Helsingin kaupunki

Esityslista

1/2019

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

5.2.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto 31.05.2018 § 16