Helsingin kaupunki

 

 

 

Kiinteistölautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 19.2.2015 klo 16.00-16.59

Kokouspaikka: Kiinteistövirasto (Fabianinkatu 31 D, 4. krs)

Virastopäällikkö

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Kiinteistölautakunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Tossavaisen (varalla Rantanen) ja Sademiehen (varalla Hytti) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

2

Asiantuntijoiden kuuleminen pdf html

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi

Kiinteistölautakunta ei kuullut asiantuntijoita.

 

3

Kiinteistölautakunnan lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalle Pisararadan asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12290 pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta, ilmakuva ja havainnekuva

2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirjanote

3

Asemakaavakartta määräyksineen

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Kiinteistölautakunnan lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalle Helsingin yleiskaavaluonnoksesta pdf html

 

Päätös: Pöydälle

Liitteet

1

Yleiskaavaluonnoksen kartta

2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 16.12.2014

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Tilakeskus

1

Herttoniemen Fastholmassa sijaitsevan pientalon tarjouskilpailun ratkaiseminen pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Fastholma lehti-ilmoitus

2

Fastholma tarjouspyyntö

3

Fastoholma valokuva v. 2014

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Tonttiosasto

1

Kiinteistölautakunnan lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalle Hämeentie 153:n asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12303 (Toukola, Arabianranta, tontit 23124/28 ja 23126/5) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotus nro 12303

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

Helsingin kaupungin 29. kaupunginosan (Haaga) sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten (YS/s) korttelin 29026 ohjeellista kaavatonttia 8 vastaavan alueen pitkäaikainen vuokraaminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Muut sopimusehdot (2-14)

2

Ote ajantasaisesta asemakaavasta

3

Sijaintikartta

 

3

Rotav Oy, Venehotellin suunnittelua varten tehdyn varauksen jatkaminen (Jätkäsaari, Saukonranta) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Hakemus

2

Asemakaavakartta

3

Sijaintikartta

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperusteiden määräämiseksi asuntotontille (Konala, tontti 32067/6, Hilapellonpolku / Hilapellontie) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta ja ote asemakaavasta

 

5

Kiinteistölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtatien 7 (Porvoonväylä) meluntorjunnan parantamista Jakomäen kohdalla koskevasta tiesuunnitelmasta pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

ELY:n lähetekirje

2

Tiesuunnitelman yleiskartta

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Kiinteistölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle maantien 101 (Kehä I) meluntorjunnan parantamista Sepänmäen kohdalla koskevasta tiesuunnitelmasta pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

ELY:n lähetekirje

2

Tiesuunnitelman yleiskartta

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Kiinteistölautakunnan lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalle Karhusaaren Winbergin sataman asemakaavamuutoksen ehdotuksesta nro 12322 ja Karhusaaren hankealueen perustaminen pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Hankealuekartta

2

Sopimusluonnos

3

Asemakaavakartta

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

8

Teollisuustontin vuokraaminen Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle (Kivikko, tontti 47049/3) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Vuokrasopimusluonnos

 

9

Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle tontin varaamiseksi Pitäjänmäeltä Kalevala Koru Oy:lle toimitilahanketta varten (Pitäjänmäen yritysalue, tontti 46012/11) pdf html

 

Päätös: Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen keskustelun alkamista, ja asia poistettiin esityslistalta

Liitteet

1

Hakemus

2

Asemakaava 10975

3

Sijaintikartta

 

10

Kiinteistölautakunnan lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalle Karavaanikadun kortteleiden asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12295 (korttelit 54001 - 54003 ja katualue) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotus nro 12295

2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 7.10.2014

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

11

Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle sopimuksen tekemiseksi Kiinteistö Oy Helsingin Punanotkonkatu 2:n kanssa liittyen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12264 (tontti 91-7-104-14) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 20.1.2015

2

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12264 kartta

4

Sopimus

 

12

Vasikkaluotoa koskevan varauksen jatkaminen (Widablickin kannatusyhdistys ry) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Vasikkaluoto sijaintikartta

2

Vasikkaluoto asemakaava

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

13

Kiinteistölautakunnan lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalle Kannelmäen Halsuantien ja Vetelintien aluetta koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12304) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 11.11.2014

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12304 kartta

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

14

Kiinteistölautakunnan lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalle Viikin monitoimitalon ja Viikin kentän aluetta koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12282) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 18.11.2014

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12282 kartta

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

15

Jakeluasemaa koskevan vuokrasopimuksen jatkaminen Tattarisuolla (Neste Markkinointi Oy, Rattitie) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

 

Hallinto-osasto/Kv

1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

 

Virastopäällikkö

5

Viraston tiedotuksia pdf html

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi

 

6

Pyydetyt kaavalausunnot pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

 

7

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 19.02.2015

Laura Helle, tiedottaja

puhelin 310 36511

laura.helle@hel.fi