Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2015

1 (1)

Kiinteistölautakunta

 

 

 

 

Tila/1

 

5.3.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginmuseon johtokunta 24.02.2015 § 16

10.02.2015 Ehdotuksen mukaan

10.02.2015 Ehdotuksen mukaan

13.01.2015 Ehdotuksen mukaan