan osana vapaan kentän ja taiteiden välisen tasapainon kehittämistä. Osuuskunnan toiminta edistää korkealaatuista sirkustaidetta Helsingissä.

Funky Amigos ry:n avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan (hakemus 1714741) lasketaan suhteessa toiminnan volyymiin ja muotoihin.

Taiteen, kulttuurin ja oppimisen edistämisen keskus ry:n hakemus hylätään puutteellisena.

Illusia ry:n hakemus hylätään myöhästyneenä. Yhdistys hakee kehittämisavustusta vuodelle 2019, ja kehittämisavustusten osalta hakuaika päättyi syyskuussa 2018. Hakemus on saapunut myöhässä.

Kulttuuriyhdistys Culture Current ry on jättänyt kaksi hakemusta, joihin annetaan yksi yhteinen avustuspäätös. Kulttuuriyhdistys Culture Current ry:n avustus myönnetään hakemuksiin 1733118 ja 1727776.

Ilmastonmuutos Show&Dinner -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hankkeiden keskinäisessä vertailussa projekti ei ole ensisijaisessa avustuksen tarpeessa.

Music+ -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Produktio on osa Zodiak Uuden Tanssin Keskuksen kevään ohjelmistoa. Zodiak Presents ry saa taide- ja kulttuuriavustusta vuodelle 2019.

Helsinki Photo Festival ry:lle ei myönnetä avustusta. Hankkeen toteutuminen esitetyssä laajuudessa on kyseenalainen.

Kansanmusiikin ja -tanssin edistämiskeskus ry:lle ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä gaalojen eikä seminaarien järjestämiseen.

J.P.:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Hankkeella ei ole riittävää laaja-alaisuutta ja toimintamallin skaalautuvuutta suhteessa haettuun avustukseen. Hankkeella ei myöskään ole muuta rahoitusta kuin haettu avustus.

Luontoretki-työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hakemusten keskinäisessä vertailussa hanke ei ole ensisijaisesti avustuksen tarpeessa.

ACSF African Civil Society in Finland ry:lle ei myönnetä avustusta. Hankkeen rahoitus nojaa liian vahvasti kaupungin avustukseen.

PACUNET Palace and cultural network ry:lle ei myönnetä avustusta. Hankkeen rahoitus nojaa liian vahvasti kaupungin avustukseen.

E.S.:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Hanke nojaa yksinomaan kaupungin tukeen.

Loukko ry:lle ei myönnetä avustusta. Alppipuiston kesän 2019 tapahtumakokonaisuuden tuottamiseen avustusta saavien toimijoiden valinnassa kiinnitetään huomiota musiikkipainotteisuuteen, taidekokemusten monimuotoisuuteen sekä toiminnan kehittymiseen.

All Walls Culture ry:lle ei myönnetä avustusta Taidemuotokuva-hankkeeseen (hakemus 1741282). Alppipuiston kesän 2019 tapahtumakokonaisuuden tuottamiseen avustusta saavien toimijoiden valinnassa kiinnitetään huomiota musiikkipainotteisuuteen, taidekokemusten monimuotoisuuteen sekä toiminnan kehittymiseen.

¹) Kulttuurikameleontit ry:lle myönnetään avustusta 15 000 euroa. Avustus kohdennetaan seuraavasti: 13 000 euroa Afrojazz Club goes Kilombo -puistokonsertin järjestämiseen Alppipuistossa ja 2 000 euroa yhteisötaidetyöpajatoimintaan.

Underground musiikin ja -taiteen yhdistys Original Pranksters ry:lle myönnetään avustusta Alppipuiston kesän 2019 tapahtumakokonaisuuden tuottamiseen projektiluonteisesti.

Suomen Rauhanpuolustajat ry:lle ei myönnetä avustusta. Alppipuiston kesän 2019 tapahtumakokonaisuuden tuottamiseen avustusta saavien toimijoiden valinnassa kiinnitetään huomiota musiikkipainotteisuuteen, taidekokemusten monimuotoisuuteen sekä toiminnan kehittymiseen.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Ohjeet avustuksen saajille

Ohjeet avustuksen käyttämisestä, raportoinnista, avustuksen maksamisesta ja Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivuilta:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-kayttaminen-ja-raportointi

Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksen saaja ei noudata avustusehtoja.

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kaupunkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästyskorkojen) johdosta. (Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 12.12.2011)

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteiset avustusperiaatteet 13.02.2018, § 28. Kulttuurijaosto on hyväksynyt tarkemmat avustusmuodot ja arviointikriteerit 20.3.2018, § 10.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto vastaa taide- ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuuripolitiikkaan tarkoitettujen avustusten jakamisesta hallintosäännön 17 luvun 2 §:n 3 kohdan mukaisesti jakamalla avustusmäärärahoja. Jaosto käsittelee taide- ja kulttuuriavustuksia kaikissa kokouksissaan. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Kulttuuri- ja kirjastojaostolla on vuonna 2019 käytettävissä 16 602 000 euron avustusmääräraha. Jaosto on helmikuun kokoukseen mennessä käyttänyt avustuksiin varatuista määrärahoista 15 127 505 euroa. Kulttuuri- ja kirjastojaostolla on käytettävissä 1 474 495 euroa ennen tämän kokouksen päätöksiä.

Helmikuun kokouksessa on käsiteltävänä sekä pysyväisluonteiseen toimintaan haettuja että projektiluonteisia avustuksia. Lisäksi kokouksessa on käsiteltävänä hakemukset koskien Alppipuiston kesän 2019 tapahtumakokonaisuutta.

Asiakohdassa on käsiteltävänä 52 hakemusta. Avustusta ehdotetaan myönnettävän 34 hakemukselle yhteensä 366 000 euroa.

Esittelijä

vt. kulttuuripalvelupäällikkö

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Veikko Kunnas, vt. kulttuuripalvelupäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1

Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, pysyväisluonteinen toiminta, kulttuuri- ja kirjastojaoston 2. jako

2

Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, projektit, kulttuuri- ja kirjastojaoston 2. jako

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566