Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2015

1 (1)

Kiinteistölautakunta

 

 

 

 

Tila/2

 

5.3.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Rakennuspäällikkö 13.11.2014 § 6