Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2015

1 (1)

Kiinteistölautakunta

 

 

 

 

To/4

 

5.3.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö 28.01.2015 § 20

28.11.2014 Lausunto annettu

03.11.2014 Lausunto annettu