Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2015

1 (1)

Kiinteistölautakunta

 

 

 

 

To/5

 

5.3.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Pelastuslautakunta 24.02.2015 § 30

16.2.2015 Lausunto annettu

7.11.2014 Lausunto annettu

16.12.2014 Ehdotuksen mukaan

18.11.2014 Lausunto annettu

13.11.2014 Lausunto annettu

13.11.2014 Lausunto annettu

12.11.2014 Lausunto annettu

12.11.2014 Lausunto annettu